Fritidshem och fritidsklubb, Rudboda skola

Rudboda skolas fritidshem och fritidsklubb erbjuder alla elever en verksamhet som känns meningsfull, utmanande och lärorik.

Vi ger stort utrymme till lek och kreativitet. Aktiviteterna är formade utifrån en helhetssyn på eleverna och deras behov, intressen och erfarenheter, samtidigt som vi vill utmana och inspirera elevernas nyfikenhet och lust att lära.

Fyra avdelningar och en fritidsklubb

Fritidshemmet består av fyra avdelningar och en fritidsklubb som vänder sig till olika åldersgrupper.

  • Förskoleklassen
  • Årkurs 1
  • Årkurs 2
  • Årkurs 3
  • Årkurs 4–6, "Klubben"

Via ett månadsbrev får vårdnadshavarna information om verksamheten.

Fritidshemmet

Fritidshemmet och fritidsklubben erbjuder varje dag pedagogiska vuxenstyrda lekar, ”fritidslek” samt valbara, åldersanpassade aktiviteter och kurser. Vi fokuserar på språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, natur och samhälle samt lekar, fysisk aktivitet och utevistelse.

Gå hem själv från fritids?

Om ditt barn ska börja gå hem själv från fritids behöver du som vårdnadshavare fylla i en skriftlig överenskommelse och lämna in till personalen på barnets avdelning.

Jourfritids

Anmäl behov av jourfritids vid lovdagar och lätta helgdagar minst två veckor innan aktuellt datum till rektor.

Till toppen av sidan