Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Boende för äldre

På Lidingö finns olika typer av boenden för dig som senior. De flesta boendeformer är behovsprövade och du kan ansöka från och med 65 års ålder.

Äldre dam

Vilken boendeform som passar dig beror på ditt hjälpbehov. Vård- och omsorgsboende är till för dig som har behov av stöd och omsorg dygnet runt och trygghetsboende är till för dig med behov av omfattande stöd för att klara din vardag.

Trygghetsboende

På Lidingö finns Baggeby gårds trygghetsboende.

Om du har ett omvårdnadsbehov som understiger service och om­vårdnad dygnet runt, men inte längre upplever det som tryggt att bo kvar i det egna hemmet, kan ett
biståndsbedömt trygghetsboende vara en lösning. Där finns tillgång till gemensamma utrymmen och möjlighet att ta del av aktiviteter och gemensamma måltider för att
bryta eventuell isolering.

I ett biståndsbedömt trygghetsboende ingår trygghetslarm och du ansöker om hemtjänstinsatser utifrån ditt behov. Du som har behov av hälso- och sjukvård får det via din vårdgivare.

Boendeformen servicehus togs bort från och med 8 januari 2024 och har nu ersatts med trygghetsboende. För att få flytta till ett trygghetsboende behöver du ett biståndsbeslut och vara folkbokförd på Lidingö.

Baggeby gårds trygghetsboende

Vård- och omsorgsboenden

Vård och omsorgsboende beviljas dig som har ett varaktigt och omfattande vård- och omsorgsbehov eller kognitiv funktionsnedsättning och vars behov inte kan tillgodoses genom hemtjänst. Du har behov av kontinuerlig tillsyn av omvårdnadspersonal under dag, kväll, helg och natt. Hälso- och sjukvårdsinsatser till och med sjuksköterskenivå ingår samt tillgång till läkare.

Du kan själv välja boende

I Lidingö stad har vi valfrihet inom vård- och omsorgsboenden. Det betyder att du som beviljats vård- och omsorgsboende själv kan välja mellan kommunalt drivna boenden och de privata utförare som staden har avtal med.

Kontakt
Till toppen av sidan