Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Högsätra idrottsområde

Högsätra idrottsområde ska utvecklas med fler sporthallar så att fler idrotter kan vara verksamma i området. Nu kan du tycka till om förslaget till detaljplan: Granskning hålls den 7 september till den 12 oktober.

Kartbild över placeringen av idrottsområdet.

En detaljplan tas fram för idrottsområdet i Högsätra. Området ingår som en del i det program för Högsätra som godkändes 2018 av kommunfullmäktige.

Inom området finns i dag en ishall, en sporthall, fotbollsplan, skatepark och cykelpark. Ishallen har ett tillfälligt bygglov till 2020 som inte kan förlängas. Antalet hallar är för få då många föreningar står på kö för att få träningstider i området. Idrotts- och aktivitetsområdet behöver därför byggas ut med nya och bättre sporthallar för att lokalerna ska vara ändamålsenliga och för att fler idrotter ska kunna vara verksamma i området.

I den södra delen av planområdet ska det vara möjligt att omhänderta och rena dagvatten.

17 september –12 oktober 2020 var planen på samråd och nu är den ute på granskning.

Granskning 7 september - 12 oktober

Mellan den 7 september och 12 oktober hålls granskning av förslaget till detaljplanen och du har möjlighet att tycka till. Du hittar handlingarna och underlagen på denna webbsida. Under granskningen visas planhandlingarna även i stadshuset, Stockholmsvägen 50, på ordinarie öppettider.

Synpunkter på planförslaget ska framföras skriftligen och vara inkomna senast den 12 oktober 2021 via e-post till miljo.stadsbyggnad@lidingo.se eller skickas till Lidingö stad, Miljö- och stadsbyggnadskontoret,181 82 Lidingö.

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Tidsplan

Planuppdrag: 2018-11-12
Samråd: 17 september – 12 oktober 2020
Granskning: 7 september – 12 oktober 2021
Antagande: tidigast 2:a kvartalet 2022
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslutet inte överklagas.
Observera att tidsplanen är preliminär.

Handlingar och underlag

Planhandlingar

Informationsbrev om granskning Pdf, 305.4 kB. (Pdf, 305.4 kB)

Planbeskrivning granskning Pdf, 3.2 MB. (Pdf, 3.2 MB)

Plankarta granskning Pdf, 464.1 kB. (Pdf, 464.1 kB)

Samrådsredogörelse Pdf, 467.8 kB. (Pdf, 467.8 kB)

Planbeskrivning Högsätra idrottsområd samrådshandling Pdf, 2.2 MB. (Pdf, 2.2 MB)

Plankarta Högsätra idrottsområde samrådshandling Pdf, 547.9 kB. (Pdf, 547.9 kB)

Underlag

Skolreseplan Högsätra skola Pdf, 1.3 MB. (Pdf, 1.3 MB)

Högsätra idrottsområde geotekniskt utlåtande 2021-02-26 Pdf, 10.1 MB. (Pdf, 10.1 MB)

Behovsbedömning Undersökning Högsätra idrottsområdet Pdf, 58.5 kB. (Pdf, 58.5 kB)

Geologiska_förutsättningar Pdf, 12.4 MB. (Pdf, 12.4 MB)

Godkännnande av projekt-PM 2018-11-12 Pdf, 91.9 kB. (Pdf, 91.9 kB)

Allmän naturinventering i Högsätra/Bergsätra inför detaljplaneprogram (Sweco, 2014) Pdf, 2.2 MB. (Pdf, 2.2 MB)

Markundersökning_Miljöteknisk Pdf, 1.9 MB. (Pdf, 1.9 MB)

Markundersökning_Översiktlig Pdf, 3.5 MB. (Pdf, 3.5 MB)

PM Parkeringsutredning Högsätra Pdf, 969.2 kB. (Pdf, 969.2 kB)

Utredning_av_idrottsområde Pdf, 6 MB. (Pdf, 6 MB)

VA-utredning Pdf, 1.8 MB. (Pdf, 1.8 MB)

Kontakt
Till toppen av sidan