Bidrag för bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om ett ekonomiskt bidrag för att anpassa din bostad. Anpassningarna kan till exempel vara att sätta upp ramper, installera spisvakt eller ta bort trösklar.

Målet med en bostadsanpassning är att du ska kunna bo kvar i ditt hem och leva så självständigt som möjligt. Du kan få bidrag om du behöver anpassningar för att kunna göra dessa saker:

  • Röra dig mellan rummen
  • Sova och vila
  • Sköta din hygien
  • Laga mat
  • Ta dig in och ut ur din bostad
Vem kan söka bidraget?
Vilka anpassningar kan du få bidrag för?
Vad kan du inte få bidrag för?
Så här ansöker du

Vi kan svara på dina frågor

Du kan ringa eller skriva till oss i Lidingö stad om du har frågor.

Telefon till Kundcenter: 08-731 30 00. Säg att ditt ärende gäller bostadsanpassning.
E-post: stadsbyggnad@lidingo.se

Information för fastighetsägare

Du som är fastighetsägare måste ge ditt medgivande när någon ansöker om bidrag för att anpassa bostad i din fastighet. Läs om vad bostadsanpassning innebär för fastighetsägaren.

Kontakt
Till toppen av sidan