Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Skärsätra förskola

Skärsätra förskola ligger i ett naturnära bostadsområde på södra Lidingö, med utsikt mot havet. Här får barnen utvecklas genom lek och lusten att utforska och lära.

Skärsätra förskolas skolgård. Lövträd, gunga, klätterställning i förgrunden. 

Lek, naturvetenskap och utveckling

Förskolan består av sex avdelningar med närmare 100 barn. På två av avdelningarna går de yngre barnen, en avdelning är mellanålder medan de äldre barnen i varierande åldrar går på de tre övriga avdelningarna

Vi prioriterar leken, där barnens fantasi, inlevelseförmåga, kommunikation och sociala kompetens utvecklas. Vi vill ta tillvara barnens spontana nyfikenhet och stimulera deras lust att utforska och lära.

Vi är mycket utomhus, både på vår stora gård och i skog och mark i närheten. När barnen får möjlighet att upptäcka naturen, till exempel titta på djur och spår, lär de sig också att uppskatta och värna om den.

Naturvetenskap, matematik och teknik går som en röd tråd genom hela Skärsätra förskolas verksamhet, från yngsta barnen till blivande skolbarn. Barnen väger, mäter och räknar och vi hittar naturliga sätt att sätta ord på naturvetenskap och matematik i vardagen. Vi jobbar också med att stimulera barnens språkutveckling i lekar och sång och uppmuntra deras skapande med olika material.

Till toppen av sidan