Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Björnbo

Björnbo i stadsdelen Bo ska utvecklas med cirka 70 seniorlägenheter.

Området Björnbo byggdes på 1950-talet som seniorboende. Den nya detaljplanen ger den befintliga verksamheten möjlighet att utvecklas. Bebyggelsen och parkmiljön har höga kulturmiljövärden och ny bebyggelse ska anpassas till de höga värdena. I dag finns ungefär 335 bostäder i området Björnbo.

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Tidplan

Planuppdrag: 13 februari 2015
Samråd: 2022
Granskning: 2022
Antagande: 2022

Observera att tidplanen är preliminär.

Handlingar och underlag

Start-PM Björnbo Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.5 MB)
Naturvärdesinventering Björnbo Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3.9 MB)

Handläggare: Marcus Sandbäck, plan- och bygglovsenheten

Kontakt
Till toppen av sidan