Välkommen till Vasavägens förskola

Vasavägens förskola ligger i centralt på Lidingö.

Förskolan har fem avdelningar och en stor härlig gård som lockar till lek och utforskande. I vår närmiljö har vi fina skogsområden och parker där vi vistas regelbundet.

På Vasavägens förskola lägger vi grunden för det livslånga lärandet. Lek och lärande är centralt och vi eftersträvar en innehållsrik och betydelsefull vardag för alla barn.

Vasavägens förskola har Reggio Emiliapedagogik som grund och inspiration. Vi upptäcker, experimenterar och utforskar världen tillsammans och vår strävan är att barnen i vår roliga, trygga och stimulerande miljö ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Till toppen av sidan