Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Ta dig fram

På Lidingö ska det vara lätt att ta sig fram - oavsett vilket färdmedel du använder. Här finns bilvägar, gång- och cykelvägar och kollektivtrafik med tåg, buss och pendelbåtar.

Köra motorfordon

Biltrafiken på Lidingö utgår från Lidingöbron med ett huvudgatnät som sträcker sig över ön med Norra och Södra Kungsvägen som de viktigaste vägarna. Lidingö stad ansvarar för trafiksäkerheten och framkomligheten på kommunens vägnät.

Klass 1-mopeder, så kallade EU-mopeder och mopedbilar, får köras i max 45 kilometer i timmen och måste köras på vanliga vägar vilket också innefattar stora Lidingöbron.

Klass 2-mopeder får köras i max 25 kilometer i timmen, får framföras på cykelväger om inget annat anges på skylt, inklusive Gamla Lidingöbron.

Cykla och gå

På Lidingö arbetar vi för att göra det enklare för cyklister och gående, vi gör cykelvägarna säkrare med bredare körbanor för att tydligare skilja cyklister från gående och vi ser till att cykelvägarna är väl skyltade och upplysta. Här finns 13 mil gång- och cykelvägar av skiftande karaktär. Via Gamla Lidingöbron är du i Stockholms city på 20 minuter.

Kollektivtrafik

Till Lidingö tar du dig enklast via tunnelbanans röda linje till Ropsten. Härifrån utgår flera busslinjer över hela ön.

Lidingöbanan är en tåglinje som går på södra ön, mellan Ropsten och Gåshaga. Att åka med Lidingöbanan kan ge dig en känsla av södra öns gamla tider. Linjen startade redan 1914 och än i dag är mycket sig likt längs linjen. Flera av stationshusen vid hållplatserna ser ut som de alltid gjort.

Det går också att åka pendelbåt till och från Lidingö

Privat båt

Många Lidingöbor har egen båt. På ön finns flera hamnar, en båtbottenstvätt och en tömningstank för båttoaletter. Käppala båtsällskap har också gästplatser.

Det är båtklubbarna som tilldelar brygg- och upläggningsplatser och som Lidingöbo kan du ställa dig i kö för en båtplats, även om du inte har båt. Anmälningsformulär hittar du på Lidingö båtförbunds webbplats.

I Södergarnsviken finns toatömningstank för sugtömning, den ägs av Lidingö stad och är utrustad med handpump och lufttät ventil för att förhindra lukter vid tömning.

Infoblad om toatömningstanken pdfPDF (pdf, 198.1 kB)

Kontakt
Till toppen av sidan