Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Elev- och föräldrainflytande, Bo skola

För oss på Bo skola är det viktigt att ha ett bra samarbete med både elever och föräldrar. Eleverna samverkar genom klass- och elevråd. Föräldrar och skola möts i föräldrarådet några gånger varje termin. Vi arbetar aktivt med att skapa goda förebilder och starka självkänslor.

Elevinflytande

På Bo skola jobbar vi för att stärka elevernas känsla för demokrati. Det gör vi genom att eleverna själva får vara med och påverka sin situation i skolan.

Klassråd

Varje klass har som förberedelse inför elevrådet ett klassråd. På klassrådet går klassen tillsammans igenom de aktuella frågorna och utser vilka två representanter som ska föra klassens talan under elevrådet.

Elevråd

Elevrådet består av rektor, pedagoger ur trygghetsrådet och klassrepresentanter från varje klass på skolan. Råd träffas en gång per månad och diskuterar mötets givna punkter, som har diskuterats i klassrummet inför mötet. Elevrådet ska tillsammans skapa förutsättningar för en förbättring av skolan och dess miljöer. Där eleverna själva kan känna att de är med och bidrar till utveckling, trygghet och kunskap.

Fadderverksamhet

Vår fadderverksamhet innebär att de äldre eleverna på skolan tar sig an en eller flera nya eller yngre elever. I början av läsåret visar de äldre eleverna runt på skolan och i skolmiljön och man går igenom skolans gränser.

Fadderverksamheten fungerar åt två håll, dels som ett sätt där de äldre eleverna tilldelas ansvar. Ansvaret ger en känsla av att utgöra en viktig del i skolmiljön. De får vara förebilder, vilket leder till stark självkänsla.

Fadderverksamheten fungerar också som en trygghet för de nya skolbarnen som både ska vänja sig vid skolmiljön, andra barn, samt personalen.

Föräldrarådet

Skolråd arrangeras cirka tre gånger per termin tillsammans med rektor. Skolrådet är ett forum där föräldrarepresentanter får inblick och möjlighet att diskutera övergripande frågor som rör Bo skola såsom budget, organisation, hela-skolan arrangemang och kvalitetsfrågor.

Föräldrarådsrepresentaterna väljs på klassernas föräldramöten och träffas 1–2 gånger per termin.

Till toppen av sidan