Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Varför bygger vi en ny bro?

Det finns flera skäl till att vi bygger en ny bro. I filmen förklaras processen fram till beslutet och varför en ny bro behövs.

Därför bygger vi en ny bro

  • Gamla Lidingöbron är utsliten och ser slutet på sin livslängd.
  • Minska framtida kostnader för skattebetalarna vid renoveringar, drift och underhåll.
  • Öka säkerheten och framkomligheten för gång-, cykel- och mopedtrafiken samt trafikanter med funktionsnedsättning.
  • Möta trafikmålet att fler trafikanter ska kunna cykla, gå eller välja kollektivtrafik.

Ny bro håller nere kostnaderna

Omfattande undersökningar har visat att det i längden är en bättre investering att bygga en ny bro än att renovera Gamla Lidingöbron. Kontinuerliga renoveringar och ombyggnader på den gamla bron skulle annars ha behövts för att förlänga dess livslängd. Det skulle ha ökat kostnaderna dramatiskt och bli dyrare än att bygga en ny bro.

Åldern medförde risker

Det går inte att svara på hur länge Gamla Lidingöbron skulle kunna ha använts om den hade e renoverats. Men åldern och stålkonstruktionen medförde risker och problem. Med renoveringar skulle också risker för omfattande trafikstörningar tillkomma, som skulle få stora konsekvenser för alla som åker Lidingöbanan, moped, cyklar eller promenerar.

Brons säkerhet

Lidingö stad har under den gamla brons livslängd haft ansvar för att den bron kunde trafikeras på ett säkert sätt. Förutom drift- och underhållsentreprenaden intensifierade staden arbetet med att studera och övervaka brons status med hjälp av mätningar och ett omfattande analys- och beräkningsarbete. Dialoger har förts med Trafikförvaltningen i Region Stockholm och SL om hastigheten för spårvagnen på bron.

Kontakt
Till toppen av sidan