Lidingös kulturarv

Lidingö har ett fantastiskt kulturarv. Om du ser dig omkring finner du överallt spår av vår historia. Lär dig om Lidingö genom att besöka våra kulturhistoriska platser.

Bild på skyltar om Lidingö kulturarv

Vi har delat upp Lidingö i fyra delar för att enklare hitta till våra kulturarv. Område A är nordvästra delen av ön med Centrum, Näset, Grönsta och Bo. Område B är nordöstra delen och täcker Elfvikslandet från Rudboda ända till Elfviks gård. Område C är sydvästra och beskriver Hersby, Baggeby och Gångsätra. Område D är sydöstra ön och där vi täcker in bland annat Mölna, Brevik och Ekholmsnäs.

Tillsammans med Hembygdsföreningen har Lidingö stad tagit fram och omarbetat drygt 50 skyltar om Lidingös kulturarv. Skyltarna har en vinröd färg och en enhetlig utformning så att det syns att det är just en kulturarvsskylt du läser på.

Ritad karta över de fyra områdena markerade

Lär dig mer

Vill du lära dig mer om vårt kulturarv kan du vända dig till Lidingö hembygdsförening som har en stor samlad kunskap. På stadsbiblioteket finns Lidingörummet med lidingölitteratur, allt som har publicerats i tryck med lidingöanknytning finns att hitta där.

I vårt stadsarkiv kan du söka kulturhistorisk information och bilder från svunna tider och på Miljö- och stadsbyggnadskontoret finns våra antikvarier som arbetar med Lidingös värdefulla stadsbebyggelse, skärgårdsnatur och jordbrukslandskap.

Kontakt
Till toppen av sidan