Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Våra program

Vi erbjuder fyra studieförberedande nationella program: Ekonomiprogrammet (EK) med samtliga inriktningar Naturvetenskapsprogrammet (NA) med inriktningen naturvetenskap samt Naturvetenskapsprogrammet, särskild variant musik.
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) med inriktningarna samhälle och beteende.
Teknikprogrammet med inriktningen informations- och medieteknik.

Ekonomiprogrammet

Tre elever i samspråk.

Hersby gymnasium har ett utvecklat och långt samarbete med det lokala näringslivet på Lidingö. Vi är en certifierad skola för Diplomerad gymnasieekonom och våra elever driver företag inom ramen för Ung Företagsamhet (UF). Våren 2017 blev vi Stockholmsregionens bästa UF-skola. Ett pris som vi är mycket stolta över.

Här kan du välja inriktningarna ekonomi eller juridik. Programmet lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi och juridik och andra samhällsvetenskapliga ämnen på universitet och högskola.

Inriktning Ekonomi

Inriktningen vänder sig till dig som vill studera ekonomi och är intresserad av entreprenörskap och företagande. Under studietiden kommer du få lära dig att söka, analysera och värdera information källkritiskt utifrån frågeställningar om samhällsekonomi och juridik. Inom det företagsekonomiska området fördjupar du dig bland annat i marknadsföring, redovisning, finansiering och kalkylering. I kursen entreprenörskap och företagande provar du på hur du startar, driver och Inriktningen vänder sig till dig som vill studera ekonomi och är intresserad av entreprenörskap och företagande. Under studietiden kommer du få lära dig att söka, analysera och värdera information källkritiskt utifrån frågeställningar om samhällsekonomi och juridik. Inom det företagsekonomiska området fördjupar du dig bland annat i marknadsföring, redovisning, finansiering och kalkylering. I kursen entreprenörskap och företagande provar du på hur du startar, driver och utvecklar ett UF-företag.

Du har möjlighet att bli diplomerad gymnasieekonom vilket förbereder dig på bästa sätt för fortsatta studier på universitet, högskola eller arbete efter gymnasiet. På inriktningen ekonomi läser alla elever kursen marknadsföring. Utöver det erbjuder
vi två fördjupningspaket som du ser här intill. Utbildningen ger dig behörighet att söka inom nästan hela ekonomiområdet på högskolan. 200 poäng är individuellt val, där du fritt väljer det du vill läsa. Du kan till exempel välja att läsa engelska 7 och moderna språk 3 och 4 så att du får full meritpoäng. Vill du till exempel bli ekonom, revisor eller controller passar denna inriktning bra.

Inriktning Juridik

Inriktningen är för dig som vill satsa på en karriär inom näringsliv eller offentlig förvaltning. Under studietiden kommer du att utveckla din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem, lära dig rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och förstå hur vår lagstiftning påverkas av internationell rätt. Juridikinriktningen har ofta gästföreläsare och genomför många studiebesök.

Alla elever på inriktningen läser företagsekonomi 2 och ledarskap och organisation.
200 poäng är individuellt val, där du fritt väljer det du vill läsa. Du kan till exempel välja att läsa engelska 7, moderna språk 3 och 4 eller matematik 3b så att du får full meritpoäng.. Utbildningen passar för dig som till exempel vill bli polis, advokat, jurist åklagare eller lärare.

Naturvetenskapsprogrammet

Två elever på naturvetenskapsprogrammet

Vid Hersby gymnasium studerar ca 300 elever på naturvetenskapsprogrammet. Programmet förbereder för högskolestudier och ger förutom en naturvetenskaplig plattform också en grund i samhällsvetenskapliga- och humanistiska ämnen. Ett fullföljt NA-program med naturvetenskaplig inriktning ger bredast möjliga behörighet för studier vid högskolan.

På Hersby gymnasium finns en tradition med ett väl ansett naturvetenskapsprogram. Här väljer du mellan inriktning naturvetenskap eller särskild variant musik.

Skolan har under sina 100 år samlat på sig en stor mängd laborationsutrustning. I våra laborationssalar finns modern, men också äldre utrustning som visar hur de naturvetenskapliga ämnena utvecklats. Det finns möjlighet att laborera varje vecka i ämnena kemi, fysik och biologi och det sker alltid i halvklass.

Inriktning Naturvetenskap

Inom inriktningen naturvetenskap fördjupar du dig i biologi, kemi, fysik och matematik. Du utvecklar förmågan att planera och genomföra experiment, göra iakttagelser, tolka och redovisa resultat. Du får därmed goda förkunskaper för fortsatta studier på högskolenivå inom det naturvetenskapliga och tekniska området.

Inom denna inriktning erbjuder vi våra elever avancerade kurser inom naturvetenskap till exempel matematik specialisering och naturvetenskaplig specialisering med inriktning mot medicin. Du ser vilka fördjupningskurser du kan välja mellan i poängplanen intill. Valet görs först i årskurs 2.

200 poäng är individuellt val, där du fritt väljer det du vill läsa. Du kan till exempel välja att läsa engelska 7, språk 3 och 4 samt matematik 5 så att du kan få full meritpoäng.

Utbildningen passar för dig som till exempel vill bli läkare, veterinär, civilingenjör optiker eller lärare. Den naturvetenskapliga inriktningen ger dig behörighet för samtliga utbildningar för eftergymnasiala studier.

Inriktning Naturvetenskap och samhälle

Denna inriktning finns kvar för de elever som började på Hersby läsåret 2017/2018. Inom inriktningen naturvetenskap och samhälle kombineras naturvetenskapliga studier med ett samhällsintresse. Inom denna inriktning fördjupar du dig i biologi, samhällskunskap och geografi. Detta ger dig en helhetssyn på världen ur ett naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt perspektiv.

Skolan erbjuder eleverna på denna inriktning fördjupande kurser inom både samhällsvetenskap som naturvetenskap.

200 poäng är individuellt val, där du fritt väljer det du vill läsa. Du kan till exempel välja att läsa läsa engelska 7, språk 3 och 4 samt matematik 4 och 5 så att du kan få full meritpoäng. Utbildningen passar för dig som till exempel vill bli arkitekt, miljövetare, biolog eller biomedicinsk analytiker.

Naturvetenskapsprogrammet, särskild variant musik

Elev som spelar bas

På Hersby gymnasium finns en tradition med ett väl ansett naturvetenskapsprogram, men också en stolt musiktradition. Skolan erbjuder sedan tre år tillbaka naturvetenskapsprogrammet – särskild variant musik, där du har möjlighet att kombinera teoretiska studier med en kvalitativ musikutbildning.

Goda förkunskaper för högskolestudier

Här har du har möjlighet att kombinera teoretiska studier med en kvalitativ musikutbildning. Inom denna inriktning fördjupar du dig i biologi, kemi och matematik. Du utvecklar förmågan att planera och genomföra experiment, göra iakttagelser, tolka och redovisa resultat. Samtidigt får du möjlighet att utveckla din musikalitet och förmågan att tänka och arbeta kreativt. Du får goda förkunskaper för fortsatta studier på högskolenivå inom det naturvetenskapliga, tekniska och musikaliska området.

På inriktningen läser du 300 poäng musikkurser. Kurserna som ingår är musik- och gehörslära 1 samt ensemble 1 och 2. Du läser musikkurser under alla tre åren. Utbildningen ger dig en musikalisk fördjupning och en teknisk grund inom olika genrer som blues, rock, pop, reggae, country, soul, svensk visa, singer-songwriter och jazz. Du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper i ditt huvudinstrument och i utbildningen ingår även att anordna och delta i konserter. Skolan har två fullt utrustade musiksalar, fyra akustikbehandlade replokaler, en musikstudio och en aula med professionellt ljud och ljus.

Färdighetsprov i musik

Utbildningen passar dig som brinner för både naturvetenskap och musik. Om du väljer till fysik 2 får du full behörighet för samtliga utbildningar för eftergymnasiala studier.

200 poäng är individuellt val, där du fritt väljer det du vill läsa. Du kan till exempel välja att läsa engelska 7, moderna språk 3 och 4 eller matematik 4 och 5 så att du får full meritpoäng.

Söker du till naturvetenskapsprogrammet – särskild variant musik blir du kallad till ett färdighetsprov.

NIU – Friidrott

Fokuserad stavhoppare

Genom att gå på något av våra nationella program och samtidigt läsa NIU får du möjlighet att kombinera en framtida elitsatsning på din friidrott med dina studier. Vi vill ge dig de bästa förutsättningarna för att utvecklas i din idrott. Därför har vi en genomtänkt strategi med en organisation som gör din satsning möjlig.

NIU Friidrott på Hersby gymnasium har en av de äldsta idrottsutbildningarna i landet. Den första kullen togs in 1977. Sedan dess har över 440 elever studerat hos oss. NIU Friidrott har genom åren tagit fram hela 63 landslagsaktiva idrottare och vi har många tidigare elever som vunnit SM-medaljer och deltagit i nationella och internationella mästerskap. Vårt NIU Friidrott erbjuder mycket goda faciliteter och en högkvalitativ skolgång med flera olika program och engagerade lärare som gör allt för att du ska lyckas och trivas.

Högklassig träning året runt

Träningen äger rum på Lidingövallen under sommarhalvåret och på Bosön under vinterhalvåret. Rutinerade och välutbildade tränare från IFK Lidingö hjälper dig med träningen på skoltid. Utöver träning läser du även en del teori inom kurserna tränings- och tävlingslära. De teoretiska delarna av idrottsutbildningen gör att du får en bra grund att stå på. Att integrera teori och praktik är viktigt för din förmåga att utvecklas. NIU Friidrott ger dig perfekta förutsättningar för att lyckas på seniornivå.

Utökat gymnasieprogram

Du läser i en vanlig klass inom det gymnasieprogram du har valt. Utöver de kurser du läser tillsammans med din klass läser du fyra kurser som ingår i NIU Friidrott. Kurserna heter idrottsspecialisering 1 och 2 samt tränings- och tävlingslära 1 och 2 och läses istället för individuellt val och som din programfördjupning. Genom Hersby gymnasiums många valmöjligheter har du också möjlighet att läsa en del utökade
kurser, som till exempel engelska 7 och högre matematikkurser, inom ramen för din vanliga utbildning.

Så här ansöker du

Ansökan görs först till Svenska friidrottsförbundet under hösten och därefter till skolan via den ordinarie gymnasieantagningen.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Två elever framför ett fönster.

Samhällsvetenskapsprogrammet är det rätta för dig som är intresserad av hur samhället fungerar och som vill få djupare kunskap inom områden som politik, kultur, miljö och samhällsvetenskap.

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper och lär dig kritiskt tänkande så att du kan påverka och ändra villkoren i samhället. Oavsett var du vill jobba i framtiden så är det värdefullt att kunna använda sig av språket som ett verktyg för att föra fram dina budskap på bästa sätt. Detta utvecklar du under din gymnasietid genom inspirerande undervisning med livfulla diskussioner och ett varierat arbetssätt där moderna digitala lösningar är självklara arbetsredskap. Programmet är högskoleförberedande.

Pulsträning på schemat

På samhällsvetenskapsprogrammet har alla elever i årskurs 1 pulsträning på schemat. Två gånger i veckan utöver ordinarie idrottslektioner har vi 20 minuters pulshöjande aktivitet som till exempel löpning. Studier visar att fysisk aktivitet
ökar koncentrationen och att du presterar bättre.

Inriktning Samhällsvetenskap

Du får utveckla dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen, och fördjupar dig inom historia, samhällskunskap, geografi och religion. Undervisningen är varierad med lärarledda lektioner, temastudier, tvärvetenskapliga
arbeten, egen forskning, grupparbeten, föreläsningar och intressanta studiebesök. Du kommer också att få kontakt med myndigheter, högskolor och näringsliv.

Här utvecklar du din förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift, framför allt på svenska och engelska. Du lär dig även hur interaktionen mellan individ och samhälle fungerar, både nationellt och internationellt. Du får lära dig att utveckla ett kritiskt förhållningssätt, och tränas i ett vetenskapligt arbetssätt där du kommer att använda dig av samhällsvetenskapliga teorier och metoder i dina arbeten. Detta lägger en bra grund för fortsatta studier på högskolenivå.

200 poäng är individuellt val, där du fritt väljer det du vill läsa. Du kan till exempel välja att läsa engelska 7, moderna språk 3 och 4 eller matematik 3b så att du får full meritpoäng.

Utbildningen passar dig som vill studera vidare och bli till exempel statsvetare, samhällsanalytiker, lärare, psykolog eller jurist.

Inriktning Beteendevetenskap

Inriktningen fokuserar på hur människan fungerar och varför vi utför vissa handlingar. Du kommer utveckla din förmåga till att se helheter, analysera och utvärdera. Stort fokus ligger på psykologi, vetenskapen om oss själva, hur vi beter oss, vad vi känner, tycker och tänker. Du kommer att analysera olika beteenden,
läsa om psykiska sjukdomar och resonera kring arv och miljös betydelse för kriminalitet.

Ett annat ämnesområde är sociologi, som handlar om olika levnadsvillkor i samhället
samt hur individen utvecklas och formas av sin omgivning beroende på klass, kön och etnicitet. Under utbildningens gång kommer du även att få fördjupade kunskaper inom kommunikation, där du får lära dig hur vi människor interagerar och kommunicerar med varandra i ett vidare perspektiv. Kursen ledarskap och
organisation kompletterar detta och handlar om hur du möter och leder människor i olika sammanhang.

200 poäng är individuellt val, där du fritt väljer det du vill läsa. Du kan till exempel välja att läsa engelska 7, moderna språk 3 och 4 eller matematik 3b så att du får full meritpoäng.

Utbildningen ger dig goda kunskaper inom beteendevetenskap som är till nytta inom yrkesroller där du kommer i kontakt med människor – till exempel polis, lärare, psykolog eller kriminolog.

Teknikprogrammet

Elev på teknikprogrammet

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program främst inom teknik- och naturvetenskap. Inriktningskurserna fokuserar på programmering, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik. På Hersby har du möjlighet att utforma din utbildning efter framtidsmål eller olika intressen.

Utveckla dina kunskaper i teknik

Hersby gymnasiums teknikprogram startade hösten 2015 och första kullen elever tog studenten våren 2018. Skolan erbjuder inriktningen informations- och medieteknik med både teoretiska studier och praktik i en bra blandning.

Du får utveckla dina kunskaper i teknik, fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. Du lär dig att se sambanden mellan de olika delarna när tekniken utvecklas och förstå hur teknikutveckling sker i samhället. Du studerar både befintlig teknik och utvecklingen av ny. I vårt särskilda teknikrum kan du till exempel lära dig att programmera robotar och skriva ut prototyper på vår 3D-skrivare.

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program främst inom teknik och naturvetenskap. Här har du möjlighet att utforma din utbildning efter dina framtidsmål och intressen.

Inriktning Informations- och medieteknik

Vi fördjupar oss i programmering, webbutveckling och dator- och nätverksteknik. Du
får utveckla förmågan att omsätta teori till praktik. Varför inte designa ditt eget mobilskal i cad-program och sedan skriva ut det på skolans 3D-skrivare?

Du kan läsa matematik 4 och fysik 2 för att få full behörighet till civilingenjörsutbildning. Det finns också möjlighet att fortsätta att läsa ditt moderna språk från grundskolan.

På Hersby gymnasium läser alla elever på teknikprogrammet teknikspecialisering
och CAD 1 och 2. Du får själv välja vad du vill läsa på hälften av fördjupningsdelens 400 poäng. Utöver det har du dessutom 200 poäng för individuellt val. Skolan garanterar att du kan läsa engelska 7, språk 3 och 4, matematik 4 och 5 så att du kan få full meritpoäng..

Utbildningen passar dig som till exempel vill bli interaktionsdesigner, dataspelsutvecklare, systemvetare, civilingenjör eller lärare.

Introduktionsprogram

Elev på introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammen är utbildningar för elever som inte har tillräckliga betyg för att vara behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. Undervisningen sker i en trivsam och lugn arbetsmiljö. På Hersby gymnasium finns det tre vägar att gå beroende på dina förutsättningar.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är till för dig som nyligen kommit till Sverige. Här ligger tyngdpunkten på svenska språket, men du kommer även att läsa andra ämnen som till exempel engelska, matematik, idrott, bild och musik.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ förbereder dig för utbildning till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas för varje enskild elev och vänder sig till dig som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram.

Den trivsamma, lugna arbetsmiljö vi erbjuder skapar goda förutsättningar att nå målen och passar elever med skilda arbetssätt och inlärningsstilar.

Tillsammans med din studie- och yrkesvägledare sätter du upp framtida mål för utbildning och arbete.

Om du vill du komma på ett studiebesök kan du kontakta studie- och yrkesvägledare
Ida Seander.

Övriga introduktionprogram

Du kan även välja att gå Yrkesintroduktion och Programinriktat individuellt val som erbjuds av andra skolor.

Gymnasieantagningen Storstockholms webbplatslänk till annan webbplats

Språk och fältstudier ger perspektiv

Elev med jordglob

Hersby gymnasium erbjuder stor valfrihet bland kurser inom individuellt val och moderna språk. Hersby gymnasium har utvecklat ett brett kontaktnät med skolor, organisationer, myndigheter, företag och universitet runt om i världen.

Ett nytt språk öppnar en ny värld

Språket är en viktig väg till att lära känna en kultur och dess människor. För att framgångsrikt kunna göra affärer med andra nationer och på djupet förstå ett folk, behöver man tala deras språk. Hersby gymnasium har ett brett utbud av språkkurser. Här kan du fortsätta att läsa det språk du läste i grundskolan, som franska, spanska eller tyska. Eller är du kanske nyfiken på att prova ett helt nytt språk? Vi erbjuder även nybörjarkurser i italienska, kinesiska och ryska.

Språkdiplom

För dig som läser tyska finns möjlighet att göra ett prov i tyska språket, Deutsches Sprachdiplom. Det är ett internationellt erkänt diplom och är Tysklands officiella skolprogram för tyska som främmande språk, och ger möjlighet till både
arbete och vidare studier i tyskspråkiga länder.

Internationella utbyten

Hersby gymnasium har många etablerade kontakter med skolor runt om i världen och vi har kontinuerliga internationella utbyten där vi tar emot lärare och elever från andra länder. Elever som läser de högre kurserna i moderna språk kan åka på en utbytesresa till ett land där man talar det språk de läser. Våra elever har haft
mycket uppskattade utbyten med Frankrike, Italien, Tyskland och Spanien.

Amnestyskola

På Hersby gymnasium lägger vi stor vikt vid de mänskliga rättigheterna och är sedan 2017 en Amnestyskola. Det innebär att vi har en årlig temadag om mänskliga rättigheter, A-Day, då Amnesty kommer och håller föreläsningar. Varje år fokuserar vi på ett tema, som till exempel kan handla om kvinnors rättigheter i världen eller yttrandefrihetens möjligheter och begränsningar. Vi deltar även i Amnestys kampanj
”Skriv för frihet” för att påverka frigivningen av frihetsberövade människorättsaktivister i världen. Skolans personal får möjlighet att delta i Amnestys uppstartskonferenser där de får ta del av föreläsningar och spännande samtal och eleverna har själva startat en ungdomsgrupp på skolan.

Fredagsfemman – Hersbys internationella biståndsprojekt

Fredagsfemman heter skolans långsiktiga internationella biståndsprojekt. Varje fredag går elever runt med insamlingsbössor där de som vill kan lägga en femma eller en valfri summa. Två gånger per år går dessutom alla skolans elever ut och gör en frivillig insats i lokalsamhället och får ett bidrag som tack. Målet för dessa aktiviteter är att varje år samla in minst 30 000 kronor som sedan skänks till
ett i förväg bestämt biståndsprojekt.


Till toppen av sidan