Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Frågor och svar om Hersby

Vi ger dig svar på de vanligaste frågorna inför gymnasievalet.

Är Hersby gymnasium en kommunal skola?

Ja, Hersby är en kommunal gymnasieskola där Lidingö stad är huvudman.

Har Hersby behöriga lärare?

Nästan alla lärare är behöriga.

Vilka program erbjuder Hersby till läsåret 2023/2024?

  • Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi, inriktning juridik
  • Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap
  • Naturvetenskapsprogrammet, särskild variant musik
  • Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap, inriktning samhällsvetenskap.
  • Teknikprogrammet, inriktning teknikvetenskap.

Varför ska jag välja Hersby?

På Hersby gymnasium är det du som elev och din utbildning som står i centrum. Vi har en bra organisation för undervisning, elevinflytande och stödverksamhet och vi arbetar ständigt med att förnya och utveckla verksamheten för att du ska känna dig inspirerad och motiverad i dina studier. Hersby gymnasium är en skola som förbereder dig för framtiden.

Vad var antagningspoäng hösten 2022?

Vilka språk kan jag välja mellan?

På SA är det obligatoriskt med 200 poäng moderna språk. På NA och EK läser man 100 poäng. PÅ TE har du inget språkval.

Du kan fortsätta läsa det språk du hade i grundskolan som franska, spanska eller tyska. Vi erbjuder italienska, kinesiska och ryska som nybörjarspråk.

Måste man göra färdighetsprov till NA-särskild variant musik?

Ja. Färdighetsprovet tar ungefär 20 minuter och bedöms av en jury, bestående av musiklärarna på Hersby gymnasium, med en poäng mellan 0 och 320. Det krävs minimum 192 poäng på färdighetsprovet för att bli antagningsbar. Poängen på färdighetsprovet läggs därefter ihop med betygspoängen. Maximalt kan du då få 660 poäng.

Finns det idrottshall på skolan?

Det finns mycket goda förutsättningar för bra idrottsundervisning – både utomhus och inomhus. Vi har två volleybollplaner utomhus (varav en för beachvolleyboll), en sjumanna fotbollsplan med konstgräs och en plan för utomhusbasket i direkt anslutning till skolbyggnaden. Hersbyhallen som också ligger på skolområdet används för inomhusaktiviteterna. Lidingövallen, natursköna Stockby motionsgård och Grönsta gärde som ligger alldeles i närheten utnyttjar vi också.

Finns det ett bibliotek?

Skolan har ett välutrustat bibliotek och här kan du låna böcker, söka i databaser och läsa tidningar. Vi har två bibliotekarier.

Får man gratis SL-kort?

Du som har längre än sex kilometer till skolan kommer att få gratis SL-kort.

Skolmat

Hersby serverar gratis skollunch på skolan. Det erbjudas alltid tre rätter varav en är vegetarisk och en är soppa. En dag i veckan serveras endast vegetarisk mat. Till maten serveras mjölk, vatten, salladsbuffé, bröd samt frukt. Maten tillagas på skolan.

Får jag låna en dator?

Alla elever får låna en Chromebook under studietiden.

Hur många elever går på skolan?

Det går cirka 1 000 elever på skolan.

Finns det skolsköterska, kurator och SYV på skolan?

Vi har tre skolsköterskor, två kuratorer och tre SYV.

Vad gör elevhälsan?

Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom att motivera dig att bevara och förbättra din hälsa med hjälp av sunda levnadsvanor. Som elev eller vårdnadshavare har du alltid möjlighet att kontakta elevhälsan. Under årskurs 1 erbjuds alla elever ett hälsosamtal hos skolsköterskan. Har du stor frånvaro eller andra svårigheter kallas du till samtal. Vår ambition är att alla våra elever ska få professionell vägledning i frågor som rör fysisk och psykisk hälsa. Du kan även få stöd och tillgång till bra metoder för stresshantering.

Vilket inflytande har jag som elev?

Vi uppmuntrar eleverna att delta i de demokratiska processerna på skolan. Du kan också engagera dig i någon av de olika föreningarna på skolan eller i elevrådet och elevkåren.

Är det svårt att klara utbildningen på Hersby?

Utbildningen förbereder dig för studier på universitet och högskola. Det innebär att det krävs ett stort engagemang i studierna för att du ska få godkända resultat. Speciellt krävs att du är aktiv och själv arbetar med att utveckla ditt eget lärande vilket innebär att utveckla det egna ansvaret för studierna och att själv reflektera och dra egna slutsatser. Det är viktigt att du använder tiden på skolan på ett effektivt sätt. Du får räkna med hemarbete på kvällar och helger.

Finns det stödundervisning?

För att stärka kunskaperna inom matematik och de naturvetenskapliga ämnena satsar vi på att erbjuda bättre möjligheter för studierna i dessa ämnen antingen genom utökad undervisningstid eller gruppundervisning. Vi vill att alla elever ska få möjlighet att uppnå bra resultat och vara väl förberedda inför kommande högre studier. Vill du ha ytterligare tid för dina studier finns alla
lärare tillgängliga vid ett tillfälle i veckan. Där får du hjälp av lärare med det du behöver.

Vi jobbar för att skapa ett positivt och tryggt arbetsklimat och stötta dig i din kunskapsutveckling och personliga utveckling. Därför satsar vi på ett starkt elevhälsoteam som utöver skolledningen består av skolsköterskor, studie- och yrkesvägledare, kuratorer och specialpedagog samt en grupp lärare som jobbar specialpedagogiskt.

Har jag möjlighet att skaffa mig särskild högskolebehörighet?

Alla våra program ger behörighet till högskolan men beroende på vilken utbildning du ska söka kan du behöva komplettera med olika kurser. Du får hjälp av din SYV inför dina val under din studietid.

Har jag möjlighet att få full meritpoäng?

På Hersby gymnasium finns möjlighet att läsa kurserna engelska 7, moderna språk 3 och 4, och matematik 3b (för ekonomi- och samhällsvetenskapsprogrammet) eller matematik 4 och 5 (för naturvetenskapsprogrammet) som individuellt val för att få full meritpoäng i din utbildning.

När får jag reda på vilka kurser jag kan välja till årskurs 2 och 3?

SYV kommer att informera inför de val som kommer att göras till årskurs 2 och årskurs 3.

Vilka individuella val erbjuder ni på skolan?

Utbudet kan variera lite från år till år. Vi tror på elevens valfrihet och erbjuder många alternativ av valbara kurser för ditt individuella val. Vi garanterar meritpoängskurser. Exempel på kurser som du kan välja utöver meritpoängskurser är musikkurser, bild och form, företagsekonomi, nybörjarspråk, entreprenörskap, idrott och programmering

Är jag garanterad att få de kurser som jag väljer som språkval, programfördjupning eller individuellt val?

Det måste finnas ett visst antal elever som sökt kursen för att den ska startas, det kan vara olika antal elever till olika kurser. På Hersby gymnasium finns möjlighet att läsa kurserna engelska 7, moderna språk 3 och 4, och matematik 3b (för ekonomi- och samhällsvetenskapsprogrammet) eller matematik 4 och 5 (för naturvetenskapsprogrammet) som individuellt val för att få full meritpoäng i din utbildning.

Vad betyder dessa begrepp; jämförelsetal, meritpoäng, meritvärde?

Meritvärdet = jämförelsetal + meritpoäng. Jämförelsetal - det totala värde som varje kurs och betyg ger när man räknar ut det. Till jämförelsetalet lägger man till eventuella meritpoäng som kan vara max 2.5p och när detta är gjort har du fått ditt meritvärde som du konkurrerar med när du söker olika utbildningar. Jämförelsetalet kan vara högst 20.0, meritpoäng max 2.5 och högsta möjliga meritvärde kan därför vara max 22.5.

Kan man läsa mer än 2 500 poäng?

Ja, då läser man ett utökat program. Det du ska tänka på är att du får lägga ned mer arbete om du läser utökat program. Det är alltid rektor som beslutar om detta.

Vad innebär en högskoleförberedande gymnasieexamen?

En högskoleförberedande gymnasieexamen innebär att du har läst 2 500 gymnasiepoäng där 2 250p måste vara godkänt betyg (E eller högre). Vissa kurser måste vara godkända och de är: Engelska 5 och 6, Matematik 1b eller 1c, Svenska 1, 2 och 3 (Svenska som andraspråk 1, 2 och 3). Dessutom måste gymnasiearbetet ha betyget E.

Till toppen av sidan