Välkommen till Abborrvägens förskola

Abborrvägens förskola ligger i Sticklinge på norra sidan av Lidingö och i anslutning till skog- och ängsmark.

Abborrvägens förskola ligger i Sticklinge och har tre avdelningar. Förskolan har en stor härlig gård som lockar till lek och utforskande. I vår närmiljö har vi fina skogsområden och parker där vi vistas regelbundet.

På Abborrvägens förskola lägger vi grunden för det livslånga lärandet. Lek och lärande är centralt och vi eftersträvar en innehållsrik och betydelsefull vardag för alla barn.

På Abborrvägens förskola har vi Reggio Emiliapedagogik som grund och inspiration. Vi upptäcker, experimenterar och utforskar världen tillsammans och vår strävan är att barnen i vår roliga, trygga och stimulerande miljö ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Till toppen av sidan