Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Nyanländ på Lidingö

Som nyanländ på Lidingö finns det här information, råd och stöd. Du kan också få information på ditt eget språk.

Språkkaféer – information och kontakt

Det finns flera språkkaféer på ön. Du kan träna på att prata svenska, skapa nya kontakter och dricka kaffe eller te tillsammans. Just nu kan det vara så att språkkaféerna är pausade på grund av pandemin. Kontakta de olika arrangörerna för mer information.

Ansgarskyrkan Länk till annan webbplats.

Vänverksamheten Lidingö, Facebooksida Länk till annan webbplats.

Behöver du träna mer svenska erbjuder Vuxenutbildningen kurserna "Svenska för invandrare".

Vuxenutbildningen

Information på ditt eget språk

På webbportalen "Information om Sverige" kan du läsa om Sverige och praktiska saker på ett tiotal olika språk. Till exempel om vad som händer när du söker asyl eller hur du öppnar ett bankkonto.

På några språk kan du söka information om Sverige.

Webbportalen Information om Sverige Länk till annan webbplats.

Skatteverket sköter folkbokföring, som är en registrering av grundläggande personuppgifter och skriver ut identifikationshandlingar.

Skatteverkets information på andra språk, Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Försäringskassan betalar ut pengar och bidrag till föräldrar med flera.

Nyanländ i Sverige, Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats.

Kurs i samhällsorientering

Centrum för samhällsorientering håller i kurser i samhällsorientering för nyanlända.

På grund av smittorisken av coronaviruset (Covid-19) pausades kurserna i samhällsorientering den 18 mars. Kurserna kommer att starta igen med fjärrundervisning. De första kurserna börjar på måndag den 30 mars.

Kurserna kommer att vara under samma tider som den ordinarie kursen. Deltagarna kommer få sms och/ eller mejl när det är dags för deras kurs att starta.

Om du har frågor om din kurs i samhällsorientering eller generella frågor om kursen, skicka e-post till: infosam@edu.stockholm.se

Du hittar aktuell information om samhällsorientering på webbplatsen
nyistockholm.se Länk till annan webbplats..

Lidingö stads ansvar för integration

Lidingö stads ansvar för integration är att:

  • ordna skola till alla barn och allmän förskola till 3–5-åringar.
  • ordna god man och boende till ensamkommande barn.
  • ordna boende till de personer som har fått uppehållstillstånd och som blivit anvisade till Lidingö via Migrationsverket under etableringstiden ( de första två åren)
  • ordna svenska för invandrare (sfi) och samhällsorientering till de personer som har fått permanent uppehållstillstånd.

Lidingö stads policy för integration

Målet är att varje nyanländ person via insatser utifrån var och ens möjligheter och förmågor ska kunna leva ett självständigt liv med egen försörjning samt kunna delta i samhället på samma villkor som övriga Lidingöbor. Varje nyanländ person ska på sikt uppleva att hon eller han är inkluderad i samhället.

Policyn i sin helhet beskriver syfte, målgrupp, målsättning, samarbete, arbetssätt samt ansvar för frågor som rör integration.

Lidingö stads policy för integration Pdf, 28.3 kB.

Till toppen av sidan