Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Tidplan och dokumentation

Ta del av detaljplan, miljökonsekvensbeskrivning, kulturhistorisk värdebeskrivning och annan dokumentation samt viktiga milstolpar för projektet Lilla Lidingöbron.

Projektets milstolpar 2012-2023

2012

 • Kommunfullmäktige beslutade att en ny bro (Lilla Lidingöbron) skulle byggas och ersätta Gamla Lidingöbron.

2013

 • Förarbete pågick för att ta fram ett inriktningsbeslut, för att visa vilken typ av bro som kan byggas.

2014

 • Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutade om inriktningen för brons placering, höjd och bredd.
 • Förfrågningsunderlag inför upphandling av broentreprenör inleddes.
 • Ansökan om att få bygga bron (bedriva vattenverksamhet) .
 • Samråd om vattenverksamheten.

2015

 • Samråd om detaljplanen för bron. Upphandlingsprocessen inleddes under sommaren och fortsatte när kommunstyrelsen fattade beslut om investeringen och omfattningen av själva bygget.

2016

 • Efter paus på grund av Sverigeförhandlingen återupptogs arbetet.

2017

 • Investeringsbeslut fattades i kommunstyrelsen. Beslut om dubbelspår och medfinansiering från SLL Trafikförvaltningen. I december gick förfrågningsunderlaget ut.

2018

 • Anbudstävling och beslut i kommunstyrelsen att tilldela Implenia Sverige AB totalentreprenaden för den nya bron. Planering och projektering startade.

2019

 • Implenia etablerade sitt platskontor söder om Islinge udde under våren och projektering startade. Därefter inleddes grundläggningen av bron.


 • Pålningen startade vid landfästet närmast Ropsten, den första pålen slogs ned den 5 augusti.
 • Den första kassunen lyftes på plats vid pålarna i september.
 • Broanslutningen för gående och cyklister på Lidingösidan ersattes under hösten med en temporär bro för att göra plats åt det nya landfästet.
 • Undervattensgjutning av bottenplatta till landfästet i Ropsten startade.
 • Pålning på Lidingösidan och arbete med det norra landfästet startade i oktober.

2020

 • Fortsatt arbete med pålning och betongkonstruktioner under vattnet.
 • Gjutning av bropelare, stöd och brons överbyggnad.
 • Sprängningar för nya landfästet vid Islinge hamnväg.
 • Byggstart av påldäcket för landfästet vid Ropsten (Stockholms stad och Peab).

2021

 • Norra brogrenen på Gamla Lidingöbron revs.
 • Landfästet för spårvägsbron på Lidingö påbörjades.
 • Underbyggnaden för spårvägsbron byggdes och broöverbyggnaden påbörjades.

2022

 • Montering av räcken, belysning, kantbalkar och mittbarriär.
 • Gång- och cykelbanan färdigställs och planeras att öppna under oktober.
 • Södra brogrenen på Gamla Lidingöbron börjar att rivas.

2023

 • Landfästet vid Torsviks station och spårbron blir klara. Hela bron är färdigbyggd.
 • Gamla Lidingöbron rivs.

2024

 • Lidingöbanan börjar trafikera den nya bron.
 • Rivningen av Gamla Lidingöbron avslutas.
 • Arbetet avetableras och marken återställs.

Dokumentation

Läs allt om vattenverksamheten. Här finns också information om samrådet 2015 och ansökan till Mark- och miljödomstolen.

Till toppen av sidan