Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Välkommen till Breviks förskola

Brevik förskola ligger i Brevik på södra Lidingö. Förskolan har två hus, på Västra finns de yngre barnen mellan 1-3 år och på Östra de äldre barnen i åldrarna 3-5 år.

Totalt finns 150 barn fördelade på nio avdelningar. Hur många barn som finns på respektive avdelning beror på barnens ålder, lokalernas storlek och antal pedagoger. 


Information angående ombyggnation

Det tidsbegränsade bygglovet för paviljongförskolan vid Breviks förskola går ut 2020-09-30.

Av denna anledning har utbildningsnämnden beslutat att den befintliga förskolan i Brevik ska byggas ut för att bibehålla sin kapacitet när det gäller antalet förskoleplatser.

Om- och tillbyggnationen kommer att påbörjas under juli månad.

Informationsbrev angående ombyggnation Breviks förskola v. 41-42PDF (pdf, 242.6 kB)

Informationsbrev angående ombyggnation Breviks förskola v. 40-41PDF (pdf, 235.2 kB)

Informationsbrev angående ombyggnation Breviks förskola v.38-39PDF (pdf, 126.6 kB)

Informationsbrev angående ombyggnation Breviks förskola v.37-38PDF (pdf, 133.1 kB)

Informationsbrev angående ombyggnation Breviks förskola v.35-36PDF (pdf, 32.4 kB)

Byggprojektet kommer efter vecka 32 att publicera nya informationsbrev var fjortonde dag.

 

 

Till toppen av sidan