För dig i årskurs 9

Hersby gymnasium ligger på Lidingö, omgivet av grönområden och villabebyggelse, sex kilometer från Stockholms city. Hersby gymnasium är en gymnasieskola med plats för drygt 1000 gymnasister. Vi är en skola för dig med höga ambitioner som söker god kvalitet. Studieresultaten är bland de bästa i landet.

Bildkollage av Hersby gymnasium

Öppet hus 

  • Lördag 7 december 2019, klockan 12.00 - 15.00.
  • Lördag 25 januari 2020, klockan 12.00 - 15.00

Informationskväll - inställd

Informationskvällen onsdag 6 maj är inställd då skolan är stängd!

Sökande höstterminen 2020

Hersby gymnasium kommer att erbjuda följande program till dig som går i årskurs 9 och ska börja gymnasiet höstterminen 2020.

Teknikprogrammet (TE) med inriktningen: informations- och medieteknik

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program främst inom teknik- och naturvetenskap. Inriktningskurserna fokuserar på programmering, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik. På Hersby har du möjlighet att utforma din utbildning efter framtidsmål eller olika intressen. Du kommer under tre år välja totalt 500-600 poäng från skolans stora kursutbud. Kanske blir det kurser inom IT, språk och företagsekonomi just för dig? Har du ett stort IT-intresse och gärna utnyttjar din kreativa sida, då är Hersby och Teknikprogrammet något för dig.

Naturvetenskapsprogrammet (NA) med inriktning naturvetenskap

Programmet riktar sig till dig som vill läsa mycket matematik, arbeta med vetenskapliga modeller och fördjupa dig i naturvetenskapliga ämnen och samtidigt få en bred studieförberedande utbildning. Programmet ger den bredaste behörighet till högskolan av alla. Fler dörrar öppnas men samtidigt måsta man ha fallenhet för matematik och ha ett intresse för naturvetenskap för att lyckas bra.

Naturvetenskapsprogrammet, särskild variant musik

Utbildningen skall ge eleverna det teoretiska programmet med de naturvetenskapliga grundstenarna och samtidigt möjlighet att utveckla den musikaliska förmågan. Utbildningens höga kvalitet skall ge eleverna en bra förberedelse för vidare studier inom såväl naturvetenskap som musik.

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) med två nationella inriktningar: samhällsvetenskap och beteendevetenskap

Beteendevetenskapliga inriktningen fokuserar på människan och hur hon fungerar som individ och i grupp. Psykologi och sociologi är viktiga ämnen. För samhällsvetenskapliga inriktningen står samhället i centrum. Studier om hur samhället fungerar lokalt och globalt med hjälp av samhällskunskap geografi och historia. Du kommer att få verktyg för att förstå, förklara och påverka samhället vi lever i. Samhällsvetenskapsprogrammet är ett brett högskoleförberedande program.

Ekonomiprogrammet (EK) med båda nationella inriktningarna: Ekonomi och Juridik

Utbildningen vänder sig till dig som brinner för entreprenörskap och företagande. Skolans ekonomutbildning är certifierad för diplomering av gymnasieekonomer. Ekonomiprogrammet ger en bred utbildning inom samhällsvetenskap med fokus på samhällsekonomi, företagsekonomi och juridik. Den vänder sig till dig som vill satsa på en karriär inom näringsliv eller offentlig förvaltning.

Introduktionsprogram (IM)

Vi erbjuder individuellt alternativ och språkintroduktion. De övriga introduktionsprogrammen kommer vi att liksom alla övriga program som staden inte har att erbjuda inom ramen för samverkansavtal med Stockholms stad. 

Ansökan

Studie- och yrkesvägledaren på din grundskola informerar dig och dina föräldrar om det som rör antagningen till gymnasiet. Ansökan till gymnasieskolan görs via webben och sköts av Gymnasieantagningen Stockholms Län.

För mer information: www.gyantagningen.selänk till annan webbplats

Fyra nationella program

Vi erbjuder fyra studieförberedande nationella program: Ekonomiprogrammet (EK) med samtliga inriktningar Naturvetenskapsprogrammet (NA) med inriktningen naturvetenskap samt Naturvetenskapsprogrammet, särskild variant musik.
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) med inriktningarna samhälle och beteende.
Teknikprogrammet med inriktningen informations- och medieteknik.

Hög kvalitet och stor valfrihet

Stor vikt läggs vid utvecklingsarbete och internationella kontakter. Vi samarbetar med Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms Universitet. Det stora utbudet av språk, valbara kurser och programfördjupningar kompletteras ytterligare nästa läsår. De språk som erbjuds är franska, italienska, kinesiska, ryska, spanska och tyska.

Internationellt samarbete

Vi deltar också i olika EU-projekt som exempelvis Europeiska ungdomsparlamentet och har elevutbyten med flera länder inom EU.

Elevinflytande

Hos oss får du möjlighet att utveckla din kreativitet, initiativförmåga och ditt eget ansvarstagande. Elevernas inflytande över undervisningen är viktig för verksamheten - därför är det också viktigt att du som elev är med och planerar din utbildning. Du har även goda möjligheter att påverka skolarbetet genom elevråd, idrottsråd, matråd och miljöråd.

Gemenskap och trygghet

Alla elever ska i sina studier hos oss möta öppenhet och tolerans. Hersby erbjuder en lugn, trygg och trivsam miljö. Vi har självklart nolltolerans när det gäller mobbning. Studie- och yrkesvägledare, skolsköterska och kurator finns på skolan varje dag.

Idrott

På Hersby gymnasium finns mycket goda förutsättningar för bra idrottsundervisning – både utomhus och inomhus. Vi har två volleybollplaner utomhus (varav en för beachvolleyboll), en sjumanna fotbollsplan med konstgräs och en plan för utomhusbasket i direkt anslutning till
skolbyggnaden. Hersbyhallen som också ligger på skolområdet används för inomhusaktiviteterna. Lidingövallen, natursköna Stockby motionsgård och Grönsta gärde som ligger alldeles i närheten utnyttjar vi också.

På Hersby gymnasium läser du idrott och hälsa 1 i två år. För att få ha idrott under alla
dina tre gymnasieår kan du välja att läsa kursen idrott och hälsa 2 i årskurs tre. Denna valbara kurs har inriktning friluftsliv och du får under läsåret delta i olika utflykter.

Vi har även en nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) i friidrott. Skolan har ett utvecklat samarbete med IFK Lidingö.

Musik och bild

Hersby har musik- och bildundervisning av hög klass som lockar många elever. Det finns valbara musikkurser redan från årskurs 1. Skolans musikliv är outstanding!

Hoppas att vi ses i augusti 2020!

Till toppen av sidan