Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Högsätra Lillåkersvägen

En ny detaljplan ska tas fram för Lillåkersvägen. Detaljplanen ska möjliggöra för bostäder på en i dag hårdgjord parkeringsyta.

Kartbild över Lillåkersvägen

Lillåkersvägen ägs av bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. En ny detaljplan för Lillåkersvägen tas fram i samband med utvecklingen av Högsätra för att göra det möjligt för bostadsrättsföreningen att få bygga fler bostäder i flerbostadshus på dagens parkeringsyta.

Tidsplan

Samråd: Höst 2021
Granskning: Vinter 2021
Antagande: Höst 2022
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslutet inte överklagas.

Observera att tidsplanen är preliminär.

Till toppen av sidan