Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Brädgården och Båtbyggaren

Staden utreder möjligheten att göra kvarteret Brädgården vid Kyrkviken till ett attraktivt bostadsområde med markbostäder. Även verksamheterna på den angränsande tomten, Båtbyggaren, ska utvecklas.

Efter att ett byggvaruhus flyttade sin verksamhet från kvarteret Brädgården 2015 sanerades marken. Kvarteret består i dagsläget av ett inhägnat grusat område och är obebyggt, med undantag av en tegelbyggnad. I kvarteret Båtbyggaren finns vattenanknuten verksamhet som båtvarv och båtbyggeri.

Markbostäder och utvecklad verksamhet

Syftet med projektet är att utveckla kvarteren Brädgården och Båtbyggaren till bostadsområden som på ett bra sätt samverkar med de befintliga verksamheterna.

Kvarteret Brädgården har ett attraktivt läge för bostäder och ska planläggas för villor. Kvarteret Båtbyggaren har ett antal väletablerade verksamheter inom båtbyggeri, båtvarv och snickeri. Möjligheten att utveckla verksamheterna samt möjligheten att planlägga en del av Båtbyggaren för radhus eller villor ska utredas.

Försäljning av tomter beräknas till år 2022.

Detaljplanesprocessen – så ser den ut

Tidsplan

Projekt-pm antogs: kvartal 1, 2020
Samråd: Kvartal 3, 2021
Granskning: Kvartal 2, 2022
Antagande: Kvartal 4, 2022
Planen vinner laga kraft: tre veckor efter antagandet, om antagandebeslutet inte överklagas.

Tidsplanen är preliminär.

Handlingar och underlag

Projekt-pm Pdf, 692 kB. (Pdf, 692 kB)

Projektledare: Åsa Dahlgren, plan och exploateringsenheten


Kontakt
Till toppen av sidan