Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Boendeparkering

Vi har boendeparkering på försök på vissa vägar i Baggeby, Bodal och Torsvik. Faller försöket väl ut kan boendeparkering bli permanent i dessa och andra bostadsområden på Lidingö.

Skylt boendeparkering

Utvärdering av försöket

Är du boende, företagare eller jobbar på ön? Då hoppas vi att du passat på att lämna dina synpunkter på hur boendeparkeringen fungerar och hur den eventuellt skulle kunna förbättras. Dina åsikter är en viktig del i vår utvärdering inför beslutet om vad som ska gälla efter försöksperioden.

Vår enkät är nu avslutad och vi tackar för din medverkan.

Försöksperioden förlängs

Försöket med boendepakering startade i februari 2019 och skulle pågå året ut. Det förlängdes sedan till och med augusti 2020. Avsikten är nu att boendeparkering ska bli permanent på Lidingö, men för att ett nytt system ska bli så bra som möjligt förlängs försöket till och med april 2021. Du som redan har ett tillstånd för boendeparkering behöver inte söka nytt, tillståndet förlängs automatiskt. Försöket kommer att utvärderas ytterligare och slutgiltigt beslut om regler och var boendeparkering ska införas permanent fattas av teknik- och fastighetsnämnden.

Så fungerar tillståndet

Som Lidingöbo kan du skaffa ett boendeparkeringstillstånd för hela perioden. Tillståndet gäller i hela försöksområdet, oavsett var på ön du bor.

Väntar du status på din ansökan?

Du som väntar besked på din ansökan behöver inte oroa dig för att få en parkeringsamärkning på grund av boendeparkeringsreglerna under tiden. Använd p-skiva tills du fått ditt tillstånd. Vi skickar en bekräftelse så snart ditt ärende är hanterat. Notera att du inte kommer få ett fysiskt tillstånd till bilen, utan allt sköts digitalt. Titta gärna i skräpkorgen i din e-post om du inte hittar meddelandet om att ansökan blivit godkänd. 

Gratis parkering

Boendeparkeringen är avgiftsfri. Även besöksparkering är under försöksperioden gratis, men tidsbegränsad till tre timmar på vardagar, klockan 09.00 - 17.00.

Vad betyder skylten?

Skyltar "P boende Lidingö" visar var boendeparkering gäller. I Transportstyrelsens regler kan du se hur skyltarna ska tolkas.

Stanna och parkera, Transportstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Varför boendeparkering?

Frigöra p-platser

Att vi nu testar boendeparkering är resultatet av en förstudie som visar att många Lidingöbor tycker det är svårt att hitta parkering nära bostaden. Vi uppskattar att antalet långtidsparkerade bilar som inte ägs av Lidingöbor kan minska betydligt och frigöra parkeringsplatser åt de boende.

Längre parkeringstid

Boendeparkering ger dig som bor i ett område möjlighet att parkera på särskilt anvisade platser. Parkerar du på allmän gata är du enligt Trafikförordningen skyldig att flytta din bil inom 24 timmar. Med boendeparkeringstillstånd får du under försöksperioden parkera upp till 14 dagar i sträck. Datumparkering kommer fortsatt att gälla i försöksområdena.

Till toppen av sidan