Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Om Hersby

Hersby gymnasium ligger på Lidingö, omgiven av grönområden och villabebyggelse men bara sex kilometer från Stockholms city.

Hersbys skolbyggnad

Varmt välkommen till Hersby gymnasium

Vi på Hersby gymnasium hälsar jag dig välkommen till skolan med den stora skolans många möjligheter och den lilla skolans alla positiva fördelar. Vår utbildningsidé bygger på att alla människor vill, vågar och kan lyckas.

Över 100 år gammal i nationalromantisk stil är Hersby gymnasium en pigg och fräsch skola med modern interiör anpassad efter dagens digitala pedagogiska krav. Runt om skolan breder vårt campusområde ut sig med konstgräsplan, basketplan och två volleybollplaner, varav en beachvariant. Skolan har ett långt och ärorikt idrottsarv att förvalta.

En spännande och lärorik resa

Du som börjar gymnasiet här på Hersby gymnasium kommer att få en spännande och lärorik resa över tre år tillsammans med kamrater och lärare. Resan avslutas med en av de största dagarna i livet, studenten. En riktig milstolpe! Kanske drömmer du redan om den dagen.

Vi på Hersby gymnasium utbildar världsmedborgare med kompetenser och förmågor som gör skillnad i vardagen och ger positiva avtryck i dagens och morgondagens globaliserade värld. Våra fantastiska pedagoger är välutbildade och står väl förberedda att ta med dig på resan och utveckla dina kunskaper och färdigheter.

Gästföreläsare, studiebesök, fältarbeten och språkresor

Lärandet sker i samspel med lärare och klasskamrater på skolan, men begränsas inte till klassrum och skola, utan sker också i nära samarbete och dialog med det kringliggande samhället och genom möten med hela världen. Därför kommer du också att få möjlighet till stimulans av gästföreläsare, studiebesök, fältarbeten och språkresor.

Framtiden tillhör dem som tror på sina drömmar. Om drygt tre år blir dina drömmar om studenten verklighet. Den resan vill vi dela med dig.

Välkommen!

Vår vision

Hersby är en gymnasieskola för framtiden. Hersbyelever är väl förberedda som världsmedborgare, med god självkänsla och stor empati och förståelse för andra människor och alla människors lika rättigheter. Hersby har fokus på hållbarhet ur alla perspektiv. Att vara Hersbyalumn är en stolthet och en garant för goda kunskaper, en god värdegrund och en innovationskraft.

#härformasframtiden

Kvalitetsarbete Hersby

Varje läsår fastställs mål utifrån förra läsårets kvalitetsrapport samt nämndens mål. Dessa mål blir en del av utvecklingsarbetet på skolan under läsåret och utvärderas regelbundet av personal och elever. Skolan genomför också olika enkäter som till exempel Stockholmsenkäten för att få en samlad bild av elevernas upplevelser. I slutet på varje läsår så skrivs en kvalitetsrapport.

Kvalitetsrapport för Hersby gymnasium, 2017-2018PDF (pdf, 509 kB)

Kvalitetsarbete barn och utbildning

Hersby gymnasiums historia

Hersby gymnasiums arkiv är ordnat och förtecknat och tillgängligt på Stadsarkivet. Arkivet som omspänner tiden 1913-2005 omfattar cirka 18 hyllmeter handlingar.

Hersby skola grundades 1913 som en kommunal realskola. Det första läsåret hade skolan sin verksamhet i en hyrd villa, men höstterminen 1914 stod skolans nya lokaler i kvarteret Ängen färdiga. Skolan hette då Lidingö kommunala samskola. Läsåret 1917/18 fick skolan sin första gymnasieavdelning och sin första klass av den högre flickskolan.

1933 ändrade skolan namn till Lidingö läroverk. Det Högre allmänna läroverket som hade fyraårigt allmänt gymnasium startade 1935. Realskolan omfattade på 1950-60-talen såväl 3- som 4-årig linje.

1963 infördes grundskolan i Hersby och samtidigt fick skolan namnet Hersby skola. Våren 1968 hölls den sista studentexamen.

Hersby byggdes om 1997 för att anpassas till det nya kursutformade gymnasiet. Grundskolan vid Hersby avvecklades och den sista kullen 9-klassare gick ut från Hersby våren 1996.

Arkivet som nyligen levererats från Hersby gymnasium till stadsarkivet är nu ordnat och förtecknat. Arkivet, som tidsmässigt sträcker sig från 1913 till 2000, omfattar 18 hyllmeter handlingar och ger utomordentliga möjligheter för den som vill studera pedagogikens utveckling under 1900-talet.

Bildkollage av Hersby gymnasium
Till toppen av sidan