Skriv ut
Dela

Färdtjänst

Du som har en funktionsnedsättning som innebär svårigheter att resa i kollektivtrafik kan ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst.

Rätten till färdtjänst regleras i Lag (1997:736) om färdtjänst. Enligt lagen ska funktionsnedsättningen beräknas bestå minst tre månader. Färdtjänst beviljas till personer som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på grund av bestående funktionsnedsättning. 

Lidingö stad utreder och handlägger behovet, men beslut fattas av Trafikverket inom Stockholms läns landsting. Färdtjänsttillståndet kan användas inom hela Stockholms län.

Färdtjänst

  • Börja med att boka tid hos din husläkare för att få ett färdtjänstintyg.
    Intyget skickas därefter till kommunens kundcenter. Läkarintyget får inte vara äldre än tre månader.
  • När läkarintyget har inkommit kontaktar en handläggare dig per post och bokar in dig för ett möte.
  • Alla handlingar (läkarintyg, utredning, din egen ansökan och foto) skickas sedan till färdtjänstens tillståndsenhet för beslut.
  • Vid behov av rullstolstaxi behöver du ändra ditt tillstånd. Detta gör du genom att kontakta kundcenter via telefon.

Riksfärdtjänst

  • Riksfärdtjänst beviljas om du har en stor och varaktig funktionsnedsättning som gör att du måste resa på ett särskilt dyrt sätt.
  • Resans syfte ska vara rekreation eller fritidsverksamhet.
  • En riksfärdtjänstresa görs med allmänna kommunikationer (tåg och flyg) tillsammans med en ledsagare eller med taxi.

Ansök i god tid

För att säkerställa att din ansökan hinner handläggas i tid för avresa bör du ansöka om riksfärdtjänst i god tid. I regel minst fyra veckor före planerat avresedatum. Vid större helger, som till exempel jul och påsk, bör du lämna in din ansökan sex veckor innan planerad avresa.

Fyll i ansökan och bifoga läkarintyg

Fyll i en ansökan om riksfärdtjänst. I ansökan fyller du i vart du tänkt resa och vilka svårigheter du har att resa med allmänna färdmedel. För att underlätta handläggningen rekomenderas även att ett läkarintyg bifogas med ansökan.

Du kan fylla i ansökan elektroniskt (e-tjänst) eller på en blankett.

Ansökan Riksfärdtjänstlänk till annan webbplats

Till toppen av sidan