Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Breviks förskola

Brevik förskola ligger i Brevik på södra Lidingö. Förskolan har två hus, på Västra finns de yngre barnen mellan 1–3 år och på Östra de äldre barnen i åldrarna 3–5 år.

Totalt finns 150 barn fördelade på nio avdelningar. Hur många barn som finns på respektive avdelning beror på barnens ålder, lokalernas storlek och antal pedagoger. 

Lära tillsammans skapar glädje

Vi arbetar med olika teman och projekt. Under arbetets gång fångar vi barnens och våra egna frågor och tankar med hjälp av pedagogisk dokumentation, så barnen ges möjlighet att reflektera över det vi gjort.

Vi har en öppen och välkomnande miljö med kreativt och tillgängligt material som lockar till samspel och eget undersökande. Våra pedagoger är lyssnande och medforskande, och vi ser barnens möjligheter och olikheter som en tillgång. Barnens tillit till sin egen förmåga ska stärkas och de ska få känna glädje i att få lära tillsammans.

Till toppen av sidan