Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Skärsätra småbåtshamn

Under tiden 14 maj – 11 juni 2024 pågick samråd om förslag till detaljplan för utökning av Skärsätra båthamn. Detaljplanens syfte är att utöka Skärsätra båthamns brygganläggning med en vågbrytare/brygga, dels för att skydda båtarna mot svallvågor, dels för att kunna erbjuda fler invånare i kommunen en båtplats.

Flygfoto med planområdet markerat med rött streck

Bakgrund och syfte

På Lidingö är båtlivet aktivt och efterfrågan på båtplatser stor. Detaljplanens syfte är att utöka Skärsätra båthamns brygganläggning med en vågbrytare/brygga, dels för att skydda båtarna mot svallvågor, dels för att kunna erbjuda fler invånare i kommunen en båtplats.

Detaljplanen möjliggör för en ökning av antalet båtplatser, från 77 platser i dag till 148 stycken i framtiden. För att denna utökning ska vara möjlig behöver strandskydd upphävas inom ett större vattenområde än tidigare.

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Foto av hamnen

Samråd 14 maj till 11 juni 2024

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 23 april 2024 att ställa ut förslag till detaljplan på samråd. Samrådet pågick 14 maj – 11 juni 2024. Nu sammanställs alla inkomna yttranden och detaljplanearbetet fortsätter. Nästa steg blir granskning.

Skissförslag för tillkommande båtplatser

Handlingar och underlag

Tidplan för detaljplanen

Beslutsskede

Tidplan

Planuppdrag

31 augusti 2022

Samråd

14 maj - 11 juni 2024

Granskning

Kvartal 3, 2024

Antagande

Kvartal 3-4, 2024

Arbetet med att ta fram ett detaljplaneförslag pågår.
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.
Tidplanen är preliminär.

Handläggare: Maria Nästesjö, plan- och bygglovsenheten, miljö- och stadsbyggnadskontoret

Kontakt
Till toppen av sidan