Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Björnbo

Björnbo i stadsdelen Bo ska utvecklas med cirka 70 seniorlägenheter.

Området Björnbo byggdes på 1950-talet som seniorboende. Den nya detaljplanen ger den befintliga verksamheten möjlighet att utvecklas. Bebyggelsen och parkmiljön har höga kulturmiljövärden och ny bebyggelse ska anpassas till de höga värdena. I dag finns ungefär 335 bostäder i området Björnbo.

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Tidplan för detaljplanen

Beslutsskede

Tidplan

Planuppdrag

13 februari 2015

Samråd

2023

Granskning


Antagande


Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.
Observera att tidplanen är preliminär.

Handläggare: Marcus Sandbäck, plan- och bygglovsenheten

Kontakt
Till toppen av sidan