Skriv ut
Dela

Raoul Wallenberg

Raoul Wallenberg föddes på Lidingö den 4 augusti 1912. Tillsammans med sin mor bodde han under somrarna i sina morföräldrar Per Johan och Sofie Henriette Wisings hem i Kappsta. Fadern dog tre månader innan Raoul föddes. Huset i Kappsta förstördes vid en brand på 1930-talet och i dag finns bara grunden kvar.


Efter studier i Amerika och arbete på en svensk byggnadsfirma i Kapstaden, fick Raoul Wallenberg jobb på en holländsk bank i Haifa i dåvarande Palestina. Där kom han för första gången i kontakt med judar som flytt undan förföljelserna i Hitlers Tyskland.

I slutet på 1930-talet arbetade Wallenberg tillsammans med den ungersk-judiske affärsmannen Koloman Lauer och gjorde många affärsresor, bland annat till Ungern. I september 1939 utbröt andra världskriget.

Skyddspassen som räddar

Raoul Wallenbergs kännedom om regionen var en av anledningarna till att svenska regeringen 1944 utsåg honom till förste sekreterare vid svenska legationen i Budapest. Hans uppdrag var att leda räddningsoperationen av ungerska judar. Uppdraget finansierades genom den amerikanska flyktinghjälpen War Refugee Board.

Budapest var vid den tidpunkten en nästan laglös stad. Den antisemitiska pilkorsrörelsen gjorde allt för att hjälpa tyskarna att skicka judar till dödslägren.

På Wallenbergs initiativ utfärdade legationen så kallade skyddspass. Trots att passen inte hade någon juridisk giltighet, kunde Wallenberg och personal från den svenska legationen, med bland andra Carl Ivar Danielsson och Per Anger, rädda många judar undan nazisternas förföljelser.

Wallenberg köpte flera hus i Budapest där det blågula svenska riksvapnet gav skydd till judar som väntade på evakuering till Sverige. Genom sina okonventionella arbetsmetoder, sina goda lokala kontakter och sitt stora mod lyckades han rädda tiotusentals judar.

Kom aldrig tillbaka

När den sovjetiska krigsmakten intog Budapest 1945 uppsökte Raoul Wallenberg det sovjetiska militära högkvarteret i staden. Han ville förklara den judiska räddningsoperationen för ryssarna. Han kom aldrig tillbaka från detta besök och hans öde är sedan dess okänt.

Den officiella ryska versionen har varit att han avled i fängelset i Lubjanka 1947. Han var då 35 år. Det finns dock vittnesuppgifter som hävdar att han var i livet åtminstone in på 1970-talet. Sanningen om vad som egentligen hände kommer vi sannolikt aldrig att få veta.

Raoul Wallenberg har inte bara betytt mycket för de människor han har räddat. Han har också kommit att bli  en symbol för den ständiga kampen mot förföljelse.

Monumentet hedrar Raoul Wallenbergs gärning

Minnesmärken över den svenske diplomaten finns bland annat i New York, London, Jerusalem och Budapest. På Lidingö, hans födelseort, restes ett monument den 28 maj 1999, närmare bestämt i stadshusparken vid Lidingö centrum.

Monumentet har tillkommit på initiativ av fru Carmen Regnér. Finansiering har skett genom en nationell insamling. Det nästan fyra meter höga monumentet är gjutet i brons och föreställer Raoul Wallenberg som räcker skyddspass till hotade människor. Som komplement finns en minnestavla, bestående av tre stenar, som beskriver Raoul Wallenbergs gärning.

Skulptören Willy Gordon berättar:
"Idén till skulpturen fick jag när jag för första gången såg ett märkligt foto av Raoul Wallenberg. Fotot var taget mitt under en stor deportation. Wallenberg stod med ryggen mot kameran, han hade händerna bakom ryggen, det var i januari 1945 och han bar en bredbrettad hatt och en överrock."

Med monumentet hedras Raoul Wallenbergs gärning, civilkurage och medmänsklighet.

Till toppen av sidan