Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Hemtjänst

Behöver du hjälp hemma för att klara av din vardag så kan vi erbjuda hemtjänst. När du har beviljats hemtjänst kan du välja mellan privat och kommunal.

Hemtjänst innebär hjälp i den egna bostaden i form av:

 • Enklare service exempelvis städning, tvätt, veckoinköp, matdistribution och trygghetslarm.
 • Omvårdande stöd till exempel hjälp med att äta, dricka, klä sig och sköta sin personliga hygien.
 • Ledsagning till kultur- och fritidsaktiviteter.

Hemtjänst behöver du ansöka om hos en biståndshandläggare. Kostnaden för dig är densamma oavsett vilken hemtjänstutförare du väljer.

På Lidingö får alla kunder som har trygghetslarm eller hemtjänst ett digitalt lås. Vi installerar dessa lås för att kvalitetssäkra och öka tryggheten.

Hemtjänst på annan ort

Vill söka hemtjänstinsatser i en annan kommun under en tillfällig vistelse? För att vistelsekommunen ska kunna planera dina insatser på ett tryggt sätt är det viktigt att du tar kontakt med din biståndshandläggare senast två månader innan din vistelse är
planerad.

Din ansökan om tillfällig vistelse behöver innehålla:

 • Vilken tidsperiod och vilka insatser du ansöker om.
 • Din fullständiga adress på vistelseorten och telefonnummer till närmast anhörig.
 • Vilket hemtjänstföretag som ska utföra dina hemtjänstinsatser i
  vistelsekommunen (om det finns kundval gällande hemtjänst i den kommunen
  du skall vistas i).

Tänk också på att:

 • Hjälpmedel som behövs i bostaden måste vara på plats vid vistelsens start.
 • Du behöver kontakta din vårdcentral i god tid för att recept och mediciner ska
  vara ordnade.
 • Nycklar behöver finnas färdiga att lämnas när du kommer till din tillfälliga
  vistelse om du är i behov av trygghetslarm.

Krav på språkkunskaper

På Lidingö ska redan i dag all personal inom äldreomsorgen behärska det svenska språket. Det är arbetsgivarens ansvar att personalen uppnår dessa krav .

Kravet idag är att all personal inom hemtjänsten ska behärska svenska språket i tal och skrift, lägst årskurs 9 eller som svenska som andra språk på en grundläggande nivå. Utbildning, fortbildning och handledning är arbetsgivarens ansvar. Hemtjänstleverantören ska dessutom ha en kompetensutvecklingsplan och individuella kompetensutvecklingsplaner för personalen.

Även på vård- och omsorgsboenden ska all personal på motsvarande sätt behärska det svenska språket i tal och skrift. Leverantören svarar för att all personal kontinuerligt får utbildning, fortbildning och handledning.

Skärpning på väg

För närvarande pågår revidering av förfrågningsunderlagen för både hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Formuleringen kommer att vara lika gällande krav på språkkunskaper, men de exakta formuleringarna är ännu inte klara.

Klart är dock att samtlig personal ska uppnå förmågan att förstå, tala, läsa och skriva svenska i enlighet med Socialstyrelsens allmänna råd. Detta innebär godkänd kurs i det gymnasiegemensamma ämnet svenska eller svenska som andraspråk i vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande utbildning. För personal som behöver utveckla sina språkkunskaper i svenska ska leverantören upprätta åtgärdsplan och erbjuda särskilt stöd.

Kontakt
Till toppen av sidan