Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag, är ett bidrag som du kan ansöka om via Lidingö stads socialtjänst.

Att tänka på innan du söker bistånd

  • Andra vägar till självförsörjning ska vara uttömda.
  • Har du egna tillgångar ska du i första hand använda dem. Om du äger fastighet, bostadsrätt eller fordon kan du behöva sälja det för att du ska för pengar till din försörjning.
  • Om du har rätt till andra bidrag från till exempel Försäkringskassan eller A-kassa, ska du i första hand söka ersättning därifrån.
  • Om du är gift, registrerad partner eller sambo har ni försörjningsskyldighet mot varandra och ska ansöka tillsammans om era gemensamma inkomster inte räcker.

Så går ansökningsprocessen till

 

Kontakt

Är det första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd, eller om du inte ansökt på mer än tre månader, måste du ta kontakt med en socialsekreterare i vår mottagningsgrupp.

Kontakta vårt kundcenter och be att få prata med en socialsekreterare inom försörjningsstöd, informera dem om att det är en nyansökan du ska göra.

Utredning

Socialsekreteraren gör en förhandsbedömning. Du kommer att få information om ekonomiskt bistånd och vad som gäller för just dig. När du skickat in dina ansökningshandlingar och alla nödvändiga handlingar som styrker din ekonomiska situation, kommer vi att göra en ekonomisk utredning. När den är klar får du ett skriftligt beslut.

Beslut

Det är socialtjänstlagen som bestämmer om du har rätt till biståndet. Du kan få ekonomiskt bistånd till din försörjning (försörjningsstöd) eller till andra behov, som till exempel läkemedel, tandvård, glasögon eller hemutrustning. Möjligheten att få ekonomiskt bistånd påverkas av hela hushållets inkomster och tillgångar.

Om du inte är nöjd med det beslut som fattas, har du rätt att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten.

För dig med pågående beslut

  • Har du ett pågående ärende hos oss, ska du lämna in en ansökan varje månad du behöver ekonomiskt bistånd.
  • Ansökan görs på en ansökningsblankett och du ansöker för kommande månad. Ansökan ska vara ifylld i alla fält och underskriven. Alla inkomster och utgifter ska vara styrkta.
  • Felaktiga eller utelämnade uppgifter kan påverka beslutet och din rätt till bistånd. Du kan bli återbetalningsskyldig eller i vissa fall polisanmäld för misstänkt bidragsbrott, något alla kommuner enligt lag är skyldiga att göra vid misstanke om bidragsbrott.
Kontakt
Till toppen av sidan