Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Björnbo

Björnbo i stadsdelen Bo ska förtätatas med olika typer av bostäder, främst trygghetslägenheter.

Den nya planen ger den befintliga verksamheten möjlighet att utvecklas. Bebyggelsen och parkmiljön har höga kulturmiljövärden. Projektet ska utreda om dessa ska skyddas i detaljplanen. Idag finns ungefär 350 bostäder i området Björnbo.

Detaljplanesprocessen – så ser den ut

Tidsplan

Planuppdrag: 2015-02-13
Samråd: Ännu ej beslutat
Granskning: Ännu ej beslutat
Antagande: Ännu ej beslutat

Handlingar och underlag

Start-PM BjörnboPDF (pdf, 1.5 MB)
Naturvärdesinventering BjörnboPDF (pdf, 3.9 MB)

Handläggare: Charlotta Sundelin, plan- och exploateringsenheten

Kontakt
Till toppen av sidan