Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Budget- och skuldrådgivning

Att ordna upp en trasslig ekonomi kan ta tid och kräver mycket arbete. Hos kommunens budget- och skuldrådgivare kan du få råd och stöd utifrån din personliga situation. Även du som är företagare kan kontakta oss.

Budget- och skuldrådgivning

Vi jobbar för att hitta en lösning som passar dig. Det finns inget krav på att man ska ha haft kontakt med socialtjänsten eller någon annan del av kommunen tidigare.

Budget-och skuldrådgivaren har tystnadsplikt och hjälper dig kostnadsfritt.

Vi kan bland annat hjälpa dig med att:

 • göra upp en hushållsbudget
 • ge information om vad som händer om man inte betalar sina skulder
 • se vilka räkningar som bör prioriteras om alla inte kan betalas i tid
 • se över din skuldsituation och föreslå vägar ut ur skuldfällan
 • förmedla kontakt med dem du har skulder till för att försöka göra upp frivilliga betalningsplaner
 • informera om när man kan ansöka om skuldsanering och hjälpa till vid ansökan

Räcker pengarna inte till?

Då kan du få hjälp att göra en egen budget för ditt hushåll. Kanske finns det utgifter som kan minskas eller dyra abonnemang som behöver förhandlas om. Har du sökt alla ersättningar/bidrag som du har möjlighet att få?

Problem med lån eller skuld?

Har du svårt att klara av amorteringar och ränteutgifter för dina skulder? Då kan du få hjälp att förhandla om ändrade betalningsvillkor. Budgetrådgivaren räknar fram vilket betalningsutrymme som finns för skulderna och ger förslag till fördelning mellan långivarna.

Skuldsanering för svårt skuldsatta

För den som fastnat i skuldfällan och inte ser någon väg ut kan skuldsanering enligt skuldsaneringslagen vara en möjlighet. Med skuldsanering menas att den som är svårt skuldsatt under vissa förutsättningar kan få sina skulder nedskrivna eller helt avskrivna. För att få skuldsanering krävs att:

 • Du är så skuldsatt att du inte på något sätt kan betala dina skulder på många år.
 • Skuldsaneringen är rimlig med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden.
 • Du har dina huvudsakliga intressen i Sverige. Med det menas till exempel att du bor här, arbetar här eller har dina skulder här.
 • För dig som har/har haft ett företag och vill ansöka om företagsskuldsanering är det krav på att företagets bokföring är i sin ordning och att ekonomin i företaget ska vara enkel att utreda.
 • Du får inte ha ett näringsförbud i dag.

Om du beviljas skuldsanering innebär det att du lever på existensminimum, vanligtvis under fem år. Före och under en skuldsanering har du rätt till råd och stöd från kommunens budget- och skuldrådgivare.

Ansökan om skuldsanering

Ta hjälp av kommunens rådgivare.

Ansök själv hos Kronofogdemyndigheten

Till toppen av sidan