Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Lejonet 43 – Tindrahuset

Staden vill utreda möjligheten att rusta upp det så kallade Tindrahuset, att bygga nya enbostadshus på tomten bredvid samt förse kontorsbyggnaden på Lejonvägen 14 med rivningsförbud. Därför tar man fram en ny detaljplan.

Huset på Lejonvägen 18 i Hersby har tidigare inrymt ett kafé, Kafé Tindra. Huset bedöms som kulturhistoriskt värdefullt och staden vill att huset bevaras och rustas upp istället för att rivas.

Rusta upp samt bygga nya enbostadshus

I den nya detaljplanen tas även fastigheten bredvid, Lejonvägen 16, med för att undersöka möjligheten att bygga en till två nya friliggande enbostadshus. Fastigheten är i dag obebyggd och består av en parkeringsplats och ett mindre naturområde.

Kontorsbyggnaden i det röda tegelhuset på Lejonvägen 14 tas också med i detaljplaneringen för att utreda eventuella gemensamhetsanläggningar, till exempel parkeringsplats.

Detaljplanesprocessen – så ser den ut

Tidsplan

Det kommer att finnas möjlighet att lämna synpunkter på förslaget när detaljplanen går ut på så kallat samråd. Tidpunkten är inte beslutad än.

Handlingar och underlag

Start-pmPDF (pdf, 7.3 MB)

Handläggare: Ida Aronsson, plan- och exploateringsenheten

Kontakt
Till toppen av sidan