Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Ansökan

Du ansöker om parkeringstillstånd i den kommun där du är folkbokförd. Bor du på Lidingö vänder du dig till teknik- och fastighetsförvaltningen.

Ansökningsblankett, parkeringstillstånd rörelsehindradPDF (pdf, 164.8 kB)

Om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ett tillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand.

Om du söker som förare anser Transportstyrelsen att bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand bör grundas på samtliga funktionshinders påverkan på förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel.

Om du söker som passagerare och regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet anser Transportstyrelsen att den bedömningen i allmänhet bör grundas på sökandens förmåga att ensam invänta föraren vid målpunkten.

För personer som inte uppfyller kraven för ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i trafikförordningen (11 kap. 9 § punkten 7) ett allmänt undantag som innebär att man vid transport av sjuka eller rörelsehindrade får stanna och parkera ett fordon trots förbud att parkera enligt lokala trafikföreskrifter. Detta gäller endast om omständigheterna kräver det och om särskild försiktighet iakttas. I många fall kommer man då mycket närmare målpunkten och kan stanna för att hjälpa sin passagerare ur bilen innan föraren sedan parkerar fordonet på en vanlig parkeringsplats.  
 
Du måste ha ett läkarintyg som talar om graden av ditt rörelsehinder och ett nytaget fotografi av dig som söker tillståndet. Ett läkarintyg innebär dock inte att parkeringstillstånd för rörelsehindrade är garanterat.

Handläggningstid

Handläggningstiden är normalt cirka 3 veckor. Under sommaren, det vill säga juni, juli och augusti, får du räkna med längre handläggningstid än vanligt.

Nya regler för parkering i Stockholms stad

Från och med 1 september 2016 har Stockholms stad nya parkeringsregler. Även du som har parkeringstillstånd måste betala för parkering. Läs om hur du kan reducera avgiftenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förnyelse av parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillståndet är giltigt i högst fem år och gäller i hela landet. Det förnyas inte automatiskt, utan du måste ansöka på nytt. Ansökan ska innehålla ett nytt läkarintyg och ett nytaget fotografi av dig som söker.

Varje ansökan om särskilt parkeringstillstånd är ett nytt ärende där beslutet föregås av en individuell prövning, därför saknar tidigare beslut om utfärdande betydelse för bedömningen.

Efter giltighetstidens utgång ska parkeringstillståndet skickas tillbaka till teknik- och fastighetsförvaltningen i Lidingö stad.

Förlorat parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Om du förlorar ditt parkeringstillstånd eller blir bestulen på det, ska du polisanmäla det och skicka kopian på polisanmälan till tekniska förvaltningen. När stöldanmälan är bekräftad får du ett nytt kort med ett nytt serienummer.

Vem utreder ansökan?

Bedömningen av ansökan görs av stadens handläggare vid teknik- och fastighetsförvaltningen. Besluten tas på delegation av teknik- och fastighetsnämnden. Handläggningstiden är cirka tre veckor.

Blanketter

Du kan skicka din ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad till:

Teknik- och fastighetsförvaltningen
Lidingö stad
181 82 Lidingö

Kontakt
Till toppen av sidan