Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Lilla Lidingöbron

Lilla Lidingöbron byggs för framtiden och ett ökat resande mellan Lidingö och Stockholm. Den nya bron blir mer trafikvänlig för gående, cyklister och mopedister samt för Lidingöbanan. Följ brobygget från start till mål.

Lilla Lidingöbron blir med sina 750 meter en av Sveriges längsta spårvägsbroar och betydligt bredare än den nuvarande bron. Den får flerfiliga gång- och cykelbanor för bättre framkomlighet och säkerhet och dubbla spår för tätare turer med Lidingöbanan.

Implenia Sverige AB har uppdraget att bygga Lilla Lidingöbron och arbetet startade sommaren 2019. Gamla Lidingöbron har funnits kvar och varit i drift under byggtiden. Den nya bron invigdes för gående, cyklister och mopedister den 11 oktober 2022.

Rivningen av den gamla bron pågick till stor del under 2023 och fortsätter en bit in i 2024. Innan Lidingöbanan kan kopplas över till den nya bron ska spåranläggningen testköras. Detta har senarelagts och beräknas ske under våren 2024. Tågtrafiken mellan Ropsten och Baggeby är fram till dess ersatt med bussar.

Årsfilm 2023 - bron är färdigbyggd

Filmen speglar framstegen i brobygget under 2023. Målet var en färdigbyggd bro, där Lidingöbanan hade börjat rulla, och en så gott som riven föregångare.


Syntolkad version av årsfilm 2023

 

Nyheter kring Lilla Lidingöbron

Filmer med experternas svar om brobygget


Kontakt
Till toppen av sidan