Cykla och gå

Cykling är miljösmart och bra för hälsan. På Lidingö ska det vara enkelt att cykla, vi har över 13 mil gång- och cykelvägar av skiftande karaktär.

Cykelväg skylt

De senaste åren har användningen av cykeln som transportmedel ökat, inte minst i storstäderna. En trend som drivs av högre hälso- och miljömedvetenhet. När du cyklar får du gratis vardagsmotion och sparar tid i rusningstrafik.

På Lidingö är det än så länge ingen trängsel på cykelbanorna men det ökade intresset syns tydligt på Gamla Lidingöbron.

Bättre cykelbanor

Vi arbetar hela tiden för att göra det enklare för cyklister och gående, vi gör cykelvägarna säkrare med bredare körbanor för att tydligare skilja cyklister från gående och vi ökar säkerheten i korsningar med biltrafik. Cykelvägarna ska också vara väl skyltade och upplysta.

Förutom de milslånga cykelvägarna på Lidingö är det enkelt att ta sig till huvudstaden via de regionala cykelstråken över Gamla Lidingöbron. På 20 minuter är du i Stockholms city.

Kontakt
Till toppen av sidan