Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Bidrag för bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag för att anpassa din bostad. Anpassningen ska underlätta för dig att kunna sköta din hygien, sova och vila, laga och äta mat, tvätta, umgås med andra, förflytta dig i hemmet och ta dig in- och ut ur bostaden.

Målet med en anpassning är att du ska kunna bo kvar i ditt hem och leva så självständigt som möjligt.

Vem kan söka bidraget?

Du kan söka bidrag för bostadsanpassning om

 • du har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning.
 • du är vårdnadshavare till ett barn med funktionsnedsättning och söker åt det barnet.
 • du är god man, förvaltare eller fullmaktsinnehavare åt en person med funktionsnedsättning och söker åt den personen.

En funktionsnedsättning kan vara till exempel ett rörelsehinder, intellektuell funktionsnedsättning, nedsatt syn, minnessvårigheter eller allergier. "Bestående" innebär att funktionsnedsättningen inte kommer att gå över och långvarig innebär att den varar under en längre tid.

Du kan få bidrag oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller i eget hus.

Du kan däremot inte få bidrag för bostadsanpassning om du har fått din bostad genom ett beslut via Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om särskilt stöd (LSS).

Vilka anpassningar kan du få bidrag för?

Du kan få bidrag för att göra åtgärder i hemmet som behövs för att ditt dagliga liv ska fungera så självständigt som möjligt till exempel:

 • Ta bort trösklar
 • Sätta upp stödhandtag
 • Göra dörrar bredare
 • Installera dörröppnare eller hiss
 • Förbättra belysningen i kök och badrum

Exakt vad du kan få bidrag för beror på dina behov och hur din bostad ser ut.

Du kan bara få bidrag för att anpassa fasta funktioner, alltså sådant som är en del av bostaden och som du normalt inte tar med dig när du flyttar.

Skötselansvar

Om du söker och får bidrag för en hiss eller någon annan tekniskt avancerad produkt har du ett skötselansvar för produkten. När det gäller hiss ansvarar du bland annat för besiktning, reparation och service av hissen, vilket du också kan vara berättigad reparationsbidrag för.

Bidrag för hiss och tekniskt avancerade produkter

Vad kan du inte få bidrag för?

 • Vad du kan få bidrag för om du flyttat till en ny bostad som är uppenbart olämplig med hänsyn till din funktionsnedsättning är begränsat.
  Byte av bostad, Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.
 • Du får inte bidrag för att anpassa ett fritidshus.
 • Du får inte bidrag för at anpassa en bostad som du fått genom ett beslut via Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om särskilt stöd (LSS).
 • Du kan inte få bidrag om ditt behov kan lösas på ett enklare sätt än med anpassning, till exempel med hjälpmedel. Ett exempel: Du har svårt att komma i och hur badkaret. Om en arbetsterapeut bedömer att problemet kan lösas med en badkarsbräda så kan du inte få bidrag för att ta bort badkaret och installera duschkabin.
 • Du kan inte få bidrag för mer än vad du lagt ut för anpassningen. Om en del av kostnaden täckts av exempel försäkringsersättning eller ROT-avdrag för arbetskostnader sätts bidraget ner till den verkliga kostnaden du betalt för åtgärderna.

Ansökan

Du ansöker om bidrag för bostadsanpassning och reparationer i våra e-tjänster. E-tjänsterna går även att skriva ut som blanketter om du vill.

Om det är flera ägare av en fastighet behöver alla ägare fylla i blanketten för medgivandeförfrågan:

Om du inte kan skriva ut blanketter kan du ringa kundcenter och be dem skicka hem en blankett till dig.

Vi kan svara på dina frågor

Du kan ringa eller skriva till oss om du har frågor.

Ring kundcenter och säg att ditt ärende gäller bostadsanpassning:

Telefon: 08-731 30 00

E-post: bostadsanpassning@lidingo.se

Information för fastighetsägare

Du som är fastighetsägare måste ge ditt medgivande när någon ansöker om bidrag för att anpassa bostad i din fastighet, annars kan personen inte beviljas bidrag av kommunen för anpassningen.

Bostadsanpassning – det innebär det för fastighetsägaren

Till toppen av sidan