Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Bidrag för bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om ett ekonomiskt bidrag för att anpassa din bostad. Anpassningarna kan till exempel vara att sätta upp ramper, installera spisvakt eller ta bort trösklar.

Målet med en bostadsanpassning är att du ska kunna bo kvar i ditt hem och leva så självständigt som möjligt. Du kan få bidrag om du behöver anpassningar för att kunna göra dessa saker:

 • Röra dig mellan rummen
 • Sova och vila
 • Sköta din hygien
 • Laga mat
 • Ta dig in och ut ur din bostad

Vem kan söka bidraget?

 Du kan söka bidrag för bostadsanpassning om

 • du har en bestående funktionsnedsättning
 • du är vårdnadshavare till ett barn med en bestående funktionsnedsättning.

Funktionsnedsättningen kan vara till exempel rörelsehinder, utvecklingsstörning, nedsatt syn, svårigheter att minnas eller allergi. "Bestående" innebär att funktionsnedsättningen inte kommer att gå över. 

Du kan få bidrag oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller i eget hus.

Du kan däremot INTE få bidrag för bostadsanpassning om du har fått din bostad genom ett beslut via Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om särskilt stöd (LSS).

Vilka anpassningar kan du få bidrag för?

Du kan få bidrag för att göra åtgärder i hemmet som behövs för att ditt dagliga liv ska fungera. Till exempel:

 • Ta bort trösklar
 • Sätta upp stödhandtag
 • Göra dörrar bredare
 • Installera dörröppnare eller hiss
 • Förbättra belysningen i kök och badrum

Exakt vad du kan få bidrag för beror på vad vi bedömer är nödvändigt. Det är inte samma för alla personer, utan beror på just dina behov och hur din bostad ser ut.

Du kan bara få bidrag för fasta anordningar, alltså sådant som är en del av bostaden och som du normalt inte tar med när du flyttar. Det betyder att du kan få bidrag för till exempel en spisvakt, men inte en timer som du själv kopplar in i eluttaget. 

Obs! Om du söker och får bidrag för hiss eller någon annan tekniskt avancerad anordning har du särskilt ansvar för dessa.

Bidrag för hiss och tekniskt avancerade produkter

Vad kan du inte få bidrag för?

 • Du kan inte få bidrag för att göra anpassningar i ett fritidshus. Anpassningarna ska vara på den bostad där du bor permanent.
 • Du kan inte få bidrag om man bedömer att ditt behov kan lösas på enklare sätt än med anpassning, till exempel med hjälpmedel. Ett exempel: Du har svårt att komma i och hur badkaret. Om en arbetsterapeut bedömer att problemet kan lösas med en badkarsbräda så kan du INTE få bidrag för att ta bort badkaret och installera duschkabin.
 • Du kan inte få bidrag för bostadsanpassning om du har fått din bostad genom ett beslut via Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om särskilt stöd (LSS).

Obs! Du får inte ansöka om ROT-avdrag för åtgärder som du fått bostadsanpassningsbidrag för att göra. Om du gör det kan du tvingas betala tillbaka bidraget.

Så här ansöker du

Det vanligaste och enklaste är att ansöka om bidraget i förväg, innan du göra några anpassningar. Men det går att söka i efterhand också.

Du ansöker om bidraget från Lidingö stad, genom att fylla i en blankett och skicka till oss. Du kan skicka in blanketten antingen med vanlig post, eller via vår e-tjänst här på webben. Om du gör din ansökan via e-tjänsten behöver du ha e-legitimation.

I ansökan ska du tydligt beskriva anpassningarna du söker bidrag för. Du kan också behöva ha olika intyg.

Detta ska finnas med i ansökan.

Bostadsanpassningsbidrag och bidrag för service och reparation, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Blankett för ansökan om bostadsanpassningsbidrag Pdf, 744.6 kB.
Om du inte själv kan skriva ut blanketten kan du ringa Kundcenter och be dem posta en blankett hem till dig.

Vi kan svara på dina frågor

Du kan ringa eller skriva till oss i Lidingö stad om du har frågor.

Ring kundcenter och säg att ditt ärende gäller bostadsanpassning:

Telefon: 08-731 30 00

E-post: miljo.stadsbyggnad@lidingo.se

Information för fastighetsägare

Du som är fastighetsägare måste ge ditt medgivande när någon ansöker om bidrag för att anpassa bostad i din fastighet.

Bostadsanpassning – det innebär det för fastighetsägaren

Till toppen av sidan