Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Näsets förskola

Näsets förskola ligger i ett naturskönt område, nära skog och mark. Vi vill ge barnen en positiv och stimulerande lärmiljö där vi har undervisning både utomhus och inne.

Näsets förskola, exteriör.

Utveckling i barnens egen takt

På Näsets förskola får barnen möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Vi uppmuntrar till självständighet, ödmjukhet, styrka, mod och en positiv inställning till livet. För att barnen ska känna sig trygga på hela förskolan och med all personal jobbar vi ofta över avdelningsgränserna.

Utelek, rörelse och språkutveckling

Barnens intressen styr inriktningen på vår undervisning som är både utforskande och lekfull. Vi erbjuder bland annat matematisk begreppsbildning, rörelse, språkundervisning, skapande verksamhet, digitalisering, natur och teknik, materialkännedom och arbete med hållbar utveckling.

Vi är mycket utomhus, både på vår gård och i vår närmiljö. Barnen uppmuntras till att röra sig för att lära känna sin kropp och sina motoriska möjligheter. Vi lär känna naturen, hur vi tar hand om den och tänker hållbart.

Språket är också centralt i verksamheten. Vi stimulerar språkutvecklingen till exempel genom att läsa, berätta, sjunga och använda rim och ramsor.

Dokumentation

För att synliggöra barnens arbete och sökande efter svar på sina funderingar dokumenterar vi
med hjälp av fotografier, observationer och anteckningar. Genom dokumentationen får du om vårdnadshavare också en bild av vad ditt barn får vara med om på förskolan.

Till toppen av sidan