Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Sevärdheter

Lidingö bjuder på många vackra miljöer. Bland annat kan du njuta av den vackra naturen och de historiska vingslagen på Elfviks och Långängens gård. Millesgården erbjuder även besök i konstnären Milles hem och hans trädgårdsterrass fylld av skulpturer.

Elfviks herrgård

Elfviks herrgård

På Lidingö är det alltid nära till naturen. Här möter det lummiga mälarlandskapet en karg skärgårdsnatur och det finns allt från välskött jordbruk till urskogar. Det som gör Lidingö speciellt är att det finns många olika naturtyper på en liten yta.

Här finns två naturreservat, Långängen–Elfvik ligger på södra och nordöstra Lidingö och består av varierad skogsmark med bär, svamp, jätteekar, fågelsjöar, kärr och jordbruksmark. På åkrarna runt Elfvik och Långängens gård går betesdjur. Gårdarna har anor från 1700-talet och Elfvik är öns enda gårdsarrende med bland annat hästar och får.

Kappsta naturreservat på södra ön är en lövskogslund med botaniska sevärdheter och klippstrand mot Lilla Värtan. I Kappsta finns kilometerlånga vandringsstigar utmed Lidingös stränder och på flera ställen kan man bada.

Tips om aktiviteter och besöksmål, Kultur och fritid

Kultur och mötesplatser

Det kulturminnesklassade stadshuset är väl värt ett besök, som till sommaren 2019 genomgått en varsam renovering, liksom de skulpturer som finns runt om på ön. Bland annat finns flera monument över Raoul Wallenberg, som föddes och växte upp här på Lidingö.

Vill du sedan lämna Lidingö för en annan ö, tar du båten ut till Fjäderholmarna. Här finns teater, små butiker, bad och restauranger. 

Kultur och mötesplatser

Lidingö kyrka

Lidingö kyrka är belägen på en höjd längst inne i Kyrkviken.

Kyrkan tros ligga på den plats där ett litet träkapell, S:ta Annae kapell, legat under medeltiden. I äldre handlingar står att Lidingö kyrka byggdes 1623 och är idag Lidingös äldsta bevarade byggnad. Kyrkobygget bekostades av slottsherren till Djursholm och Lidingö, riksrådet Svante Gustafsson Banér och hans maka Ebba Grip. Väggmålningarna i kyrkan är delvis från den tiden.

Klocktornet över entrégaveln sattes upp 1817 genom en gåva från ägaren till Elfvik, industrimannen Lars Fresk. Från samma sekel är också fattigbössan utanför kyrkogårdsstaketet, som erinrar om äldre tiders socialvård.

Lidingö kyrka och kyrkogård har byggts till och utvidgats i flera etapper. Kyrkan är med i en av våra kulturvandringar.

Lidingö Kyrka, kulturvandring område C

Elfviks gård

Längst ut på den nordöstra delen av Lidingö ligger Elfviks gård med jordbruk, herrgårdspark, restaurang och ridstall.

Populärt utflyktsmål

På Elfvik kan du besöka ett levande jordbruk, unikt så nära storstaden. Bondgården är en populär utflyktsplats för förskolor, skolor och fritidshem. På gården finns också en vacker park mot havet. I huvudbyggnaden finns restaurang och kafé.

Jordbruket

På Elfvik finns får, hästar och smådjur. Sommartid ser du djuren på bete på markerna längs Elfviksvägen. På gårdens åkrar odlas hö och spannmål.

Aktiviteter

På gården finns gårdsbutik, antikhandel, galleri och gårdsbistro med mera. Det finns fina promenadstråk runtom och längs vattnet. Lidingö Hembygdsförening anordnar årligen Bellmansfest på Elfviks gård och i september firas Elfviksdagen, som arrangeras av föreningen Elfviks gård.

Naturreservat

Elfviks gård ligger i Långängen-Elfviks naturreservat. Du bör känna till de regler som gäller för reservatet.

Historia

Från 1300-talet och fram till 1775 tillhörde Elfviks gård Djursholms gods. Släkten Banér sålde det lilla arrendejordbruket till den förmögne hovgulddragaren Petter Widman på 1770-talet. Han lät bygga den vackra herrgårdsbyggnaden som du kan se i dag. Carl Michael Bellman var en flitig gäst på Elfvik och han komponerade visan "Glada bygd så täckt belägen", ofta kallad Lidingösången. Gården ägs sedan 1946 av Lidingö stad, men sedan 2010 drivs jordbruket i arrendeform.

Elfviks gård, webbplats Länk till annan webbplats.

Långängens gård

Långängens gård är en mysig gammal gård som i dag har servering, omgiven av vacker natur och promenadvägar.

Området kring Långängens gård har anor som går tillbaka ända till vikingatiden. Strax nordväst om gårdsbyggnaderna ligger ett gravfält från sen järnålder där långängenborna gravsattes.

På 1300-talet omnämns gården i skrift och ägdes då av Heliga Birgittas son. Gården brann dock ned och den mangårdsbyggnad som i dag står på platsen byggdes under 1770-talet. Gården är typisk för mindre präst- och herrgårdar från denna tid. I byggnaden finns en del bevarade inredningsdetaljer såsom paneler, dörrbeslag och lås. Flygelbyggnaden, uppförd på likartat sätt som mangårdsbyggnaden, är daterad till omkring 1815. Tre ekonomibyggnader finns bevarade – loge, uthus och hölada. Den timrade logen uppfördes 1807 och cirka 450 meter väster om gården finns en röd timrad hölada som anses vara från början av 1800-talet.

En vanlig gäst på Långängen var Bellman och poeten Wilhelm von Braun bodde under en tid på gården.

Långängen har haft fler olika verksamheter förutom jordbruk, såsom fattighus, småskola och lägerverksamhet. Idag har gården, sedan 1950-talet, kaféservering och har sedan dess varit ett populärt utflyktsmål.

De vackra markerna kring Långängens gård är i dag naturreservat och används för friluftsliv och rekreation.

Långängens gård
Ekholmsnäsvägen
181 41 Lidingö
Tel: 08-766 34 60
E-post: info@langangensgard.se
Långängens gård, webbplats Länk till annan webbplats.

Millesgården

Millesgården är det största turistmålet på Lidingö. Här bodde och verkade skulptören Carl Milles (1875-1955) tillsammans med sin fru Olga. De förvärvade tomten 1906 och huset stod färdigbyggt 1908 då de flyttade in. Här bodde de till 1931 då de flyttade till USA.

Konstnärshemmet och dess trädgård växte under tid och gav utrymme åt konst både av Milles själv men även från andra länder. Genom konstsamlingarna utvecklades Millesgården till ett kulturcentrum med bland annat den vackra terrassen som fyllts av Milles skulpturer och Annes hus med inredning signerat Estrid Ericson, grundare av Svenskt Tenn. I dag finns även en modern konsthall intill hemmet, ritad av arkitekt Johan Celsing.

På Millesgården visas olika tillfälliga utställningar men under sommaren anordnas också musikevenemang. Här finns även restaurang och kafé.

Millesgårdens webbplats, webbplats Länk till annan webbplats.

Fjäderholmarna

Fjäderholmarna, som består av de fyra öarna Fjäderholmen, Ängsholmen, Libertas och Rövarns holme, kallas ibland Stockholms närmaste skärgårdsöar. De bildar en lummig oas just i brytningspunkten mellan Djurgården, Nacka och Lidingö.

Fjäderholmarna är ett mycket populärt utflyktsmål både bland stadens invånare och turister. På ön finns matställen, museer, teater och hantverkskvarter. Möjlighet finns även till guidade turer samt konferenser.

Att ta sig till Fjäderholmarna går fort och lätt med till exempel färja. Kommer du med egen båt är du välkommen att nyttja öns gästhamn.

En del av Kungliga nationalstadsparken

Fjäderholmarna är en del av Kungliga nationalstadsparken. En grön oas som skär rakt igenom huvudstaden, från Ulriksdal i norr till Djurgården och Fjäderholmarna i söder.

Det är ett unikt historiskt landskap, sammanflätat av parker, kulturhistoriskt intressanta byggnader, skogar, öppna marker och stränder. Här finns ett rikt växt- och djurliv med bland annat norra Europas största samlade ekbestånd.

Det är unikt att ett så stort område med höga natur-, kultur- och friluftsvärden finns kvar mitt i en storstad. Och för att skydda området från exploatering utsågs det 1995 till världens första nationalstadspark.

Kungliga nationalstadsparken förvaltas i huvudsak av Kungliga Djurgårdens förvaltning.

Fjäderholmarna, webbplats Länk till annan webbplats.

Fjäderholmslinken, webbplats Länk till annan webbplats.

Waxholmsbolaget, webbplats Länk till annan webbplats.

Till toppen av sidan