Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Vår pedagogik, Bo skola

På Bo skola sätter vi stort värde på att skapa en trygg och inkluderande miljö för era barn både under skoldagen och på fritidshemmet.

knutna händer som bilder en ring

Vår undervisning grundar sig inte bara i de formella styrdokumenten från Skolverket och skollagen, utan vi tar även hänsyn till varje elevs individuella behov, intressen och mognad. Vi strävar efter att erbjuda en tillgänglig lärmiljö där varje barn känner sig sedd och respekterad.

Fritidshemmets roll är betydelsefull, och samarbetet mellan skola och fritids möjliggör kontinuitet och en fördjupning av elevernas kunskaper och erfarenheter. Personalen på fritidshemmet arbetar för att skapa ett utvidgat och upplevelsebaserat lärande.

Vi är stolta över vår kompetenta personal som gör att vi kan erbjuda rätt stöd och utmaningar för alla elever från förskoleklass till och med årskurs 3.

Generation Pep och Grön Flagg

Hälsa och lärande går hand i hand. På Bo skola satsar vi extra på hälsa genom att integrera rörelse, friluftsliv och natur på många olika vis i vår undervisning och verksamhet. Vi är sedan 2021 både Grön Flagg-certifierade och Generation Pep-certifierade, vilket vi är stolta över. Vi har en liten skolträdgård som eleverna får ta ansvar över genom att så, plantera, vattna, sköta och skörda. Skolan har pulshöjande pass varje dag i 20 minuter för alla elever som skolans idrottslärare ansvarar över.

Demokrati en viktig del i skolarbetet

På skolan finns många råd som eleverna kan delta i och på så sätt känna att de kan påverka och få sin röst hörd: elevråd, rastråd, Grön Flagg-råd, matråd, fritidsråd och klassråd. Elevinflytande och demokrati är viktiga inslag i Bo skolas verksamhet liksom fokus på normer och värden.

Vinnare av Raoul Wallenberg-priset

I januari 2024 tog skolan emot Raoul Wallenberg-priset i Lidingö stad med motiveringen:

"Priset går till de elever som deltagit i de senaste årens solidaritetsinsamlingar på Bo skola. Genom att visa både medkänsla och handlingskraft gentemot sina medmänniskor, drabbade av krig i ett annat land, har dessa skolbarn tagit ett första men viktigt steg i Raoul Wallenbergs anda."

Till toppen av sidan