Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Elevinformation

Här hittar du information som är bra för dig som går på Hersby gymnasium.

Gröna lampor över studieplatser

Schema

Alla våra scheman hittar du i vår lärplattform.

Logga in i Schoolsoft Länk till annan webbplats.

DSD - Deutsches Sprachdiplom

Alla elever som läser kurser Tyska 4 erbjuds möjlighet att ta språkdiplomet Deutsches Sprachdiplom (DSD1) – som är den tyska statens officiella språkdiplom.

Diplomet är på B1-nivå och ger dig stora fördelar om du vill söka sommarjobb, praktik, eller studera i Tyskland. Den här möjligheten ges enbart vid ett fåtal gymnasier i Sverige. Diplomet är kostnadsfritt.

Elever som läser Tyska 5 ges även möjlighet att avlägga DSD 2 (B2-C1-nivå), vilket ger tillträde till de flesta tyska universitet.

Vid frågor kontakta ämnesansvarig i tyska Annika Moore.

Elevhälsa

På Hersby gymnasium ska varje elev ges förutsättningar att klara sina gymnasiestudier på bästa möjliga sätt. Vi jobbar för att skapa ett positivt och tryggt arbetsklimat och stötta dig i din kunskapsmässiga och personliga utveckling. Därför satsar vi på ett starkt elevhälsoteam som utöver skolledningen består av två skolsköterskor, tre studie- och yrkesvägledare, två kuratorer och en specialpedagog samt en grupp lärare som jobbar specialpedagogiskt. Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande.

Kuratorer

Toshiko Miyaki
Tjänstledig läsåret 23/24
Tel: 08-731 39 13
E-post: toshiko.miyaki@lidingo.se

My Klingwall
Tel: 073-0740261
E-post: my.klingwall@lidingo.se

Christian Muste
Tel: 08-731 39 13
E-post: christian.muste@lidingo.se

Skolsköterskor

Rose-Marie Göltl (NA, TE, SA)
Tel: 08-731 65 54
E-post: rose-marie.goltl@lidingo.se

Sofia Wahlman (EK, IM)
Tel: 08-731 36 09
E-post: sofia.wahlman@lidingo.se

Specialpedagog

Niklas Gustafsson
Tel: 070-273 65 35
E-post: niklas.gustafsson@lidingo.se

Studie- och yrkesvägledare

Mia Ekbohm är studie- och yrkesvägledare för EK
Tel: 08-731 39 12
E-post: mia.ekbohm@lidingo.se

Louise Gustavsson är studie- och yrkesvägledare för NA och TE
Tel: 08-731 39 37
E-post: louise.gustavsson@lidingo.se

Anna Gustafsson är studie- och yrkesvägledare för SA och IM
Vikariat läsåret 2324
Tel: 08-731 39 48
E-post: anna.margareta.gustafsson@lidingo.se

Ida Seander är studie- och yrkesvägledare för SA och IM
Tjänstledig läsåret 2324
Tel: 08-731 39 48
E-post: ida.seander@lidingo.se

Elevkår

Elevkårsstyrelsen ser det som sin uppgift att hjälpa eleverna på Hersby gymnasium att få en mer givande skolgång.

Elevkårsstyrelsen har en vision där Hersby gymnasium är en skola full av liv, stor gemenskap och en varm atmosfär. Vi tror att denna vision kan uppnås via ett aktivt föreningsliv och vill därför utöka detta på skolan.

Angående föreningslivet på skolan vill elevkåren ge bidrag till klubbar och föreningar som startas. För att få bidrag skall föreningen/klubben bidra till gemenskapen på skolan, skapa möjligheter till nya relationer inom skolan eller introducera mindre kommersiella fritidsaktiviteter.

Vi vill också att alla som har intresset ska kunna veta vad elevkåren gör. Elevkårstyrelsen är mån om elevernas rätt att känna till beslut och på vilka grunder besluten tas.

Samtidigt vill elevkårsstyrelsen förbättra de yttre relationerna med bland annat Sveriges elevkårs centralorganisation (SECO), kommunalpolitikerna samt lärarfacken.

Elevkåren består av en styrelse samt flera föreningar och klubbar för att kunna fördela arbetsuppgifterna. Styrelsen är demokratiskt vald av skolans elever. Det sker nyval varje läsår. Alla elever på skolan har möjlighet att ställa upp i valet.

Föreningar och klubbar

 • Matrådet

Syftet är att ytterligare höja kvalitén på maten i skolan samt utveckla matsalen till en ännu mer trivsam plats.

Alla kommittéer nedan arbetar som utskott till elevkåren

 • Festkommitté

Anordnar skolfester.

 • Sportkommittén

Verkar å elevernas vägnar för att skolan ska ha lag till Skol-dm och andra sportevenemang.

 • Studentkommittén

Tar hand om allt man kan tänka sig kring studenten. Undrar ni över Gubbskivan, studentmössor och liknande är det studentkommittén ni ska höra med.

 • Hersbys amerikanska fotbolls förbund HAFF

Tränar inför och spelar den årliga matchen.

 • Myskommittén

I myskommittén finns inga obligationer eller krav. Det är den mysiga gemenskapen som räknas. Idéer finns det många i myskommittén och alla kommer att leda till en bättre gemenskap och stämning i skolan.

 • Resekommittén

Organiserar resor för Hersbys elever. Allt från skidresor i alperna till upptäcktsfärder i Berlin.

 • HTG

Är Hersbys klackledare till skol-dm och liknande sportevenemang.

 • Livsnjutarkommittén 

Är två kommittéer vars ändamål är att skapa glädje och gemenskap mellan klasser och årskurser i skolan. Detta görs genom lekar och andra arrangemang under terminerna. Dessa två kommittéer jobbar för att alla ska känna sig välkomna och glada under sina år på Hersby.

 • Pridekommittén

Hersby pridekommitté står för allas lika värde. Vi jobbar för att skapa en bättre förståelse mellan HBTQIA+personer i skolan och samhället!

Elevråd

Syftet med elevrådet är att vara ett demokratiskt forum för elevinflytande i skolan. Representanterna välj i skolans alla klasser. Elevrådet är organiserat i olika arbetsgrupper som sysslar med biblioteksfrågor, skolmat- och kafé och arbetsmiljö. Elevrådet representeras också i grupper med lärare för utveckling av skolans olika program. Elevrådet utser en styrelse som har regelbundna med skolledningen.

Stödundervisning

Om du har ett behov av extra undervisning eller studiehandledning kan du vända dig till din mentor eller till din lärare i ämnet. Du kan även kontakta någon av lärarna som ger stöd.

Vill du ha extra stöd finns alla lärare tillgängliga vid ett tillfälle i veckan. Där får du hjälp av lärare med det du behöver.


Niklas Gustafsson
Specialpedagog
Tel: 070-273 65 35
E-post: niklas.gustafsson@lidingo.se

Fredagsfemman

Fredagsfemman hjälper oss att hjälpa andra! 2010 tog vi ett nytt, gemensamt och mer långsiktigt grepp: Vi startade ett eget biståndsprojekt – Fredagsfemman!

Julklapp stöttar hjälporganisationer

Vid jultid har vi en demokratisk omröstning på skolan och delar ut en julklapp till en organisation som gör en bra insats här hemma i Sverige. Hittills har Stadsmissionen, Ung Cancer och Barncancerfonden fått bidrag.

I januari 2013 tilldelades Fredagsfemman Lidingö stads Raoul Wallenbergpris. Vi blev väldigt stolta och glada över det, och har använt prissumman till biståndsprojektet.

Kunskap kan förändra världen

Vi tror på att göra gott tillsammans. Det bidrar till vår goda sammanhållning. På lunchkonserter, avslutningar, hemsidan och Facebooksidan får eleverna kontinuerligt veta hur mycket pengar de har varit med om att samla in.

Vi tror att kunskap kan förändra världen. Elevernas vilja att bidra med pengar och arbete på Fredagsfemman-dagarna ökar i takt med den kunskap de får av elever som besökt organisationerna.

Vi tror att solidaritet och entreprenörskap förstärker varandra. Hela projektet går väl ihop med våra strävansmål och med Skolverkets styrdokument.

Kalendarium och examinationskalender

Terminstider för vårterminen 2024

 • Eleverna börjar 9 januari
 • Sportlov vecka 9
 • Påsklov vecka 14
 • Lovdag 10 maj
 • Lovdag 7 juni
 • Skolavslutning åk 1, 2 och IM 11 juni
 • Student åk 3 12 juni.

Terminstider för hösttermin 2024

 • Eleverna börjar 19 augusti
 • Höstlov vecka 44
 • Julavslutning 20 december

Examinationskalendern ligger i Schoolsoft.

Skolbibliotek

Biblioteket ligger i B-korridoren, plan 2.

Telefonnummer till biblioteket är 08-731 39 38

Öppettider

Måndag, klockan 08.00–16.30
Tisdag, klockan 08.00–16.30
Onsdag, klockan 08.00–16.30
Torsdag, klockan 08.00–16.30
Fredag, klockan 08.00–16.00

Lån

Biblioteket har lånesystemet BookIt. Alla elever får ett eget lånekonto, och man lånar på sitt personnummer. Lånetiden är fyra veckor på skönlitteratur och du har möjlighet att låna om. Det görs genom att kontakta bibliotekspersonalen, du kan inte låna om själv. Lämna tillbaka dina böcker i lådan utanför bibliotekets entré. Om böckerna inte lämnas tillbaks i tid får du två påminnelser, därefter skickas en räkning.

Läromedel

Läromedel lånas i bibliotekets lånesystem. Precis som med biblioteksböcker skickas påminnelser och räkning om boken inte återlämnas i tid.

Datorer

Två pedagogiska datorer finns för eleverna att låna för att skriva ut. Skrivaren har även kopiatorfunktion

Katalog

I våra sökdatorer kan du söka efter boktitel, författare och likande.

Böcker

Biblioteket är tänkt att vara en resurs för skolans arbetssätt. De böcker som köps in täcker de ämnen som läses vid skolan. Skolbiblioteket köper dessutom in så mycket som möjligt av nyutkommen skön- och facklitteratur. Säg gärna till om du tycker att något saknas!

Tidningar och tidskrifter

Vi har ett flertal populärvetenskapliga tidskrifter som du är välkommen att läsa på plats i biblioteket.

Be gärna om hjälp med att söka material i biblioteket, vi hjälper dig gärna!

Studie- och yrkesvägledning

Det är inte alla som exakt vet vad de vill plugga eller vad de ska jobba med i framtiden när de söker till gymnasiet. Våra studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig med dina val och stötta dig under din studietid. SYV-expeditionerna ligger i A-huset, plan 1 (vid kafeterian).

Du kan ringa, mejla eller komma förbi och boka tid för vägledning.

Mia Ekbohm är studie- och yrkesvägledare för EK
Tel: 08-731 39 12
E-post: mia.ekbohm@lidingo.se

Louise Gustavsson är studie- och yrkesvägledare för NA och TE
Tel: 08-731 39 37
E-post: louise.gustavsson@lidingo.se

Anna Gustafsson är studie- och yrkesvägledare för SA och IM. Vikariat läsåret 23/24
Tel 08-731 39 48
E-post anna.margareta.gustafsson@lidingo.se

Ida Seander är studie- och yrkesvägledare för SA och IM. Tjänstledig läsåret 23/24
Tel: 08-731 39 48
E-post: ida.seander@lidingo.se

Schoolsoft

Från och med 1 januari 2022 använder vi Schoolsoft. Schoolsoft är en lärplattform för skolor där lärare och elever kan samarbeta, kommunicera och sköta sitt dagliga administrativa arbete.

Du loggar in i Schoolsoft med bank-id

1. Logga in i Schoolsoft Länk till annan webbplats.
(Från 1 januari 2022 når du också Schoolsoft via Lidingö stads skolwebb, www.lidingo.se/skolwebb )

2. Fyll i ditt personnummer.

3. Klicka sen på "Logga in".

Om du inte kan använda bank-id kontaktar du oss på Hersby för att få ett användarnamn och lösenord.

Viktigt att tänka på:

 • Lägg till dina kontaktuppgifter såsom e-post och telefonnummer under ”Min profil”.
 • Schoolsoft går att använda både i webbläsare och som app. För att kunna använda appen måste du först gå in i Schoolsoft via webben och godkänna det.
Till toppen av sidan