Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Planer för större projekt

Här ser du var på ön det pågår planering för större utbyggnad.

Vy över Högsätra.

Högsätra

Högsätra ska utvecklas till en attraktiv, innehållsrik och trygg stadsdel för boende och besökare. I projektet ingår delområdena Kärnan (Högsätra centrum), idrottsområdet och Lillåkersvägen.

Högsätra 

Rudboda torg med mataffär till vänster, bostadshus rakt fram och torget med blommande träd till höger

Rudboda centrum

Centrumet behöver rustas upp. Målet är att skapa ett trivsamt och levande centrum där bostäder och handel samsas med god tillgång till parkering.

Rudboda centrum

Flygbild över planområdet Brädgården och Båtbyggaren

Brädgården och Båtbyggaren

Vid inre Kyrkviken planeras nya markbostäder invid den befintliga sjöverksamheten och grönskande promenadstråk.

Brädgården och Båtbyggaren

Lidingö brostrand sett från Islingeberget med gamla Lidingöbron i bakgrunden

Lidingö brostrand

Staden planerar att utveckla området vid brofästet och Islingevikens södra strand. Det är ännu inte beslutat vad som ska finnas där, men tanken är något vattennära och att allmänheten ska ha tillgång till platsen.

Lidingö brostrand

Kontakt
Till toppen av sidan