Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Vad kostar insatser inom äldreomsorg?

Här kan du läsa om vad olika insatser inom äldreomsorgen kostar. Hur mycket du slutligen betalar beror bland annat på din inkomst. Inom äldreomsorg gäller dessutom maxtaxa.

Maxtaxa inom äldreomsorgen

Maxtaxa innebär att den högsta sammanlagda avgift staden kan ta ut för hemtjänst, ledsagning, dagverksamhet och annan omsorg är 2 125 kronor per månad. Boendekostnad, mat och transporter till och från dagverksamhet ingår inte i beräkningen av maxtaxan utan tillkommer.

Så beräknas din avgift

Du betalar utifrån ditt avgiftsutrymme, med maxtaxan som avgiftstak. Blir ditt avgiftsutrymme 200 kronor per månad, betalar du högst 200 kronor per månad. Blir ditt avgiftsutrymme 3 000 kronor betalar du högst 2 125 kronor per månad. Avgiftsutrymmet är din inkomst efter skatt, efter avdrag av förbehållsbelopp och boendekostnad.

+ Nettoinkomst
- Förbehållsbelopp (minimibelopp för att täcka normala levnadskostnader)
+ Bostadstillägg
- Boendekostnad
= Avgiftsutrymme

* Inkomst från pension, sjukersättning, aktivitetsersättning och annat.

Nettoinkomster för makars och registrerade partners läggs samman och delas vid beräkningen.

Avgifter för äldreomsorg 2020

Nivå

Eget boende

Servicehus**

Nivå 1: Trygghetslarm eller leverans av matlåda

214 kr/mån

336 kr/mån

Nivå 2: Trygghetslarm och leverans av matlåda

534 kr/mån

656 kr/mån

Nivå 3: Hemtjänst upp till tre vardagar i veckan, vid ett tillfälle per dag - dagtid

735 kr/mån

857 kr/mån

Nivå 4: Hemtjänst fyra till fem vardagar i veckan vid ett tillfälle per dag - dagtid

1 165 kr/mån

1 287 kr/mån

Nivå 5: Hemtjänst alla dagar, en till två gånger per dag - dagtid

1 410 kr/mån

1 532 kr/mån

Nivå 6: Hemtjänst alla dagar, en till två gånger per dag och/eller kväll

1 653 kr/mån

1 775 kr/mån

Nivå 7: Hemtjänst flera gånger per dygn - dag, kväll eller natt

2 125 kr/mån

2 125 kr/mån

Extra: Hemtjänst enstaka insatser, upp till tre timmar per månad

201 kr/timme

201 kr/timme

Extra: Hemtjänst enstaka städinsatser, upp till tre timmar per månad

300 kr/timme

300 kr/timme


Ovanstående avgifter räknas in i underlaget för maxtaxan.

**Tillgång till hälso- och sjukvård på servicehus 120 kr/mån

Från och med nivå 3 ingår trygghetslarm och leverans av matlådor. Kostnad för maten i matlådan tillkommer och ingår inte i underlaget för beräkning av maxtaxan. Matlådan kostar 57 kronor/portion.

Huvudregeln enligt 8 kap, 9§ Socialtjänstlagen, är att ändring av avgift ska gälla från och med månaden efter det att anledningen till ändringen inträffade.

Larm, matdistribution och serviceinsatser (städ, tvätt och inköp är ett abonnemang utan reducering.

Reducerad avgift

Vid längre tids frånvaro kan avgiften reduceras. Planerad frånvaro ska meddelas minst tre dagar i förväg till respektive hemtjänstutförare. Varje frånvarotillfäll har tre karensdagar. Avgiftsreducering sker från dag fyra.

Ersättning för skadad eller borttappad utrustning

Larmklocka: 851 kr
Larmmottagare: 1 797 kr

Måltider servicehus

Lunch matsal: 72 kr/portion
Lunch avhämtning: 65 kr/portion

Dagverksamhet

Besöksavgift: 201 kr/dag*
Måltider i samband med dagverksamhet, avser frukost, lunch, dessert och mellanmål: 96 kr/dag
Transporter till och från dagverksamhet: 23 kr/dag

Korttidsboende

Omsorgsavgift: 62 kr/dag*
Måltider: 104 kr/dag
Avgift för boende: 72 kr/dag

Särskilt boende med heldygnsomsorg

Omsorgsavgift: 2 125 kr/månad*
Matabonnemang: 3 153 kr/månad
Hyra: enligt gällande hyreskontrakt

Kontakt
Till toppen av sidan