Skriv ut
Dela

Avgiftsfri boendeparkering på försök

Under vintern 2019 införs boendeparkering på försök i Baggeby, Bodal och Torsvik. Det beslutade teknik- och fastighetsnämnden den 16 maj. Faller försöket väl ut kan boendeparkering bli permanent i dessa och även andra bostadsområden.

Skylt boendeparkering

Uppdatering 181108
Försöket med boendeparkering kommer att starta lite senare än först planerat. Nytt preliminärt startdatum är 18 februari 2019. Innan försöket startar kommer det finnas god tid för att ta del av mer detaljerad information, regler med mera och att skaffa tillståndet. Du behöver alltså inte göra något aktivt än.

Försöket ska pågå mellan 15 november 2018 och 31 december 2019 och sedan utvärderas. Som Lidingöbo kan du under denna tid få boendeparkeringstillstånd som gäller i hela försöksområdet, oavsett var på ön du bor.

Gratis parkering

Boendeparkeringen är avgiftsfri för fordon med en registrerad ägare boende på Lidingö. Även besöksparkering är under försöksperioden kostnadsfri, men tidsbegränsad till tre timmar på vardagar, klockan 9-17.

Innan ett beslut kan fattas om boendeparkering ska bli en permanent parkeringslösning ska vi utvärdera försöket.

Frigöra p-platser

Bakgrunden till att boendeparkering ska testas är en förstudie som visar att många Lidingöbor tycker det är svårt att hitta parkering nära bostaden. Vi uppskattar att antalet långtidsparkerade bilar, som inte hör hemma på Lidingö, skulle minska betydligt med boendeparkering och att det frigör platser för Lidingöborna.

Längre parkeringstid

Boendeparkering ger dig som bor i ett område möjlighet att parkera på särskilt anvisade platser. Parkerar du på allmän gata är du enligt Trafikförordningen skyldig att flytta din bil inom 24 timmar. Med boendeparkeringstillstånd föreslår staden att du ska kunna parkera upp till 14 dagar. Datumparkering kommer fortsatt att gälla i försöksområdena.

Vad händer nu?

Innan försöket kan starta ska beslut fattas om regler, administration och parkeringsövervakning. Vi ska ha ett system på plats och informera dig som Lidingöbo om hur försöket ska gå till och hur du får tillståndet. Du som bor i försöksområdet kommer att få information hem i brevlådan. Du behöver inte göra något aktivt själv tills vidare. Så snart detaljerna är klara publicerar vi mer information här på vår webbplats. Via webben kommer vi  också att bjuda in till möten i början av november för att svara på dina frågor. 


Här kan du se vilka vägar som ingår i försöketlänk till annan webbplats (pdf)

Resultat från enkät om boendeparkering 2017

Kontakt
Till toppen av sidan