Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Elev- och föräldrainflytande, Källängens skola

För oss på Källängens skola är det viktigt att ha ett bra samarbete med både elever och föräldrar. Eleverna samverkar genom klass-, mat-, arbetslags och elevråd. Föräldrar och skola möts i Källängsrådet några gånger varje termin.

Elevinflytande

Det formella elevinflytandet är strukturerat i ett antal olika råd. Här får eleverna föra fram sina tankar och idéer, förslag till förbättringar, nya aktiviteter och evenemang.

Klassråd

I varje klass finns ett klassråd, som diskuterar klassgemensamma frågor och sådant man vill ta med till arbetslagsrådet.

Arbetslagsråd

Arbetslagsråd finns i varje arbetslag med representanter från varje klass. Arbetslagsrådet diskuterar frågor som rör det egna arbetslaget och frågor som elevrådet har eller ska ta upp.

Elevråd

Elevrådet består av representanter från årskurs 5–9 och träffas ungefär tre gånger per termin. De diskuterar frågor som rör hela skolan och har exempelvis arbetat tillsammans med skolans personal kring en handlingsplan för att förebygga fusk. De är valförrättare vid skolvalet i årskurs 9, som genomförs varje år efter en debatt mellan ungdomspartierna.

Trygghetsråd

Varje årskurs har ett trygghetsråd. Där ingår elevrepresentanter från varje klass. Rådet fokuserar på frågor kring trygghet.

Matråd

Skolan har också ett matråd som diskuterar frågor som handlar om skolrestaurangen. Varje arbetslagsråd skickar representanter till matrådet för att träffa företrädare för ISS (som driver skolans restaurang) och stadens upphandlingsavdelning tillsammans med rektor.

Föräldrarådet

Källängsrådet är föräldrarnas formella möjlighet att ta del av och ha synpunkter på skolans övergripande verksamhet. Rådet består av en föräldrarepresentant från varje klass, rektor och biträdande rektorer. Val av representanter sker på första föräldramötet.

Till toppen av sidan