Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Vad kostar insatser inom äldreomsorg?

Här kan du läsa om vad olika insatser inom äldreomsorgen kostar. Hur mycket du slutligen betalar beror bland annat på din inkomst. Inom äldreomsorg gäller dessutom maxtaxa.

Maxtaxa inom äldreomsorgen

Maxtaxa innebär att den högsta sammanlagda avgift staden kan ta ut för hemtjänst,
dagverksamhet och annan omsorg är 2 575 kronor per månad. Boendekostnad, mat och
transporter till och från dagverksamhet ingår inte i beräkningen av maxtaxan.

Så beräknas din avgift

Du betalar utifrån ditt avgiftsutrymme, med maxtaxan som avgiftstak. Blir ditt avgiftsutrymme 200 kronor per månad, betalar du högst 200 kronor per månad. Blir ditt avgiftsutrymme 3 000 kronor betalar du högst 2 575 kronor per månad. Avgiftsutrymmet är din inkomst efter skatt, efter avdrag av förbehållsbelopp och boendekostnad.

+ Nettoinkomst (inkomst från pension, sjukersättning, aktivitetsersättning och annat)
- Förbehållsbelopp (minimibelopp för att täcka normala levnadskostnader)
+ Bostadstillägg
- Boendekostnad
= Avgiftsutrymme

Nettoinkomster för makars och registrerade partners läggs samman och delas vid beräkningen.

* Ingår i beräkningen av maxtaxan.

Avgifter för hemtjänst 2024

Nivå

Hemtjänst i ordinärt boende*

Avgift

Nivå 1

Trygghetslarm eller leverans av matlåda

259 kronor/månad

Nivå 2

Trygghetslarm och leverans av matlåda

647 kronor/månad

Nivå 3

Hemtjänst upp till tre vardagar i veckan, vid ett tillfälle per dygn – dagtid samt förenklad biståndshandläggning (1)

891 kronor/månad

Nivå 4

Hemtjänst 4–5 vardagar/vecka, 1 gång per dygn – dagtid

1 411 kronor/månad

Nivå 5

Hemtjänst alla dagar, en till två gånger per dygn – dagtid

1 708 kronor/månad

Nivå 6

Hemtjänst alla dagar, flera gånger/dygn, dag och kväll

2 003 kronor/månad

Nivå 7

Hemtjänst alla dagar, flera gånger/dygn, dag, kväll och natt

2 575 kronor/månad

Extra:

Hemtjänst, enstaka insatser

244 kronor/timme

Städ:

Hemtjänst, endast städinsats

358 kronor/timme

(1) Personer över 80 år och som är folkbokförda på Lidingö kan ansöka om vissa hemtjänstinsatser med förenklad handläggning. Dessa insatser är trygghetslarm, matdistribution och service i form av städning, tvätt och inköp till en omfattning av sex
timmar per månad och hushåll.

I nivå 3–7 ingår trygghetslarm och leverans av matlådor. Kostnad för maten i matlådan tillkommer och ingår inte i underlaget för beräkning av maxtaxan. Matlådan kostar 69 kronor/portion.

Huvudregeln enligt 8 kap, 9§ Socialtjänstlagen, är att ändring av avgift ska gälla från och med månaden efter det att anledningen till ändringen inträffade.

Larm, matdistribution och serviceinsatser (städ, tvätt och inköp är ett abonnemang utan reducering.)

Reducerad avgift

Vid längre tids frånvaro kan avgiften reduceras. Planerad frånvaro ska meddelas minst tre dagar i förväg till respektive hemtjänstutförare. Varje frånvarotillfälle har tre karensdagar. Avgiftsreducering sker från dag fyra.

Minimibelopp

Den summa pengar som enligt konsumentverket beräknas täcka skäliga levnadskostnader
kallas minimibelopp. Beloppet följer konsumentverkets riktlinjer och ska täcka kostnader
för livsmedel, hälsa och hygien, läkarvård och mediciner, enklare tandvård, kläder och
skor, resor, fritid, hemförsäkring, tidningar, tv och telefon samt förbrukningsvaror.
Minimibelopp för ensamboende: 7 062 kronor/månad
Minimibelopp (per person) för sammanboende: 5 762 kronor/månad

Trygghetslarm, borttappad utrustning

 • Larmklocka: 1 031 kronor
 • Larmmottagare: 2 177 kronor

Måltider trygghetsboende på Baggeby gård

 • Lunch matsal: 88 kronor/portion
 • Lunch avhämtning: 79 kronor/portion

Dagverksamhet

 • Besöksavgift: 244 kronor/besök*
 • Måltider: 116 kronor/dag (innefattar frukost, lunch, dessert och mellanmål)
 • Transporter till och från dagverksamhet: 28 kronor/dag

Korttidsboende

 • Heldygnsomsorg : 75 kronor/dag*
 • Måltider: 126 kronor/dag
 • Avgift för boende: 87 kronor/dag

Särskilt boende med heldygnsomsorg

 • Omsorg*: 2 575 kronor/månad
 • Matabonnemang: 3 820 kronor/månad
  (Avgift för matabonnemang tas inte ut vid hel sondnäring.)
 • Näringspreparat – hel sondnäring: 2 199 kronor/månad
 • Näringspreparat – halv sondnäring: 1 099 kronor/månad
 • Hyra: Enligt gällande hyreskontrakt.

Extern placering i särskilt boende enligt socialtjänstlagen

 • Omsorg*: 2 575 kronor/månad
 • Matabonnemang: 3 820 kronor/månad
 • Hyra: Enligt gällande hyreskontrakt.
Kontakt
Till toppen av sidan