Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Vad kostar insatser inom äldreomsorg?

Här kan du läsa om vad olika insatser inom äldreomsorgen kostar. Hur mycket du slutligen betalar beror bland annat på din inkomst. Inom äldreomsorg gäller dessutom maxtaxa.

Maxtaxa inom äldreomsorgen

Maxtaxa innebär att den högsta sammanlagda avgift staden kan ta ut för hemtjänst,
dagverksamhet och annan omsorg är 2 359 kronor per månad. Boendekostnad, mat och
transporter till och från dagverksamhet ingår inte i beräkningen av maxtaxan.

Så beräknas din avgift

Du betalar utifrån ditt avgiftsutrymme, med maxtaxan som avgiftstak. Blir ditt avgiftsutrymme 200 kronor per månad, betalar du högst 200 kronor per månad. Blir ditt avgiftsutrymme 3 000 kronor betalar du högst 2 359 kronor per månad. Avgiftsutrymmet är din inkomst efter skatt, efter avdrag av förbehållsbelopp och boendekostnad.

+ Nettoinkomst (inkomst från pension, sjukersättning, aktivitetsersättning och annat)
- Förbehållsbelopp (minimibelopp för att täcka normala levnadskostnader)
+ Bostadstillägg
- Boendekostnad
= Avgiftsutrymme

Nettoinkomster för makars och registrerade partners läggs samman och delas vid beräkningen.

* Ingår ej i beräkningen av maxtaxan.

Avgifter för äldreomsorg 2023

Nivå

Eget boende

Servicehus

Nivå 1: Trygghetslarm eller leverans av matlåda

238 kr/mån

374 kr/mån

Nivå 2: Trygghetslarm och leverans av matlåda

593 kr/mån

729 kr/mån

Nivå 3: Hemtjänst upp till tre vardagar i veckan, vid ett tillfälle per dygn – dagtid samt serviceinsatser vid förenklad biståndshandläggning.

816 kr/mån

952 kr/mån

Nivå 4: Hemtjänst fyra till fem vardagar i veckan vid ett tillfälle per dygn – dagtid

1 293 kr/mån

1 429 kr/mån

Nivå 5: Hemtjänst alla dagar, en till två gånger per dygn – dagtid

1 565 kr/mån

1 701 kr/mån

Nivå 6: Hemtjänst alla dagar, flera gånger/dygn
– dag och kväll

1 835 kr/mån

1 971 kr/mån

Nivå 7: Hemtjänst alla dagar, flera gånger/dygn
– dag, kväll och natt

2 359 kr/mån

2 359 kr/mån

Extra: Hemtjänst, enstaka insatser

223 kr/timme

223 kr/timme

Städ: Hemtjänst, endast städinsats

328 kr/timme

328 kr/timme


Ovanstående avgifter räknas in i underlaget för maxtaxan.

I nivå 3–7 ingår trygghetslarm och leverans av matlådor. Kostnad för maten i matlådan tillkommer och ingår inte i underlaget för beräkning av maxtaxan. Matlådan kostar 64 kronor/portion*.

Huvudregeln enligt 8 kap, 9§ Socialtjänstlagen, är att ändring av avgift ska gälla från och med månaden efter det att anledningen till ändringen inträffade.

Larm, matdistribution och serviceinsatser (städ, tvätt och inköp är ett abonnemang utan reducering.)

Reducerad avgift

Vid längre tids frånvaro kan avgiften reduceras. Planerad frånvaro ska meddelas minst tre dagar i förväg till respektive hemtjänstutförare. Varje frånvarotillfäll har tre karensdagar. Avgiftsreducering sker från dag fyra.

Minimibelopp

Den summa pengar som enligt konsumentverket beräknas täcka skäliga levnadskostnader
kallas minimibelopp. Beloppet följer konsumentverkets riktlinjer och ska täcka kostnader
för livsmedel, hälsa och hygien, läkarvård och mediciner, enklare tandvård, kläder och
skor, resor, fritid, hemförsäkring, tidningar, TV och telefon samt förbrukningsvaror.
Minimibelopp för ensamboende: 6 470 kr/månad
Minimibelopp (per person) för sammanboende: 5 279 kr/månad

Ersättning för skadad eller borttappad utrustning

Larmklocka: 945 kr*
Larmmottagare: 1 995 kr*

Måltider servicehus

Lunch matsal: 80 kr/portion*
Lunch avhämtning: 72 kr/portion*

Dagverksamhet

Besöksavgift: 223 kr/dag
Måltider (inklusive frukost, lunch, dessert och mellanmål): 107 kr/dag*
Transporter till och från dagverksamhet: 26 kr/dag*

Korttidsboende

Heldygnsomsorg : 69 kr/dag
Måltider: 115 kr/dag*
Avgift för boende: 80 kr/dag*

Särskilt boende med heldygnsomsorg

Heldygnsomsorg : 2 359 kr/månad
Matabonnemang: 3 500 kr/månad*
Hyra: enligt gällande hyreskontrakt*

Kontakt
Till toppen av sidan