Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Markanvisning för Högsätra

Tiden för markanvisningstävlingarna har nu gått ut. Vi kommer inom kort att återkoppla till alla som deltog i tävlingen.

Två markanvisningstävlingar anordnades för Högsätra, dels för att bygga flerbostadshus med 115-130 bostäder, dels för en samfällighet med arbetsnamnet Hälsans hus.Tävlingen innefattar två steg. Nu är vi i fasen där staden går igenom och utvärderar de förslag som kom in i första steget. I steg två arbetar vi vidare med de exploatörer som bäst uppfyller kriterierna. Av dessa kommer sedan ett vinnande förslag att väljas ut. När en exploatör har utsetts sluts ett markanvisningsavtal och sedan ska detaljplanen samrådas. Samrådet planeras till våren 2021.

Flerbostadshusen

I Högsätra finns ett bostadsområde från 70-talet, skola, idrottsområde och även gamla Lidingö sjukhus, nu kallat Högsätrahuset. Den gamla sjukhusbyggnaden planeras att rivas för att istället ge plats åt bostadsbebyggelse av en mer småskalig karaktär. På platsen där Högsätrahuset idag står och på den stora parkeringsytan i anslutning till Högsätrahuset ska det uppföras bostadsbebyggelse. Bebyggelsen ska präglas av grönska och högklassisk arkitektur. Ett kvalitetsprogram har tagits fram för att tydligt förmedla staden ambition gällande kvartersmark och allmän platsmark.

Ritning för markanvisningstävling av flerbostadshus i Högsätra

Markanvisningen omfattar kvarter A, C och D.

Samhällsfastighet

I Högsätra finns ett bostadsområde från 70-talet, skola, idrottsområde och även gamla Lidingö sjukhus, idag kallad Högsätrahuset. Den gamla sjukhusbyggnaden planeras att rivas för att istället ge plats åt bostadsbebyggelse av småskalig karaktär samt en ny samhällsfastighet, Hälsans hus, som bland annat ska rymma några av de verksamheter som finns i Högsätrahuset idag. Fastigheten kommer att upplåtas med tomträtt.

Ritning av området Högsätra och Hälsans hus
Till toppen av sidan