Offentlig konst

Lidingö stad har för närvarande drygt 2 000 konstverk i varierande tekniker och från olika tidsepoker. Ett fåtal är från 1800-talet, de allra flesta från 1950-tal och framåt, då konsten i Sverige fick ett uppsving efter andra världskriget.

1947 var ett viktigt år då folkrörelsen Konstfrämjandet kom till och föreningen Konst i skolan bildades för att sprida konst i olika former till en publik som tidigare inte varit delaktig i konstlivet. Det var i denna tid som den moderna offentliga konsten skapades.
 
Ordet offentlig konst kan tolkas på olika sätt. En tolkning är att offentlig konst är all den konst som finns i en offentlig samling, oavsett hur den ser ut och var den är placerad. En annan kan vara att den konst som exponeras "på stan"; i det fria eller inomhus i offentlig miljö ska anses vara offentlig.

Denna lista presenterar de konstverk som Lidingö stad har placerat i vår utemiljö.
Karta - här kan du välja offentlig konst och se var skulpturerna finnslänk till annan webbplats.


Bildupphovsrätt

Konstverken på denna hemsida skyddas enligt upphovsrättslagen (1960:729). Skyddet innebär att konstverket inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetshavaren.
 
Konstverk av upphovsmän som företräds av Bildupphovsrätt återges på denna hemsida med tillstånd, se www.bus.selänk till annan webbplats. Vid önskan att nyttja verket ska Bildupphovsrätt kontaktas, telefon 08-54 55 33 80 eller e-post bildupphovsratt@
bildupphovsratt.se

Till toppen av sidan