Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Nyanländ på Lidingö

Medborgarservice hjälper dig med praktiska frågor. Vi har kaféer där du kan träna på att prata svenska. Du kan också läsa om praktiska saker och få information på ditt eget språk.

Medborgarservice

Varje vecka är du välkommen att få hjälp med praktiska frågor. Det finns tolkar i arabiska, tigrinja och dari på plats.

Tid och plats

Torsdagar klockan 14.00–16.30 i Lidingö Stadshus.

Språkkaféer - information och kontakt

Det finns flera språkkaféer på ön. Du kan träna på att prata svenska, skapa nya kontakter och dricka kaffe eller te tillsammans.

Ansgarskyrkanlänk till annan webbplats

Lidingö stadsbiblioteklänk till annan webbplats

Lidingö vuxenutbildning, sfi

Vänverksamheten Lidingö, Facebooksidalänk till annan webbplats

Ensamkommande ungdomar 18-21 år

Vi har särskilda boendehandläggare som arbetar med stöd och vägledning inom alla livets områden: studiestöd, hälsoinsatser, ekonomifrågor, boendeplanering med mera.

Information på ditt eget språk

På webbportalen "Information om Sverige" kan du läsa om Sverige och praktiska saker på ett tiotal olika språk. Till exempel om vad som händer när du söker asyl eller hur du öppnar ett bankkonto.

På några språk kan du söka information om Lidingö, Servicekartan visar var skolor, mötesplatser, hälso- och sjukvård finns på Lidingö.

Webbportalen Information om Sverigelänk till annan webbplats

Skatteverket sköter folkbokföring, som är en registrering av grundläggande personuppgifter och skriver ut identifikationshandlingar.

Skatteverkets information på andra språk, Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats

Försäringskassan betalar ut pengar och bidrag till föräldrar med flera.

Nyanländ i Sverige, Försäkringskassans webbplatslänk till annan webbplats

Kurs om Sverige

På kursen lär du dig om hur det svenska samhället fungerar och om dina rättigheter och skyldigheter. Kursen är på ditt språk eller ett annat språk som du förstår bra. Den hjälper dig att snabbare komma in på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Under kursen gör ni studiebesök hos till exempel myndigheter, kommunen eller muséer. Du får lyssna, fråga och diskutera. Kursen är gratis.

Vem kan gå kursen?

  • Du som är mellan 18 och 64 år.
  • Du som varit folkbokförd i en kommun i högst tre år.
  • Du som kommer från ett land utanför EES-området/Schweiz.
  • Du som har ett etableringsprogram från Arbetsförmedlingen eller har fått uppehållstillstånd på grund av anknytning.

Vill du gå kursen?

Prata med din handläggare på enheten för arbetsmarknad, bostad och integration.

Kurs i samhällsorientering

Centrum för samhällsorientering håller i kurser i samhällsorientering för nyanlända.

På grund av smittorisken av coronaviruset (Covid-19) pausades kurserna i samhällsorientering den 18 mars. Kurserna kommer att starta igen med fjärrundervisning. De första kurserna börjar på måndag den 30 mars.

Kurserna kommer att vara under samma tider som den ordinarie kursen. Deltagarna kommer få sms och/ eller mejl när det är dags för deras kurs att starta.

Om du har frågor om din kurs i samhällsorientering eller generella frågor om kursen, skicka e-post till: infosam@edu.stockholm.se

Du hittar aktuell information om samhällsorientering på webbplatsen
nyistockholm.selänk till annan webbplats.

Samverkan med företag och ideella organisationer

Lidingö stad samverkar med företag och frivilligorganisationer för att hjälpa dig som nyanländ att integreras och komma in på arbetsmarknaden.

Mentorskap

Nema Problema är en ideell förening som bland annat driver ett mentorskapsprogram. Som ny i Sverige paras du ihop med någon etablerad. Ni arbetar ihop under ett år, med mål för studier och långsiktig försörjning.

Hanif Mohammadi blev getskötare på Lidingö

Med hjälp av Lidingö stad och den ideella föreningen Get2Gether fick Hanif från Afganistan jobb som getskötare. Get2gethers mål är bland annat: ekologisk slyröjning, landskapsvård, biologisk mångfald och att bevara lantrasen jämtget.

Get2gether, get2gether.nulänk till annan webbplats

Lidingö stads ansvar för integration

Lidingö stads ansvar för integration är att:

  • ordna skola till alla barn och allmän förskola till 3-5-åringar.
  • ordna god man och boende till ensamkommande barn.
  • ordna boende till de personer som har fått uppehållstillstånd och som blivit anvisade till Lidingö via Migrationsverket under etableringstiden ( de första två åren)
  • ordna svenska för invandrare (sfi) och samhällsorientering till de personer som har fått permanent uppehållstillstånd.

Lidingö stads policy för integration

Målet är att varje nyanländ person via insatser utifrån var och ens möjligheter och förmågor ska kunna leva ett självständigt liv med egen försörjning samt kunna delta i samhället på samma villkor som övriga Lidingöbor. Varje nyanländ person ska på sikt uppleva att hon eller han är inkluderad i samhället.

Policyn i sin helhet beskriver syfte, målgrupp, målsättning, samarbete, arbetssätt samt ansvar för frågor som rör integration.

Lidingö stads policy för integrationPDF (pdf, 28.3 kB)

Till toppen av sidan