Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Tidplan och dokumentation

Ta del av detaljplan, miljökonsekvensbeskrivning, kulturhistorisk värdebeskrivning och annan dokumentation samt viktiga milstolpar för projektet Lilla Lidingöbron.

Projektets milstolpar 2012-2023


2012

Kommunfullmäktige beslutade att en ny bro (Lilla Lidingöbron) skulle byggas och ersätta Gamla Lidingöbron.

2013

Förarbete  pågick för att ta fram ett inriktningsbeslut, för att visa vilken typ av bro som kan byggas.

2014

  • Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutade om inriktningen för brons placering, höjd och bredd.
  • Förfrågningsunderlag inför upphandling av broentreprenör inleddes.
  • Ansökan om att få bygga bron (bedriva vattenverksamhet) .
  • Samråd om vattenverksamheten.

2015

Samråd om detaljplanen för bron. Upphandlingsprocessen inleddes under sommaren och fortsatte när kommunstyrelsen fattade beslut om investeringen och omfattningen av själva bygget.

2016

Efter paus på grund av Sverigeförhandlingen återupptogs arbetet.

2017

Investeringsbeslut fattades i kommunstyrelsen. Beslut om dubbelspår och medfinansiering från SLL Trafikförvaltningen. I december gick förfrågningsunderlaget ut.

2018

Anbudstävling och beslut i kommunstyrelsen att tilldela Implenia Sverige AB totalentreprenaden för den nya bron. Planering och projektering startade.

2019

Implenia etablerade sitt platskontor söder om Islinge udde under våren och projektering startade. Därefter inleddes grundläggningen av bron.


Pålningen startade vid landfästet närmast Ropsten, den första pålen slogs ned den 5 augusti.

Den första kassunen lyftes på plats vid pålarna i september.

Broanslutningen för gående och cyklister på Lidingösidan ersattes under hösten med en temporär bro för att göra plats åt det nya landfästet.

Undervattensgjutning av bottenplatta till landfästet i Ropsten startade.

Pålning på Lidingösidan och arbete med det norra landfästet startade i oktober.

2020

Fortsatt arbete med pålning och betongkonstruktioner under vattnet.

Gjutning av bropelare, stöd och brons överbyggnad.

Sprängningar för nya landfästet vid Islinge hamnväg.

Byggstart av påldäcket för landfästet vid Ropsten (Stockholms stad och Peab).

2021

Norra brogrenen på Gamla Lidingöbron planeras att rivas.
Landfästet för spårvägsbron på Lidingö påbörjas.
Underbyggnaden för spårvägsbron byggs och broöverbyggnaden påbörjas. Planerad installering av el och belysning.

2022

Det nya landfästet vid Torsviks station byggs klart.
Gång- och cykelbanan och brons kurva för spårtrafik färdigställs.

Södra brogrenen på Gamla Lidingöbron beräknas att rivas.

2023

Gamla Lidingöbron rivs.
Avetablering och återställning av marken.


Till toppen av sidan