Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Kultur och mötesplatser

Lidingö har ett rikt kulturliv. Här kan du ta del av konst, film, musik, litteratur och teater i olika former. Du kan få en kulturupplevelse eller kanske finna ett eget engagemang i en kör eller förening.


En av aktörerna är Lidingö stadsbibliotek som har ett stort utbud av litteratur, tidskrifter och media i olika format. Här kan du även sitta och studera, låna en dator eller gå på sagostund men också lyssna till föredrag eller varför inte besöka Lidingörummet och lära dig mer om ön.
 
Sagateatern har teatergrupper för barn och unga som med jämna mellanrum erbjuder teaterföreställningar för allmänheten. Populärt bland unga är även Lidingös kommunala musikskola.

Det finns flera kulturföreningar på Lidingö såsom körer, litteratur- och konstföreningar.

2017 introducerade vi Lidingö Kulturkalenderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som vi hoppas kommer täcka Lidingös alla kulturevenemang för alla åldrar. Om du anordnar kulturevenemang är du välkommen att skicka in din anmälan till kulturkalendern.

Blomstrande kultur

Lidingö har områden med stora kulturhistoriska värden. Här finns tidiga lämningar från järnåldern och vikingatiden såsom gavfält och runskrifter. Från 1700-talets slut finns ett antal gårdar där flera är öppna för allmänheten. Sommarstugebebyggelsen från 1800-talets slut och ända in på 1920-talet finns representerad med såväl villor med snickarglädje som koloni- och sportstugor. Lidingö var först ut i Sverige med att inrätta ett sådant område genom Stig Milles Grönsta koloni 1910.  

Kulturpersonligheter 

Många är även de konstnärer, författare, regissörer, skådespelare, entreprenörer och personligheter som varit verksamma på Lidingö. Till exempel Carl Milles på Millesgården, konstsamlaren Klas Fåhraeus på Villa Högberga, filmregissören Mauritz Stiller på Ruthsdal, hotelldirektören Wilhelmina Skog på Foresta, trädgårdsinspiratören Emma Lundberg på Bullerbacken och Raoul Wallenberg i Kappsta.

Kulturmiljöer

Lidingö Villastad grundades för att bli den bästa i Sverige. Här byggdes nationens första radhus 1908 och villorna hade hög klass genom god arkitektur och trädgårdsplanering. Bygge och Bo området i Askrike är ett högklassikt exempel på 1920-talets bebyggelse och tillkom efter ett tävlingsförslag på ny bebyggelse. Du kan lära känna de olika kulturmiljöerna genom att vandra någon av våra kulturvandringar och gå en konstvandring och se de offentliga skulpturerna.

Fornminnen

Det finns 125 registrerade fornminnen på Lidingö enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök. Det är stensättningar, gravhögar, runristningar, fartygs- och båtlämningar samt gravfält. De olika fornminnena har varierande antikvariska bedömningar beroende på ålder och skick. En fornlämning är en lämning efter människors verksamhet under forna tider som tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna (kml kap 2 1§).

Möjligheter att forska 

I stadsarkivet hittar du äldre kartor, inventeringar av äldre bebyggelse och samlad historia om Lidingö i såväl bild som skrift om du vill forska vidare kring någon person eller händelse. På biblioteket finns det så kallade Lidingörummet med all litteratur om Lidingö som finns utgivet.

Till toppen av sidan