Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Björnbo

Björnbo i stadsdelen Bo ska förtätatas med cirka 80 seniorlägenheter.

Den nya detaljplanen ger den befintliga verksamheten möjlighet att utvecklas. Bebyggelsen och parkmiljön har höga kulturmiljövärden. Ny bebyggelse ska anpassas till de höga värdena. I dag finns ungefär 335 bostäder i området Björnbo.

Detaljplanesprocessen – så ser den ut

Tidsplan

Planuppdrag: 2015-02-13
Samråd: Våren 2021
Granskning: Hösten 2021
Antagande: Våren 2022

Handlingar och underlag

Start-PM BjörnboPDF (pdf, 1.5 MB)
Naturvärdesinventering BjörnboPDF (pdf, 3.9 MB)

Handläggare: Charlotta Sundelin, plan- och exploateringsenheten

Kontakt
Till toppen av sidan