Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Våra program

Vi erbjuder fyra studieförberedande nationella program: Ekonomiprogrammet (EK) med samtliga inriktningar Naturvetenskapsprogrammet (NA) med inriktningen naturvetenskap samt Naturvetenskapsprogrammet, särskild variant musik.
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) med inriktningarna samhälle och beteende.
Teknikprogrammet med inriktningen informations- och medieteknik.

Tre elever

Ekonomiprogrammet

Tre elever i samspråk.

Vi har ett utvecklat och långt samarbete med det lokala näringslivet på Lidingö. Vi är en certifierad skola för Diplomerad gymnasieekonom och våra elever driver företag inom ramen för Ung Företagsamhet (UF). Våren 2017 blev vi Stockholmsregionens bästa UF-skola. Ett pris som vi är mycket stolta över.

Här kan du välja inriktningarna ekonomi eller juridik och båda inriktningarna erbjuder möjlighet till internationella fältstudier. Programmet lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi och juridik och andra samhällsvetenskapliga ämnen på universitet och högskola.

Inriktning Ekonomi

Inriktningen vänder sig till dig som vill studera ekonomi och brinner för entreprenörskap och företagande. Under studietiden kommer du få lära dig att söka, analysera och värdera information källkritiskt utifrån frågeställningar om samhällsekonomi och juridik. Inom det företagsekonomiska området fördjupar du dig bland annat i marknadsföring, redovisning, finansiering och kalkylering. I kursen entreprenörskap och företagande provar du på hur du startar, driver och utvecklar ett företag.

Utbildningen är kvalitetssäkrad vilket är en garanti för att du ska få den kunskap som på bästa sätt förbereder dig för fortsatta studier på universitet, högskola eller arbete efter gymnasiet. Du har möjlighet att bli diplomerad gymnasieekonom. På inriktning ekonomi läser alla elever kursen marknadsföring. Utöver det erbjuder vi två fördjupningspaket som du ser här intill. Utbildningen ger dig behörighet att söka inom nästan hela ekonomiområdet på högskolan.

200 poäng är individuellt val, där du fritt väljer det du vill läsa. Du kan till exempel välja att läsa engelska 7 och moderna språk 3 och 4 så att du får full meritpoäng. Vill du till exempel bli ekonom, revisor eller controller passar denna inriktning bra.

Inriktning Juridik

Inriktningen är för dig som vill satsa på en karriär inom näringsliv eller offentlig förvaltning. Under studietiden kommer du att utveckla din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem, lära dig rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och förstå hur vår lagstiftning påverkas av internationell rätt. Juridikinriktningen har ofta gästföreläsare och genomför många studiebesök.

Alla elever på inriktningen kan läsa företagsekonomi 2, humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering (kriminologi och juridik) och ledarskap och organisation.

200 poäng är individuellt val, där du fritt väljer det du vill läsa. Du kan till exempel välja att läsa engelska 7, moderna språk 3 och 4 eller matematik 3b så att du får full meritpoäng. Utbildningen passar för dig som till exempel vill bli polis, advokat, jurist eller åklagare.

Naturvetenskapsprogrammet

Två elever på naturvetenskapsprogrammet

Vid Hersby gymnasium studerar ca 300 elever på naturvetenskapsprogrammet. Programmet förbereder för högskolestudier och ger förutom en naturvetenskaplig plattform också en grund i samhällsvetenskapliga- och humanistiska ämnen. Ett fullföljt NA-program med naturvetenskaplig inriktning ger bredast möjliga behörighet för studier vid högskolan.

På Hersby gymnasium finns en tradition med ett väl ansett naturvetenskapsprogram. Här väljer du mellan inriktning naturvetenskap eller särskild variant musik.

Skolan har under sina 100 år samlat på sig en stor mängd laborationsutrustning. I våra laborationssalar finns modern, men också äldre utrustning som visar hur de naturvetenskapliga ämnena utvecklats. Det finns möjlighet att laborera varje vecka i ämnena kemi, fysik och biologi och det sker alltid i halvklass.

På Hersby gymnasium har vi endast inriktningen naturvetenskap från och med läsåret 2018/2019.

Inriktning Naturvetenskap

Inom inriktningen naturvetenskap fördjupar du dig i biologi, kemi, fysik och matematik. Du utvecklar förmågan att planera och genomföra experiment, göra iakttagelser, tolka och redovisa resultat. Du får därmed goda förkunskaper för fortsatta studier på högskolenivå inom det naturvetenskapliga och tekniska området.

Inom denna inriktning erbjuder vi våra elever avancerade kurser inom naturvetenskap till exempel matematik specialisering och naturvetenskaplig specialisering med inriktning mot medicin. Du ser vilka fördjupningskurser du kan välja mellan i poängplanen intill. Valet görs först i årskurs 2.

200 poäng är individuellt val, där du fritt väljer det du vill läsa. Du kan till exempel välja att läsa engelska 7, språk 3 och 4 samt matematik 5 så att du kan få full meritpoäng.

Utbildningen passar för dig som till exempel vill bli läkare, veterinär, civilingenjör eller optiker. Den naturvetenskapliga inriktningen ger dig behörighet för samtliga utbildningar för eftergymnasiala studier.

Inriktning Naturvetenskap och samhälle

Denna inriktning finns kvar för de elever som började på Hersby läsåret 2017/2018. Inom inriktningen naturvetenskap och samhälle kombineras naturvetenskapliga studier med ett samhällsintresse. Inom denna inriktning fördjupar du dig i biologi, samhällskunskap och geografi. Detta ger dig en helhetssyn på världen ur ett naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt perspektiv.

Skolan erbjuder eleverna på denna inriktning fördjupande kurser inom både samhällsvetenskap som naturvetenskap.

200 poäng är individuellt val, där du fritt väljer det du vill läsa. Du kan till exempel välja att läsa läsa engelska 7, språk 3 och 4 samt matematik 4 och 5 så att du kan få full meritpoäng. Utbildningen passar för dig som till exempel vill bli arkitekt, miljövetare, biolog eller biomedicinsk analytiker.

Naturvetenskapsprogrammet, särskild variant musik

Elev som spelar bas

På Hersby gymnasium finns en tradition med ett väl ansett naturvetenskapsprogram, men också en stolt musiktradition. Skolan erbjuder sedan tre år tillbaka naturvetenskapsprogrammet – särskild variant musik, där du har möjlighet att kombinera teoretiska studier med en kvalitativ musikutbildning.

Goda förkunskaper för högskolestudier

Här har du har möjlighet att kombinera teoretiska studier med en kvalitativ musikutbildning. Inom denna inriktning fördjupar du dig i biologi, kemi och matematik. Du utvecklar förmågan att planera och genomföra experiment, göra iakttagelser, tolka och redovisa resultat. Samtidigt får du möjlighet att utveckla din musikalitet och förmågan att tänka och arbeta kreativt. Du får goda förkunskaper för fortsatta studier på högskolenivå inom det naturvetenskapliga, tekniska och musikaliska området.

På inriktningen läser du 300 poäng musikkurser. Kurserna som ingår är musik- och gehörslära 1 samt ensemble 1 och 2. Du läser musikkurser under alla tre åren. Utbildningen ger dig en musikalisk fördjupning och en teknisk grund inom olika genrer som blues, rock, pop, reggae, country, soul, svensk visa, singer-songwriter och jazz. Du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper i ditt huvudinstrument och i utbildningen ingår även att anordna och delta i konserter. Skolan har två fullt utrustade musiksalar, fyra akustikbehandlade replokaler, en musikstudio och en aula med professionellt ljud och ljus.

Färdighetsprov i musik

Utbildningen passar dig som brinner för både naturvetenskap och musik. Om du väljer till fysik 2 får du full behörighet för samtliga utbildningar för eftergymnasiala studier.

200 poäng är individuellt val, där du fritt väljer det du vill läsa. Du kan till exempel välja att läsa engelska 7, moderna språk 3 och 4 eller matematik 4 och 5 så att du får full meritpoäng.

Söker du till naturvetenskapsprogrammet – särskild variant musik blir du kallad till ett färdighetsprov.

NIU – Friidrott

Fokuserad stavhoppare

Genom att gå på något av våra nationella program och samtidigt läsa NIU får du möjlighet att kombinera en framtida elitsatsning på din friidrott med dina studier. Vi vill ge dig de bästa förutsättningarna för att utvecklas i din idrott. Därför har vi en genomtänkt strategi med en organisation som gör din satsning möjlig.

NIU Friidrott på Hersby gymnasium har en av de äldsta idrottsutbildningarna i landet. Den första kullen togs in 1977. Sedan dess har över 440 elever studerat hos oss. NIU Friidrott har genom åren tagit fram hela 63 landslagsaktiva idrottare och vi har många tidigare elever som vunnit SM-medaljer och deltagit i nationella och internationella mästerskap. Vårt NIU Friidrott erbjuder mycket goda faciliteter och en högkvalitativ skolgång med flera olika program och engagerade lärare som gör allt för att du ska lyckas och trivas.

Högklassig träning året runt

Träningen äger rum på Lidingövallen under sommarhalvåret och på Bosön under vinterhalvåret. Rutinerade och välutbildade tränare från IFK Lidingö hjälper dig med träningen på skoltid. Vi har tillgång till Bosöns rehab-avdelning och medicinsk uppföljning. Utöver träning läser du även en del teori inom kurserna tränings- och tävlingslära. De teoretiska delarna av idrottsutbildningen gör att du får en bra grund att stå på.

Utökat gymnasieprogram

Du läser i en vanlig klass inom det gymnasieprogram du har valt. Utöver de kurser du läser tillsammans med din klass läser du fyra kurser som ingår i NIU Friidrott. Kurserna heter idrottsspecialisering 1 och 2 samt tränings- och tävlingslära 1 och 2 och läses istället för individuellt val och som din programfördjupning. Genom Hersby gymnasiums många valmöjligheter har du också möjlighet att läsa en del utökade kurser, som till exempel engelska 7 och högre matematikkurser, inom ramen för din vanliga utbildning.

Så här ansöker du

Ansökan görs först till Svenska friidrottsförbundet under hösten och därefter till skolan via den ordinarie gymnasieantagningen.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Tre elever i samspråk.

Samhällsvetenskapsprogrammet är det rätta för dig som är intresserad av hur samhället fungerar och som vill få djupare kunskap inom områden som politik, kultur, miljö och samhällsvetenskap.

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper och lär dig kritiskt tänkande så att du kan påverka och ändra villkoren i samhället. Oavsett var du vill jobba i framtiden så är det värdefullt att kunna använda sig av språket som ett verktyg för att föra fram dina budskap på bästa sätt. Detta utvecklar du under din gymnasietid genom inspirerande undervisning med livfulla diskussioner och ett varierat arbetssätt där moderna digitala lösningar är självklara arbetsredskap. Programmet är högskoleförberedande.

Pulsträning på schemat

På samhällsvetenskapsprogrammet har alla elever pulsträning på schemat. Två gånger i veckan utöver de ordinarie idrottslektionerna har vi 20 minuters pulshöjande aktivitet som till exempel löpning. Studier visar att fysisk aktivitet ökar koncentrationen och att du presterar bättre.

Inriktning Samhällsvetenskap

Du får utveckla dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen, och för-djupar dig inom historia, samhällskunskap, geografi och religion. Undervisningen är varierad med lärarledda lektioner, temastudier, tvärvetenskapliga arbeten, egen forskning, grupparbeten, föreläsningar och intressanta studiebesök. Du kommer också att få kontakt med myndigheter, högskolor och näringsliv.

Här utvecklar du din förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift, framför allt på svenska och engelska. Du lär dig även hur interaktionen mellan individ och samhälle fungerar, både nationellt och internationellt. Du får lära dig att utveckla ett kritiskt förhållningssätt, och tränas i ett vetenskapligt arbetssätt där du kommer att använda dig av samhällsvetenskapliga teorier och metoder i dina arbeten. Detta lägger en bra grund för fortsatta studier på högskolenivå.

200 poäng är individuellt val, där du fritt väljer det du vill läsa. Du kan till exempel välja att läsa engelska 7, moderna språk 3 och 4 eller matematik 3b så att du får full meritpoäng.

Utbildningen passar dig som vill studera vidare och bli till exempel statsvetare, samhällsanalytiker, lärare, psykolog eller jurist.

Inriktning Beteendevetenskap

Inriktningen fokuserar på hur människan fungerar och varför vi utför vissa handlingar. Du kommer utveckla din förmåga till att se helhet, analysera och utvärdera. Stort fokus ligger på psykologi, vetenskapen om oss själva, hur vi beter oss, vad vi känner, tycker och tänker. Du kommer att analysera olika beteenden, läsa om psykiska sjukdomar och varför vissa människor blir brottslingar men inte andra.

Ett annat ämnesområde är sociologi, som handlar om olika levnadsvillkor i samhället samt hur individen utvecklas och formas av sin omgivning beroende på klass, kön och etnicitet.

Under utbildningens gång kommer du även att få fördjupade kunskaper inom kommunikation, där du får lära dig hur vi människor interagerar och kommunicerar med varandra i ett vidare perspektiv. Kursen ledarskap och organisation kompletterar detta och handlar om hur du möter och leder människor i olika sammanhang.

200 poäng är individuellt val, där du fritt väljer det du vill läsa. Du kan till exempel välja att läsa engelska 7, moderna språk 3 och 4 eller matematik 3b så att du får full meritpoäng. Läs mer om individuellt val på sidan 27.

Utbildningen ger dig goda kunskaper inom beteendevetenskap som är till nytta inom yrkesroller där du kommer i kontakt med människor – till exempel polis, lärare, psykolog eller kriminolog.

Teknikprogrammet

Elev på teknikprogrammet

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program främst inom teknik- och naturvetenskap. Inriktningskurserna fokuserar på programmering, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik. På Hersby har du möjlighet att utforma din utbildning efter framtidsmål eller olika intressen.

Utveckla dina kunskaper i teknik

Hersby gymnasiums teknikprogram startade hösten 2015 och första kullen elever tog studenten våren 2018. Skolan erbjuder inriktningen informations- och medieteknik med både teoretiska studier och praktik i en bra blandning.

Du får utveckla dina kunskaper i teknik, fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. Du lär dig att se sambanden mellan de olika delarna när tekniken utvecklas och förstå hur teknikutveckling sker i samhället. Du studerar både befintlig teknik och utvecklingen av ny. I vårt särskilda teknikrum kan du till exempel lära dig att programmera robotar och skriva ut prototyper på vår 3D-skrivare.

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program främst inom teknik och naturvetenskap. Här har du möjlighet att utforma din utbildning efter dina framtidsmål och intressen.

Inriktning Informations- och medieteknik

På denna inriktning fördjupar du dig i programmering, webbutveckling och dator- och nätverksteknik. Du utvecklar förmågan att omsätta teori i praktiken. Varför inte designa ditt eget mobilskal i cad-program och sedan skriva ut det på skolans 3D-skrivare? Du kan läsa matematik 4 och fysik 2 för att få full behörighet till civilingenjörsutbildning. Det finns också möjlighet att fortsätta att läsa ditt moderna språk från grundskolan.

På Hersby gymnasium läser alla elever på teknikprogrammet entreprenörskap, teknikspecialisering och Cad 1 och 2. De sista 100 poängen i fördjupningen får du själv välja vad du vill läsa. Utöver det har du dessutom 200 poäng för individuellt val. Skolan garanterar att du kan läsa engelska 7, språk 3 och 4, matematik 4 och 5 så att du kan få full meritpoäng.

Utbildningen passar dig som till exempel vill bli interaktionsdesigner, dataspelsutvecklare, systemvetare eller civilingenjör.

Introduktionsprogram

Elev på introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammen är utbildningar för elever som inte har tillräckliga betyg för att vara behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. Undervisningen sker i en trivsam och lugn arbetsmiljö. På Hersby gymnasium finns det tre vägar att gå beroende på dina förutsättningar.

Programinriktat val

Programinriktat val är för dig som saknar betyg i ett eller flera av de ämnen som krävs för behörighet till de nationella programmen. Här kan du gå under ett år.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är till för dig som nyligen kommit till Sverige. Här ligger tyngdpunkten på svenska språket, men du kommer även att läsa andra ämnen som till exempel engelska, matematik, idrott, bild och musik.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ förbereder dig för utbildning till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas för varje enskild elev och vänder sig till dig som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram.

Den trivsamma, lugna arbetsmiljö vi erbjuder skapar goda förutsättningar att nå målen och passar elever med skilda arbetssätt och inlärningsstilar.

Tillsammans med din studie- och yrkesvägledare sätter du upp framtida mål för utbildning och arbete.

Om du vill du komma på ett studiebesök kan du kontakta studie- och yrkesvägledare
Ida Seander.

Övriga introduktionprogram

Du kan även välja att gå Yrkesintroduktion och Programinriktat individuellt val som erbjuds av andra skolor.

Gymnasieantagningen Storstockholms webbplatslänk till annan webbplats

Internationalisering och fältstudier

Elev med jordglob

Är du nyfiken på hur andra människor har det i världen och är intresserad av globala frågor?

Hersby gymnasium erbjuder stor valfrihet bland kurser inom individuellt val och moderna språk. Du har också möjlighet att fördjupa dig inom ett ämne och göra en studieresa. Under resan får du kontakt med människor i helt andra livssituationer än din egen. Det är ett tillfälle att uppleva verkligheten och förstå andra människor och kulturer.

Hersby gymnasium har utvecklat ett brett kontaktnät med skolor, organisationer, myndigheter, företag och universitet runt om i världen och kan därför erbjuda en stor satsning inom internationalisering.

Internationalisering på alla program

Vi erbjuder internationella fältstudier i gymnasiearbetet för minst 128 elever i årskurs tre, oavsett nationellt program. Du söker och väljs ut efter betyg under årskurs två. Var fältstudierna sker beror på projekt och ämne. De senaste åren har eleverna gjort sina fältarbeten i England, Etiopien, Grekland, Indien, Irland, Italien, Kina, Polen, Sydafrika eller USA.

I årskurs tre läser du ett antal fördjupningskurser och gör ditt gymnasiearbete med inriktning mot ett speciellt resmål. Under fältarbetena möter vi ofta människor som inte har fått samma möjligheter och goda start i livet som vi har. Detta har under lång tid lett till att vi har bidragit ekonomiskt till olika projekt på flera platser i världen.

Fredagsfemman – Hersbys internationella biståndsprojekt

2010 startade vi ett eget långsiktigt biståndsprojekt – Fredagsfemman. På fredagar går elever runt i skolan med insamlingsbössor där de som vill kan lägga en femma eller någon annan summa. Två gånger per år går alla skolans elever ut och gör en insats i lokalsamhället och får som tack ett bidrag. Målet för dessa aktiviteter är att varje år samla in minst 30 000 kronor som sedan skänks till ett i förväg bestämt biståndsprojekt.

Fredagsfemman

Till toppen av sidan