Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag, är ett bidrag som du kan ansöka om via vår socialtjänst för att klara din eller familjens försörjning. Målet är att biståndet ska vara kortvarigt och att du ska bli självförsörjande så snart som möjligt.

Att tänka på innan du söker bistånd

 • Andra vägar till självförsörjning ska vara uttömda.
 • Har du egna tillgångar ska du i första hand använda dem. Om du äger fastighet, bostadsrätt eller fordon kan du behöva sälja dem för att du ska ha pengar till din försörjning.
 • Om du har rätt till andra bidrag från till exempel Försäkringskassan eller A-kassa, ska du i första hand söka ersättning därifrån.
 • Om du är gift, registrerad partner eller sambo har ni försörjningsskyldighet mot varandra och ska ansöka tillsammans om era gemensamma inkomster inte räcker.
 • På Socialstyrelsens webbplats kan du själv göra en preliminär beräkning för att se om du har rätt till ekonomiskt bistånd. För att få ett konkret besked behöver du kontakta oss.

Så går ansökningsprocessen till


Kontakt

Är det första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd, eller om du inte ansökt på mer än tre månader, måste du ta kontakt med en socialsekreterare i vår mottagningsgrupp.

Kontakta vårt kundcenter och be att få prata med en socialsekreterare inom försörjningsstöd, informera dem om att det är en nyansökan du ska göra.

Utredning

Du kommer att få information om ekonomiskt bistånd och vad som gäller för just dig. När du skickat in dina ansökningshandlingar och alla nödvändiga handlingar som styrker din ekonomiska situation, kommer vi att göra en ekonomisk utredning. När den är klar får du ett skriftligt beslut.

Ekonomiskt bistånd är inte utan krav. För att ha rätt till bistånd krävs inte bara att du inte kan försörja dig. Du måste även försöka på alla sätt du kan för att bli självförsörjande. Det kan exempelvis vara att du är inskriven på arbetsförmedlingen och aktivt söker arbete dagligen. Kan du inte söka arbete på grund av ohälsa ska du vara sjukskriven med intyg om sjukskrivning från läkare och följa sjukvårdens planering och ordination.

Beslut

Det är socialtjänstlagen som bestämmer om du har rätt till biståndet. Du kan få ekonomiskt bistånd till din försörjning (försörjningsstöd) eller till andra behov, som till exempel läkemedel, tandvård, glasögon eller hemutrustning. Möjligheten att få ekonomiskt bistånd påverkas av hela hushållets inkomster och tillgångar.

Om du inte är nöjd med det beslut som fattas, har du rätt att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Du kan överklaga ett beslut om ekonomiskt bistånd som går emot dig. Din överklagan ska vara skriftlig och inlämnad till staden inom tre veckor från det att du tagit del av beslutet. I överklagan skriver du:

 • vilket beslut du tycker är felaktigt
 • på vilket sätt du vill att det ändras
 • varför du tycker beslutet är fel.

Du ska underteckna överklagan och uppge namn, personnummer och kontaktuppgifter.

Överklagan ska lämnas till Lidingö stad, enheten försörjningsinsatser. Därefter skickas överklagan vidare till Förvaltningsrätten om den kommit in i rätt tid och om staden själv inte ändrar beslutet på det sätt du begär.

För dig med pågående beslut

 • Har du ett pågående ärende hos oss, ska du lämna in en ansökan varje månad du behöver ekonomiskt bistånd.
 • Ansökan görs på en ansökningsblankett och du ansöker för kommande månad. Ansökan ska vara ifylld i alla fält och underskriven. Alla inkomster och utgifter ska vara styrkta.
 • Felaktiga eller utelämnade uppgifter kan påverka beslutet och din rätt till bistånd. Du kan bli återbetalningsskyldig eller i vissa fall polisanmäld för misstänkt bidragsbrott, något alla kommuner enligt lag är skyldiga att göra vid misstanke om bidragsbrott.
Till toppen av sidan