Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Elev- och föräldrainflytande, Källängens skola

För oss på Källängens skola är det viktigt att ha ett bra samarbete med både elever och föräldrar. Eleverna samverkar genom klass-, mat- och arbetslagsråd. Föräldrar och skola möts i Källängsrådet några gånger varje termin.

Elevinflytande

Det formella elevinflytandet är strukturerat i ett antal olika råd. Här får eleverna föra fram sina tankar och idéer, förslag till förbättringar, nya aktiviteter och evenemang.

Klassråd

I varje klass finns ett klassråd, som diskuterar klassgemensamma frågor och sådant man vill ta med till arbetslagsrådet.

Arbetslagsråd

Arbetslagsråd finns i varje arbetslag med representanter från varje klass. Arbestlagsråden diskuterar frågor som rör det egna arbetslaget.

Matråd

Skolan har också ett matråd som diskuterar frågor som handlar om skolrestaurangen. Varje arbetslagsråd skickar respresentanter till matrådet för att träffa företrädare för ISS (som driver skolans restaurang) och stadens upphandlingsavdelning tillsammans med rektor.

Föräldrarådet

Källängsrådet är föräldrarnas formella möjlighet att ta del av och ha synpunkter på skolans övergripande verksamhet. Rådet består av en föräldrarepresentant från varje klass, rektor och biträdande rektorer. Val av representanter sker på första föräldramötet.

Stående dagordning

1. Föregående protokoll
2. Skolans verksamhet
3. Ekonomi och organisation
4. Övrigt

Till toppen av sidan