Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Föräldrasamverkan, Bo förskola

Via olika forum samverkar vi med dig som vårdnadshavare. På så sätt får du tillgång till information och möjlighet till delaktighet och inflytande. 

Vi strävar efter ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen så att du som vårdnadshavare ska känna dig delaktiga i ditt/dina barns utbildning och det kvalitetsarbete som erbjuds på just Bo förskola. Du ges möjlighet att ta del av och få en djupare inblick i barnens undervisning och utbildning via bland annat dokumentation och månadsbrev i Schoolsoft, informationstavlorna som hänger i varje grupps hall och dokumentation som hänger synligt i barnens höjd inne på respektive avdelning. Vidare ges du en inblick i barnens utbildning via lämning/hämtning, föräldramöte/möte med vårdnadshavare, utvecklingssamtal, förskoleråd med mera.

Vårdnadshavare inbjuds även att ta del av barnens utbildning via de olika traditioner/högtider som förskolan uppmärksammar som till exempel Lucia och sommarfest.

Till toppen av sidan