Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Funktion och utformning

Lilla Lidingöbron ska vara trafiksäker med gott om plats för gång- och cykeltrafiken.

Illustration Lilla Lidingöbron

En av de viktigaste bitarna vid bygget av Lilla Lidingöbron är trafiksäkerheten. Bron är dimensionerad för en tredubbling av dagens gång- och cykeltrafik. Lidingöbanan kan trafikera via dubbelspår och det kommer finnas bra belysning om kvällar och nätter och fina utsiktsplatser.

Låg bro för bättre trafiksäkerhet

Lilla Lidingöbron utformas så att den blir tillgänglig för alla samhällsgrupper. Ju högre bro du bygger, desto mindre attraktiv blir den för de som går eller cyklar.

Det finns fler fördelar med att bygga en bro med liten lutning:

  • Farten hos cyklister blir jämnare vilket leder till färre omkörningar och minskad risk för trängsel och olyckor.
  • Restiden för cyklister kortas ned.
  • Rullstolsbundna eller personer med nedsatt rörelseförmåga har lättare att ta sig över bron.

Utformning efter beslut

Frågan om brons placering, lutning och segelfria höjd utreddes under 2014 och resulterade i det inriktningsbeslut som kommunfullmäktige godkände. Utifrån beslutet har bron fått denna utformning:

  • Bredden för gång-, cykel och mopedtrafiken är 7,4 meter
  • Bredden för spårvägen är 8 meter
  • Den segelfria höjden är 7 meter.
  • Bron är inte öppningsbar och har en lutning på 2 procent
  • Den är 750 meter lång
  • Två breddningar eller utbuktningar av gångbanan finns, för att skapa mötesplatser och utsiktspunkter. Men också för att bryta upp den långa överfarten.
Kontakt
Till toppen av sidan