Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Rudboda centrum

Staden tar fram en ny detaljplan för Rudboda torg. Syftet är att göra torget till en tryggare och mer attraktiv plats genom att utveckla utomhusmiljön, bygga fler bostäder och skapa bättre möjligheter för den befintliga livsmedelsbutiken.

Flygvy över Rudboda torg

Projekt-PM för Rudboda centrum godkändes 2019 av kommunstyrelsen och arbetet med detaljplanen för att utveckla området vid Rudboda torg har startat.

Mellan den 14 mars och 13 maj 2022 pågick en anbudstävling för att hitta byggaktörer som vill bygga radhus, flerbostadshus, lokal för mataffär och ett torg. Visionen är att torget i Rudboda centrum ska vara en naturlig mötesplats med inbjudande känsla. Staden har valt att pausa tävlingsprocessen. Uppdaterad information kommer senare i höst.

I planarbetet blir det sedan ett samråd där Lidingöbor och andra intressenter får möjlighet att tycka till. Det planeras till slutet av 2023 och ambitionen är att det nya Rudboda centrum kan börja byggas under 2025.

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Centrum från 1960-talet

Rudboda centrum byggdes under 1960-talet och behöver nu rustas upp. Verksamhets­byggnaden och dagens flerbostadshus på fastigheten Eklövet 1 är i dåligt skick, och livsmedelsaffären har behov av större och bättre butiksytor.

Syftet med projektet är att göra Rudboda torg till en tryggare och mer attraktiv plats genom att tillföra fler bostäder, skapa bättre möjligheter för den befintliga livsmedelsbutiken och utveckla utomhusmiljön på torget.

Projektområdet omfattar fastigheterna Eklövet 1 som ägs av Lidingö stads Fastighets AB.

Tidplan

Projekt-PM antaget: 2019-12-02
Anbudstävling: Inbjudan våren 2022
Samråd: 4:e kvartalet 2023
Granskning: 4:e kvartalet 2024
Antagande: 2024
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.

Tidsplanen är preliminär.

Handlingar och underlag

Projekt-PM Rudboda stadsdelscentrum Pdf, 360.4 kB. (Pdf, 360.4 kB)

Handläggare: Maria Nästesjö, plan- och bygglovsenheten

Kontakt
Till toppen av sidan