Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Fritidshem och fritidsklubb, Rudboda skola

Rudboda skolas fritidshem och fritidsklubb erbjuder alla elever en verksamhet som känns meningsfull, utmanande och lärorik.

Vi erbjuder fritidshem för de yngre eleverna som behöver omsorg före och efter skoldagen, och fritidsklubb för årskurs 4–6. Fritidshemmet är uppdelat i två olika avdelningar:

Förskoleklass–årskurs 1 samt årskurs 2–3.

Fritidsklubben välkomnar elever från årskurs 4–6.

Vi planerar aktiviteter utifrån läroplanens riktlinjer som språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, natur och samhälle samt lekar, fysisk aktivitet och utevistelse. Exempel på valbara aktiviteter är skolorkester, ArtLab för skapande, programmering, fritidsgympa, friluftsliv, löpträning, bakning med mera.

Till toppen av sidan