Lidingös kulturarv

Lidingö har ett fantastiskt kulturarv. Om du ser dig omkring finner du överallt spår av vår historia. Lär dig om Lidingö genom att besöka våra kulturhistoriska platser.

Tillsammans med Hembygdsföreningen har Lidingö stad tagit fram och omarbetat drygt 50 skyltar om Lidingös kulturarv. Helt nya skyltar är under arbete.

Skyltarna har bytt färg och fått en enhetlig utformning så att det syns att det är just en kulturarvsskylt du läser på. Några gamla skyltar finns fortfarande kvar och är under arbete.

Vill du lära dig mer om vårt kulturarv kan du vända dig till Lidingö hembygdsförening som har en stor samlad kunskap om Lidingös kulturarv. På biblioteket finns Lidingörummet med lidingölitteratur. Allt som har publicerats i tryck med lidingöanknytning ska finnas där. På Lidingö stadsarkiv kan du söka kulturhistorisk information och bilder från svunna tider och på Miljö- och stadsbyggnadskontoret finns våra antikvarier som arbetar med Lidingös värdefulla stadsbebyggelse, skärgårdsnatur och jordbrukslandskap.

På Stockholms länsmuseums faktabank hittar du mer information om kulturmiljöer och kulturhistoria i länet. För ytterligare information om kulturmiljöer kan du vända dig till Länsstyrelsen i Stockholm.

Vi har delat upp Lidingö i fyra delar för att enklare hitta det kulturarv som söks. Område A är den nordvästra delen av ön med Centrum, Näset, Grönsta och Bo. Område B täcker Elfvikslandet från Rudboda och ända till Elfviks gård. Område C beskriver Hersby, Baggeby och Gångsätra. Till sist område D där vi täcker in bland annat Mölna, Brevik och Ekholmsnäs.

Till toppen av sidan