Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Parkering

Det är avgiftsfritt att parkera på Lidingö men på vissa ställen behöver du parkeringsskiva.

Parkeringsskylt

24-timmarsparkering

På platser utmärkta endast med vägmärket parkering får du stå i högst 24 timmar i följd på vardagar utom dag före söndag och helgdag. Tidsbegränsningen gäller även på oskyltade platser på allmän plats inom tättbebyggt område. På oskyltade platser gäller datumparkering under tiden 1 november – 30 april. Vid annan tidsbegränsning finns en tilläggstavla som anger tillåten tid för parkering.

Tomgångskörning

Tomgångskörning utomhus på Lidingö är högst en minut.

Felparkering

Det är i allmänhet gratis att parkera på Lidingö. Om du överträder rådande parkeringsregler och parkerar felaktigt får du betala en avgift för det.

Så överklagar du din felparkeringsavgift

Om du felaktigt fått en felparkeringsavgift kan du överklaga den. Du kan skriva till polismyndigheten. I din skrivelse förklarar du situationen och uppger varför du anser att den är felaktig samt ärendenummer eller registreringsnummer. Du måste betala även om du överklagar. Får du rättelse skickas pengarna tillbaka till dig via transportstyrelsen. Du har sex månader på dig att överklaga. Kom ihåg att kontrollera uppgifterna på felparkeringsavgiften om vart du ska skicka din överklagan. Om marken är privat ska överklagan inte gå till polisen.

Får du inte rätt hos polismyndigheten kan du överklaga beslutet till tingsrätten. I vissa speciella fall kan du, om du får prövningstillstånd, därefter överklaga till hovrätten som är sista instans i felparkeringsmål.

Anmäl felparkerat fordon

Om du vill anmäla felparkerat fordon som står i vägen kan du kontakta kundcenter.

Pendlarparkeringar

Lidingö stad arbetar med hela-resan-tänket som innebär att vi gör det lättare för dig att gå och cykla till kollektivtrafiken. Du ska alltså kunna resa från din bostad till arbetet genom att gå och cykla till kollektivtrafiken och inte behöva använda din bil. Vi arbetar kontinuerligt med att skapa pendlarparkeringar för cykel intill busshållplatser på ön. Vid Lidingöbanan finns det möjlighet att parkera cykel vid varje station.

För att underlätta pendlingen för dig som inte har möjlighet att gå eller cykla till anslutande kollektivtrafik har vi skapat pendlarparkeringar för bil på Lidingö. Tre parkeringar ligger utmed Norra Kungsvägen och två ligger i anslutning till Lidingöbanan. Lidingös pendlarparkeringar är komplement till infartsparkeringen i Ropsten.

Lidingövallen

Intill Lidingövallen, mellan Norra Kungsvägen och idrottsplatsen fram till Kyrkstigen finns cirka 60 nya parkeringsplatser där du får stå i 12 timmar. Parkeringen kan användas som pendlarparkering för dig som vill ställa bilen och byta till buss för att åka in mot Stockholm och vidare.

Kalvhagsvägen

Vid Kalvhagsvägen, vid busshållplats Ägirvägen, har vi skapat parkeringsplatser som kan användas för pendlare med bil.

Lojovägen

På parkeringen i anslutning till busshållplatsen Rudboda torg är det möjligt att parkera i 12 timmar, vilket bland annat lämpar sig för pendlarparkering.

Brevik

På Södra Kungsvägen, vid parkeringsfickorna i höjd med Breviks centrum får fordon parkera upp till 12 timmar. Det finns även möjlighet att parkera norr om Lidingöbanan på Banvägen mellan Vattenvägen och Hövdingevägen.

Gåshaga

På Värdshusvägen, i höjd med stationen Gåshaga, finns det i dag möjlighet att parkera under 72 timmar. Dessa cirka 50 platser för parkering går också bra att använda som pendlarparkering.

Bodals station

Vid Bodals station med infart från Södra Kungsvägen finns en parkering med 92 platser. Parkeringsförbud mellan klockan 02.00 och 05.00 på vardagar.

Larsbergs brygga

Från Larsbergs brygga kan du ta skärgårdsbåt till olika destinationer, för nöje eller om du arbetspendlar med båt. Här finns 7 parkeringsplatser där du kan ställa bilen i maximalt 12 timmar.

Lidingö centrum

Det är avgiftsfritt att parkera på Lidingö, men på vissa ställen behöver du parkeringsskiva. Det gäller exempelvis när du parkerar i Lidingö centrum.

Parkeringsskiva

Parkeringsskivan  gäller på centrumparkeringen utanför Coop, stadshusparkeringen, parkeringen utanför biografen Grand och parkeringen vid Firren i kvarteret Tor. På parkeringen utanför Coop är parkeringstiden två timmar, utanför Grand och på stadshusparkeringen får du parkera i högst två timmar. Parkeringsskivor finns tillgängliga att hämta i centrum och i Stadshusets reception.

  • Lidingö stad äger parkeringen nedanför Stadshuset.
  • Parkeringen i Lidingö centrum vid Coop Skeppet, utanför Grand och i kvarteret Tor ägs och förvaltas inte av Lidingö stad och därför ansvarar vi inte för parkeringsövervakningen där.
Till toppen av sidan