Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Stadsbyggnadsprocessen – så går den till

Utveckling av Lidingös mark och vatten följer en lagstadgad process.

Lite förenklat kan man dela upp processen i tre delar.

  1. Översiktsplanen anger inriktningen för utvecklingen av hela Lidingö.
    Lidingös översiktsplan 2012-2030

  2. Detaljplaner anger hur specifika områden ska utvecklas.
    Processen kring detaljplaner

  3. Själva byggandet sköts av entreprenörer som staden anlitar, alternativt av privatpersoner vid mindre projekt.
    Här bygger vi

Kontakt
Till toppen av sidan