Parkering

Det är avgiftsfritt att parkera på Lidingö men på vissa ställen behöver du parkeringsskiva, exempelvis i centrum eller enligt skylt.

Parkeringsskylt

Vid parkering på platser utmärkta endast med vägmärket parkering gäller att fordon får parkeras i högst 24 timmar i följd på vardagar utom dag före söndag och helgdag. Denna tidsbegränsning gäller även på oskyltade platser på allmän plats inom tättbebyggt område. Vid annan tidsbegränsning för parkeringsplatsen finns en tilläggstavla som anger tillåten tid för parkering.

Datumparkering

  • Lidingö stad tillämpar datumparkering under tiden
    1 november-30 april mellan klockan 00.00-16.00.
  • För en effektiv vinterväghållning - snöröjning, lövborttagning, sandning och saltning - och senare sandupptagning.
  • Datumparkering innebär parkeringsförbud mellan klockan 00.00-16.00. På udda datum är det förbjudet att parkera på den gatusida som har udda adressnummer. På jämna datum gäller förbudet på den sida som har jämna adressnummer.
  • Observera att datumparkering endast gäller förutsatt att inte annan parkeringsföreskrift skyltas på plats.

Datumparkering 1 november - 30 april.

7-dygnsparkering

Det finns två 7-dygnsparkeringar på Lidingö:

  • Källängsvägen 87,  vid Näsets förskola
  • Gönstavägen 12-16, vid Bo skola

På kartan ser du var 7-dygnsparkeringarna liggeröppnas i nytt fönster

Pendlarparkeringar

Lidingö stad arbetar med hela-resan-tänket som innebär att vi gör det lättare för dig att gå och cykla till kollektivtrafiken. Du ska alltså kunna resa från din bostad till arbetet genom att gå och cykla till kollektivtrafiken och inte behöva använda din bil. Vi arbetar kontinuerligt med att skapa pendlarparkeringar för cykel intill busshållsplatser på ön. Vid Lidingöbanan finns det möjlighet att parkera cykel vid varje station.

För att underlätta pendlingen för dig som inte har möjlighet att gå eller cykla till anslutande kollektivtrafik har vi skapat pendlarparkeringar för bil på Lidingö. Tre parkeringar ligger utmed Norra Kungsvägen och två ligger i anslutning till Lidingöbanan. Lidingös pendlarparkeringar är komplement till infartsparkeringen i Ropsten.

Lidingövallen

Intill Lidingövallen, mellan Norra Kungsvägen och idrottsplatsen fram till Kyrkstigen har vi skapat cirka 60 nya parkeringsplatser där du får stå i 12 timmar. Parkeringen kan användas som pendlarparkering för dig som vill ställa bilen och byta till buss för att åka in mot Stockholm och vidare.

Kalvhagsvägen

Vid Kalvhagsvägen, vid busshållplats Ägirvägen, har vi skapat parkeringsplatser som kan användas för pendlare med bil.

Lojovägen

På parkeringen i anslutning till busshållplatsen Rudboda torg är det möjligt att parkera i 12 timmar, vilket bland annat lämpar sig för pendlarparkering. 

Brevik

På Södra Kungsvägen, vid parkeringsfickorna i höjd med Breviks centrum får fordon parkera upp till 12 timmar. Det finns även möjlighet att parkera norr om Lidingöbanan på Banvägen mellan Vattenvägen och Hövdingevägen.

Gåshaga

På Värdshusvägen, i höjd med stationen Gåshaga, finns det i dag möjlighet att parkera under 72 timmar. Dessa cirka 50 platser för parkering går också bra att använda som pendlarparkering.

Bodals station

Vid Bodals station med infart från Södra Kungsvägen finns en parkering med 92 platser. Parkeringsförbud mellan klockan 02.00 och 05.00 på vardagar.

Larsbergs brygga

Från Larsbergs brygga kan du ta skärgårdsbåt till olika destinationer, för nöje eller om du arbetspendlar med båt. Här finns 7 parkeringsplatser där du kan ställa bilen i maximalt 12 timmar.

Tomgångskörning

Tomgångskörning utomhus på Lidingö är högst en minut.

Till toppen av sidan