Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Säkerhet i trafiken

Trafiken på Lidingö ska vara säker och tillgänglig. Vi jobbar med det bland annat genom att tillgänglighetsanpassa busshållplatser och övergångsställen och ändra hastigheten.

Farthinder på väg på Lidingö.

Trafiksäkerhet är beroende av många faktorer som hastighet, val av färdmedel, fysisk utformning och den mänskliga faktorn. Ett sätt att mäta trafiksäkerhet är antalet olyckor på en plats eller korsning, eller mängden hastighetsöverträdelser i förhållande till den tillåtna hastigheten.

Trygghet i trafiken

Trygghet beskriver hur trafikmiljön upplevs. Det är till exempel vanligt att personer lägger märke till bilar som kör för fort och av den erfarenheten drar slutsatsen att det är hastighetsproblem på en gata. Det är lätt hänt att inte fokusera på alla de bilar som faktiskt håller hastighetsgränserna.

Ett annat exempel är ljusreglerade övergångsställen som många upplever som tryggare än obevakade övergångsställen, men i själva verket är ljusreglerade övergångsställen mindre säkra.

Förebyggande arbete

Mycket av arbetet med trafiksäkerhet är förebyggande. Vi har skyltat om, gjort avsmalningar i körbanan, anlagt cirkulationsplatser och höjt övergångsställen för att få en bättre efterlevnad av våra ändrade hastigheter, men det går inte att bygga bort hastighetsöverträdelser helt och hållet. Vi har alla ett eget ansvar att hjälpas åt att hålla hastigheterna för att stärka trafiksäkerheten. 

Åtgärder som höjer säkerheten

Gupp, chikaner, stopphållplatser. Det finns många sätt att höja säkerheten i trafiken. Lidingö stad utgår från Åtgärdskatalogen för säker trafik i tätort när vi jobbar med detta. Katalogen beskriver de flesta åtgärderna för att öka trafiksäkerheten som genomförs idag. Det ger oss underlag att välja åtgärd och genomföra den på ett medvetet sätt. Det är Sveriges kommuner och regioner, SKR, som ger ut åtgärdskatalogen.

Kontakt
Ett fel uppstod:404 Not Found for URL https://www.kundo.se/api/lidingo/vagar-parker-djur-klotter.json
Till toppen av sidan