Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Du som har en funktionsnedsättning som innebär svårigheter att resa i kollektivtrafik kan ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst.

Rätten till färdtjänst regleras i Lag (1997:736) om färdtjänst. Enligt lagen ska funktionsnedsättningen beräknas bestå minst tre månader. Färdtjänst beviljas till personer som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på grund av bestående funktionsnedsättning. 

Lidingö stad utreder och handlägger behovet, men beslut fattas av Trafikverket inom Stockholms läns landsting. Färdtjänsttillståndet kan användas inom hela Stockholms län.

Färdtjänst

 • Börja med att boka tid hos din husläkare för att få ett färdtjänstintyg.
  Intyget skickas därefter till kommunens kundcenter. Läkarintyget får inte vara äldre än tre månader.
 • När läkarintyget har inkommit kontaktar en handläggare dig per post och bokar in dig för ett möte.
 • Alla handlingar (läkarintyg, utredning, din egen ansökan och foto) skickas sedan till färdtjänstens tillståndsenhet för beslut.
 • Vid behov av rullstolstaxi behöver du ändra ditt tillstånd. Detta gör du genom att kontakta kundcenter via telefon.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst sker i första hand med allmänna kommunikationer (tåg, pendeltåg, buss, båt och flyg) tillsammans med en ledsagare, och i andra hand med taxi. Tillstånd ges till det alternativ som kostar minst men samtidigt gör resan möjlig att genomföra för resenären.

Förutsättningar för att få riksfärdtjänst

 • Beviljas om du har en stor och varaktig funktionsnedsättning som gör att du måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Att du beviljats färdtjänst är inte tillräckligt.
 • Resans syfte ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.
 • Resan görs i Sverige från en kommun till en annan.
 • Resan får inte på annat sätt vara bekostad av stat, kommun eller landsting.
 • Ansökan ska göras innan resan, inte í efterhand.

Ansök i god tid

För att säkerställa att din ansökan hinner handläggas i tid för avresa bör du ansöka om riksfärdtjänst i god tid. I regel minst fyra veckor före planerat avresedatum. Vid större helger, som till exempel jul och påsk, bör du lämna in din ansökan sex veckor innan planerad avresa.

Fyll i ansökan och bifoga läkarintyg

 • Du kan fylla i ansökan elektroniskt (e-tjänst) eller på en blankett. Ansökan gäller för en specifik resa.
 • I ansökan fyller du i vart du tänkt resa och vilka svårigheter du har att resa med allmänna färdmedel.
 • Bifoga ett läkarintyg med ansökan, det undrelättar handläggningen.
 • När ansökan har kommit in blir du kontaktad för ett personligt möte.

Ansökan Riksfärdtjänst Länk till annan webbplats.

Ledsagare

Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva resan och inte till vistelsen vid resmålet. Lidingö stad har ingen skyldighet att ordna ledsagare. Det är resenärens ansvar. Staden bekostar inte taxiresa bara för att resenären saknar ledsagare.

Medresenär

Medresenär avser en resenär, som utan att vara ledsagare, reser i sällskap med den som fått tillstånd. Medresenär är ofta fråga en anhörig, vän eller bekant.

Kostnader

Du betalar en egenavgift som motsvarar normala resekostnader med allmänna färdmedel. Summan avgörs enligt en schabloniserad metod som är bestämd av regeringen och baseras på hur lång sträcka du ska åka. Medresenär betalar samma egenavgift som den som är beviljad riksfärdtjänst. Ledsagarens kostnader står staden för.

Du kan beställa ledsagning på stationen

Det ska vara enkelt för alla resenärer att ta sig via stationen eller terminalen till och från tåg och buss. För resenärer med funktionsnedsättning finns kostnadsfri, personlig ledsagning på stationerna. Denna ledsagning bokar du med samma bolag du har bokat din resebiljett hos.

Kontakt
Till toppen av sidan